شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تصميم تاريخي سازمان بنادر در ارتقاي روابط عمومي؛ زمينه ساز "توسعه فرهنگ دريا محور در كشور"
شنبه، 5 آبان 1397 - 08:08 کد خبر:35179
اين بخش ابتدايي از سخنان مجيد فدايي؛ معاون اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل و رييس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با اهميت و جايگاه روابط عمومي ها در دستگاه ها و سازمان هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي و اطلاع رساني ششمين فعاليت سخت دنيا شناخته شده است و روابط عمومي ها جايگاه خاصي در سازمان هاي مختلف دارند، چرا كه مي توانند در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي مسوولان، تاثير بسزايي داشته باشند. يك روابط عمومي حرفه اي، بايد مسلط به تمامي ابزارهاي اطلاع رساني، تبليغاتي و تشريفاتي باشد و به درستي از آن ها در راستاي اطلاع رساني به مردم در جهت تحقق اهداف، مأموريت ها و اقدامات سازمان متبوع خود بهره ببرد.


اهميت، نقش و تاثير روابط عمومي در ارتقاي جايگاه سازمان ها و نحوه اطلاع رساني به جامعه مخاطب آن بر كسي پوشيده نيست و اگر يك روابط عمومي قصد داشته باشد به صورت حرفه اي كار خود را دنبال كند بايد از ابزارهاي اطلاع رساني و تبليغاتي به خوبي برخوردار باشد و با فعاليت نيروهاي متخصص بتواند سازمان خود را در معرض ديد و قضاوت افكار عمومي قرار دهد.


امروزه تبليغات يكي از ۴ اصل بازاريابي در دنيا است، بنابراين با استفاده از پتانسيل روابط عمومي ها مي توان فعاليت بنادر را به درستي و به طور دقيق تشريح كرد تا مردم، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي با عملكرد بنادر آشنا شوند و زحمات صورت گرفته در اين حوزه ابتر نماند، در عين حال بايد بدانيم كه منظور از تبليغات، فروش كالا به منظور درآمدزايي نيست بلكه بدين معناست كه سازمان مربوطه بيش از پيش به مردم شناسانده شود و مردم بتوانند با ماموريت ها و اهداف آن دستگاه آشنا شوند.


اين بخش ابتدايي از سخنان مجيد فدايي؛ معاون اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل و رييس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با اهميت و جايگاه روابط عمومي ها در دستگاه ها و سازمان هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي است. در ادامه متن كامل اين گفت و گو با شارا آورده شده است كه شما را به خواندن آن دعوت مي كنيم.

در زمان حضورتان در سازمان بنادر و دريانوردي وضعيت روابط عمومي به چه صورت بود و در راستاي ارتقاي ساختار و تشكيلات روابط عمومي اين سازمان چه اقداماتي انجام داده ايد؟
تا پيش از اين روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي در سطح مشاور و رييس اداره خلاصه مي شد و با امكانات و نيروي انساني محدود فعاليت مي كرد و همين مسئله موجب شده بود كه در زمينه معرفي فعاليت هاي اين سازمان، ظرفيت هاي بندري كشور، اشاعه فرهنگ دريايي و برقراري ارتباط با ذي نفعان خاص كه شامل دست اندركاران بندري و دريايي هستند و نيز مخاطبان عام و افكاري عمومي آنگونه كه بايد و شايد تعامل لازم برقرار نشود، كه در نهايت و پس از مذاكرات انجام شده و با توجه به اهميت فعاليت روابط عمومي در معرفي سازمان بنادر و دريانوردي و اشاعه فرهنگ دريايي و ارتباط مناسب با مخاطبان داخلي و خارجي، تصميم به ارتقا اين بخش به عنوان اداره كل گرفته شد.


در جلساتي كه با محمد راستاد؛ مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي داشتيم، مسائل و ماموريت هاي سازماني خود را بررسي كرديم و تفاوت نگاه مديرعامل و موضع اصولي، حرفه اي و آينده نگر وي به اين بخش موجب شد تا دستور تاريخي تبديل روابط عمومي به اداره كل صادر شود، مسئله اي كه مهمترين انگيزه ما براي پذيرش اين مسئوليت بود.


