شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 10 برج مرتفع تلويزيون در جهان از نگاه تصوير
چهارشنبه، 30 آبان 1397 - 12:58 کد خبر:35684
در گالري امروز ويژه روز برج تلويزيون كه 21 ماه نوامبر برگزار مي شود، جالب ترين عكس ها از مرتفع ترين برج هاي تلويزيون جهان تقديم مي شوند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در گالري امروز ويژه روز برج تلويزيون كه 21 ماه نوامبر برگزار مي شود، جالب ترين عكس ها از مرتفع ترين برج هاي تلويزيون جهان تقديم مي شوند.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون تيان جين چين.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون پكن چين.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج ميلاد تهران.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون مرواريد شرقي.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون استانكينو مسكو.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون توكيو.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون جون يوآن چين.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون تورنتو كانادا.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

برج تلويزيون كوآلالامپور.

 

 

 

 

 

 

منبع: https://ir.sputniknews.com