شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : از لحظه هاي سرنوشت ساز زندگي، به نفع خود استفاده كنيد
چهارشنبه، 4 اسفند 1400 - 10:54 کد خبر:35362
زماني كه دچار يكنواختي و روزمره گري هاي كاري شده ايم، ناگهان فرصتي پيش مي آيد. اين لحظه هاي سرشار از فعاليت هاي جدي يا شهرت همان لحظه هاي سرنوشت ساز زندگي شما است كه اگر به موقع شكار نشود شما را از موفقيت فرسنگها دور مي سازد. اين لحظه هاي مهم مي تواند:شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- زماني كه دچار يكنواختي و روزمره گري هاي كاري شده ايم، ناگهان فرصتي پيش مي آيد. اين لحظه هاي سرشار از فعاليت هاي جدي يا شهرت همان لحظه هاي سرنوشت ساز زندگي شما است كه اگر به موقع شكار نشود شما را از موفقيت فرسنگها دور مي سازد. اين لحظه هاي مهم مي تواند:


- يك مصاحبه مقدماتي براي گزينش
- اولين روز كاري شما
- ايراد يك سخنراني توسط شما
- مديريت برگزاري يك نمايشگاه
- اداره يك جلسه مهم
- پذيرش مسئوليت آموزش پرسنل
- مديريت بحران
- مذاكره با اتحاديه هاي مرتبط با كار شما
- شركت در جلسه كميته سلامت و بهداشت
- نقش شما به عنوان اولين امدادگر در گروه
- ساماندهي عملكرد پرسنل
- ملاقات با يك مقام عالي رتبه يا شركت در يك مراسم تشريفات
- ويراستاري بولتن خبري اداره
- برقراري ارتباط با رسانه ها

و بالاخره نظارت بر جابه جايي ها و نقل و انتقال هاي اداري باشد.


بسياري از مردم وقتي با يكي از اين گزينه ها رو به رو مي شوند وحشتزده از مديريت مي پرسند: «چرا من؟ من از عهده اين كار بزرگ بر نمي آيم.»


اما به خوبي مي دانيد كه هيچ كاري في نفسه بد نيست بلكه اين نگاه شما به كار است كه آن را بد، سخت و غير قابل ممكن مي سازد. شما بايد هميشه به دنبال راهي براي پيدا كردن كارهاي بهتر، جالب تر، چشمگير تر و پردرآمدتر باشيد و بدانيد كه اين كار شما را آماده مي سازد تا در فضاي مناسب، خوش بدرخشيد.


كلام آخر:
در شكار لحظه هاي ناب زندگي تان درنگ نكنيد.
 

منبع: صد قانون كار