با توجه به اينكه مشخص بود با ادامه رويكرد سنتي نمي توان پاسخگوي نياز جامعه هدف سازمان بنادر و دريانوردي بود، بنابراين تحول و ارتقا جايگاه روابط عمومي بعد از چند دهه فعاليت با توجه به نگاه ويژه و رسانه اي مديرعامل در دستور كار قرار گرفت تا انقلابي در حوزه روابط عمومي رخ دهد و شاهد توسعه همه جانبه و متمركز فعاليت هاي روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي كه تا پيش از اين به عنوان بخشي مهجور و ناديده گرفته مي شد باشيم.


در حوزه روابط عمومي در كنار وظايف و برنامه هاي روزانه، تاكيد و اولويت اصلي بر اجراي موارد ۱۷ گانه ابلاغ شده از سوي مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي است و با توجه به حجم فعاليت ها و لزوم معرفي پتانسيل هاي بندري و دريايي كشور كار دشواري پيش رو داريم و در ادامه اين مسير به پشتياني مديرعامل، همراهي تمام معاونان، مديران و همكاران ستادي و استاني خود براي دستيابي به اهداف تببين شده نيازمنديم و بايد بدانيم كه علي رغم اهميت و جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي همچنان اين سازمان به خوبي به مخاطبان عام معرفي نگريديده و فرهنگ دريايي و ماموريت ها آنگونه كه بايد تعريف نشده اند و عموما با سازمان هاي مشابه اشتباه گرفته مي شود.

نگاه مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در جهت توسعه و ارتقا فعاليت هاي روابط عمومي اين سازمان چگونه است؟
براي اين كه بتوانيم به خوبي نگاه مديريت سازمان بنادر و دريانوردي را در سطح كلان ارزيابي كنيم مي توانيم به حكم انتصاب وحيد رحمتي؛ مديركل روابط عمومي و تشريفات بين الملل توسط مديرعامل اشاره كنيم. حكمي 17 بندي كه به خوبي سياست هاي مربوطه را تشريح كرده و به عنوان منشور راه روابط عمومي مدنظر قرار گرفته و بر اساس يك برنامه ريزي زمان بندي شده در حال اجراست.


برقراري ارتباط هدفمند و برنامه ريزي شده با رسانه هاي جمعي در جهت معرفي وظايف و ماموريت هاي سازمان، اهتمام ويژه جهت اطلاع رساني فعاليت هاي سازمان از طريق رسانه ها، برقراري تعامل مناسب با مديران ستاد و بنادر و ايجاد حلقه ارتباطي قوي با روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي و روابط عمومي معاونت ها مختلف وزارت خانه و نيز روابط عمومي نهادهاي همكار، راه اندازي بخش بين المللي پايگاه اطلاع رساني سازمان و توجه جدي به مقوله روابط عمومي الكترونيك و تلاش در جهت استفاده موثر و خلاقانه از شبكه هاي اجتماعي از جمله ماموريت هايي است كه از سوي مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي براي روابط عمومي تعريف شده است.


علاوه بر اين اقدام عملي در جهت شناسايي و تفكيك مخاطبان اصلي و عمومي سازمان و توليد بسته هاي متنوع محتوايي، تدوين دستورالعمل و خط مشي رسانه اي سازمان، نظارت مستمر و برنامه ريزي شده بر عملكرد روابط عمومي هاي بنادر كشور، نهادينه سازي گفتمان توسعه دريا محور، اشاعه و ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست دريايي، تببين نقشه راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع دريايي كشور، معرفي هرچه بيشتر فعاليت ها و توانمندي هاي بنادر كشور، برجسته سازي فعاليت هاي عمراني سازمان، تهيه گزارش هاي منطم ماهانه از عملكرد روابط عمومي ها، تحليل اخبار، گزارش ها و محواي مرتبط با سازمان، معرفي جذابيت هاي مشاغل دريايي و بندري و بازنگري در نحوه جذب نيروي انساني روابط عمومي ديگر مواردي است كه از سوي محمد راستاد به اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي ابلاغ شده است.


در گام اول استقرار و ايجاد واحدهاي تخصصي در روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي در دستور كار قرار گرفته و واحدهاي سمعي و بصري، توليد خبر و محتوا، امور فرهنگي و مناسبت ها، پايگاه اطلاع رساني و شبكه هاي اجتماعي از جمله بخش هايي است كه در اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد و سعي بر اين شد تا با اولويت قرار دادن موارد 17 گانه تبيين شده از سوي مديرعامل فعاليت كنيم.

پيش از حضور شما در اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوري ساختار و فعاليت ها بر چه منوالي بود؟
به دليل اينكه روابط عمومي سازمان از امكانات لازم و در سطح انتظار برخوردار نبود، خواسته ها نيز محدود بود و به همين دليل نيز ماموريت ها و وظايف روابط عمومي نيز مصادره شده بود و هر معاونت براي خود فعاليت هاي خبري، اطلاع رساني و تبليغاتي انجام مي داد.


در ابلاغيه اي كه در راستاي تمركز فعاليت هاي سازمان بنادر و دريانوردي صادر شده است، خواستار متمركز شدن كليه فعاليت هاي مربوط به اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي شديم و اين مسئله مدنظر مديرعامل نيز قرار گرفت. معرفي ظرفيت هاي بندري و دريايي سازمان در گرو تحقق ماموريت ها و اهداف روابط عمومي است، بنابراين سعي بر اين شد تا با همكاري بدنه سازمان اعم از معاونت ها و مديران كلستادي و استاني بنادر نسبت به تحقق اين هدف اقدام كنيم و همسو و هم صدا با يكديگر گام برداريم.


سازمان بنادر و دريانوردي طيف وسيعي از مخاطبان را در بر مي گيرد و بايد خواسته تمامي اين اقشار در نظر گرفته شود، ما معتقديم كه بايد از نظرات تمامي نخبگان رسانه و روابط عمومي به نحو مطلوب استفاده كنيم و به خوبي از افرادي كه در حوزه بندر و دريا فعاليت مي كنند و از تجربه هاي لازم و كافي برخوردارند بهره گيريم تا فعاليت هاي خود را با تحول و ابتكار دنبال كنيم و در سطح معيارهاي بين المللي رويكرد متفاوت و حرفه اي داشته باشيم.


در حال حاضر و بر اساس بخشنامه هاي صادر شده تمامي فعاليت هاي مربوط به انتشار، تبليغات، برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها، توليد برنامه و محتوا و ارتباط با رسانه ملي توسط اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي انجام مي شود و براي اينكه روابط عمومي بتواند به گونه اي حرفه اي فعاليت كند بايد لوازم و ابزار فعاليت در حوزه خبر و بخش سمعي و بصري را در اختيار داشته باشد كه اين اداره كل با خريد ابزار و لوازم مختلف چه در حوزه سمعي و بصري و چه در حوزه توليد محتواي خبر، واحدهاي مختلف خود را تجهيز كرده و با ملزم كردن نيروهاي انساني خود به گذراندن دوره هاي آموزشي و تخصصي مختلف در جهت عملكرد هرچه بهتر گام برداشته است.


علاوه بر اين اداره كل روابط عمومي با به كار گيري نيروهاي انساني حرفه اي كه در بخش توليد و محتواي خبر سابقه كاري مناسبي داشتند، در واحد توليد و محتواي خبر تحولي ايجاد كرد و اگر امروز شاهد تحول در حوزه اطلاع رساني هستيم به دليل تغيير در حوزه توليد و محتواي خبر سازمان بنادر و دريانوردي است چراكه سعي كرديم با توليد اخبار جديد و اختصاصي به رسانه ها در زمينه توليد خبر و معرفي هرچه بهتر سازمان به مردم كمك كنيم.

چه تغييرات ديگري در بخش اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي مدنظر قرار گرفته است؟
در اداره روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي صرفا به تغييرات اشاره شده بسنده نكرديم و سعي كرديم با ارتقا روابط عمومي در بنادر كشور و به ويژه بنادر بزرگ كشور و همراهي روابط عمومي سازمان در سطح صف و ستاد شاهد ارتقا سطح كلان روابط عمومي سازمان باشيم. در استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر شاهد شكل گيري ادارات كل روابط عمومي و اطلاع رساني هستيم و اميدواريم چنين اتفاقي به ارتقاء سطح كيفي عملكرد اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي بيانجامد.


در ابتداي امر يكي از فعاليت هايي كه نياز بود در جهت ارتباط با افكار عمومي توسط اداره كل سازمان بنادر و دريانوردي صورت گيرد، پديد آوردن تصويري درست از اين سازمان در ذهن مخاطبان خود بود تا با ساير دستگاه هاي مشابه از جمله شركت كشتيراني جمهوري ايران، شركت ملي نفت كش، مناطق آزاد و مواردي از اين دست اشتباه گرفته نشود و پس از آن با برقراري ارتباط مستقيم با مخاطبان از طريق رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي مختلف به معرفي ظرفيت هاي بندري و دريايي كشور بپردازيم.


يكي ديگر از اقدامات بسيار تاثيرگذاري كه توسط اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي مدنظر قرار گرفت تهيه برنامه تلويزيوني فانوس دريايي با همكاري شبكه يك سازمان صدا و سيما بود كه تا كنون نزديك به 30 برنامه تلويزيوني پخش و اين برنامه به برند جامعه دريايي و بندري كشور تبديل شده است؛ برنامه اي كه در آن به معرفي ظرفيت هاي بندري و دريايي، فعاليت ها و ماموريت هاي صورت گرفته توسط سازمان بنادر و دريانوردي در بنادر و سواحل كشور پرداخته مي شود و ظرفيت هاي سرمايه گذاري به فعالان اقتصادي شناسانده مي شود.


تقويت ارتباط سازمان بنادر و دريانوردي با رسانه ها در بخش هاي مختلف اعم از مكتوب، ديداري و شنيداري ديگر اقدامي است كه توسط اداره كل روابط عمومي اين سازمان مدنظر قرار گرفت و پس از مذاكره و برگزاري جلسات متعدد با متوليان رسانه اي از آن ها درخواست شد تا در حوزه حمل و نقل دريايي اخبار و برنامه هاي خود را تقويت كرده و در جهت معرفي پتانسيل ها و ظرفيت ها بندري كشور سازمان بنادر و دريانوردي را همراهي كنند. در كنار اين مورد، با اعزام خبرنگاران رسانه ها به بنادر كشور به طور مستقيم آشنايي با ظرفيت هاي بندري و دريايي مدنظر قرار گرفت تا اطلاعات تخصصي آن ها در اين حوزه ارتقاء يابد، ارتباطي كه يكسويه نبود و با بازديد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و مسوولان اداره كل روابط عمومي سازمان از رسانه هاي مختلف در جهت هرچه بهتر شدن روابط دو طرف گام برداشته شد.


همچنين با هماهنگي اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت كامل پايگاه اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي را بر عهده گرفتيم و با اصلاح و بهسازي، حوزه خبررساني را بروز رساني كرديم تا مخاطبان بتوانند به آسان ترين شكل ممكن از اطلاعات مرتبط مطلع شوند و خدمات ارائه شده را دريافت كنند و در اين راستا اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پشتيبان فني پايگاه اطلاع رساني فعاليت مي كند. يكي ديگر از برنامه هاي مدنظر اداره كل روابط عمومي، ايجاد پايگاه خبري در صفحه پايگاه اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي است كه با آغاز به كار آن، بخش خدمات الكترونيك از بخش اطلاع رساني جدا خواهد شد.


هر مخاطب در حال حاضر براي خود يك رسانه است و ما سعي كرده ايم با بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي داخلي ارتباط مناسبي را با مخاطبان خود برقرار كنيم و نشريه خبري سازمان بنادر و دريانوردي ديگر پنجره اي است كه موجب شده ارتباط جامعه بندري و دريايي كشور حفظ شود و با بهره گيري از نيروهاي توانمند و حرفه اي خبري شاكله اين نشريه را از يك نشريه سوخته به يك نشريه پويا و اثرگذار تبديل كنيم تا به عنوان يك نشريه راهبردي در بين مديران بندري و دريايي و نيز جامعه مخاطب سازمان بنادر و دريانوردي جاي خود را باز كند. در دل اين نشريه نيز، نشريه داخلي سازمان بنادر و دريانوردي به جهت اطلاع همكاران سازماني ديده شده است تا بدين نحو از تمامي ظرفيت هاي رسانه اي خود براي اطلاع رساني استفاده كنيم.


ايجاد و راه اندازي پورتال انگليسي سازمان بنادر و دريانوردي هم كه تا پيش از اين به صورت فرمايشي و نمايشي فعاليت مي كرد بروزرساني شد و با اصلاح در بخش هاي مختلف و الگوبرداري از پورتال هاي مهم انگليسي دنيا در حوزه بندري و دريايي، امروزه به جرات مي توانيم ادعا كنيم كه جديدترين اخبار حوزه بندر و دريا در ايران و كشورهاي بندري و دريايي در اين پورتال بارگذاري مي شود و مخاطبان خاص سازمان در كشورهاي مختلف نيز مي توانند از اين پورتال استفاده كنند.

بايد در نظر داشته باشيم كه تقويت واحد سمعي و بصري نيز به اين دليل بود تا بتوانيم در اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي توليد تيزر كنيم و در حال حاضر همكاران ما پس از برگزاري مراسم از اين توانايي برخوردارند كه به تهيه تيزر و آيتم هاي تصويري در بخش هاي زماني مختلف بپردازند و اينگونه امكان توليد و محتواي تصويري نيز فرآهم شود.

فعاليت رسانه اي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه گردشگري دريايي در نوروز 97 بسيار مطلوب بود و شاهد پوشش جامع تصويري و خبري توسط عوامل اين سازمان چه بخش معرفي پتانسيل هاي دريايي و چه در راستاي اقدامات انجام شده در اين زمينه بوديم تا جايي كه تقدير وزير راه و شهرسازي را نيز به دنبال داشت.
هدف اصلي ما اين بود كه به مردم بگوييم قرار نيست صرفا با هواپيما و خودرو سفر كنيد و مي توانيد از ظرفيت دريايي كشور بهره مند شويد، به همين منظور تمام تلاش خود را به كار گرفتيم تا با شناساندن ظرفيت هاي دريايي و ساحلي كشور مردم را به بازيد از دريا و ساحل ترغيب كنيم و اين كمپين اطلاع رساني موجب شد تا براي اولين سازمان بنادر و دريانوردي عضو ستاد مركزي خدمات سفر شود و اين افتخار بزرگي است كه با همكاري ادره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي شكل گرفت و اين اتفاق همانگونه كه مطلع هستيد تقدير وزير راه وشهرسازي را به دنبال داشت.

با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي يك سازمان بين المللي به شمار مي آيد در بخش تشريفات بين الملل چه اقداماتي انجام داديد؟
در بخش تشريفات بين الملل نيز شاهد تغيير و تحول اساسي در اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي بوديم و با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي يك سازمان بين المللي محسوب مي شود در زمينه تبادلات بين المللي، سفرها، برگزاري مراسم هاي مختلف و تداركات لازم جهت ورود و خروج مقامات و مسوولان به گونه اي تعريف شده و قانونمند مسئوليت ها مشخص شده است و با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان يكي از اعضاي سازمان بين المللي دريانوردي(IMO) فعاليت مي كند، تمام سعي و تلاش اداره كل روابط عمومي بر اين است كه فعاليت ها در حوزه بين الملل نيز تقويت شود.

ملاك ارزيابي عملكرد اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي را چه مي دانيد؟
تقدير وزير راه و شهر سازي از عملكرد اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي به علت اطلاع رساني و تبليغات مؤثر اداره كل روابط عمومي اين سازمان در توسعه فرهنگ گردشگري دريايي و سهولت و مديريت سفرهاي شهروندان در تعطيلات نوروزي يكي از مهم ترين اتفاقاتي بود كه اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي را دلگرم كرد و اين پيام را به همكاران رسانه اي و سازمان منتقل كرد كه عملكرد مطلوب به خوبي ديده مي شود و حتي از ديدگان سطح عالي وزارت راه و شهرسازي نيز پوشيده نمي ماند.


تحقق مسئوليت هاي اجتماعي در روابط عمومي، با دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات و ارائه خدمات و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه شهروندان محقق مي شود و براي رسيدن به توسعه پايدار بايد اطلاعات در اختيار همگان قرار گيرد. وزير راه و شهرسازي در پيامي اطلاع رساني و معرفي ظرفيت ها و فرصت هاي دريايي كشور را در ايام نوروز بسيار مناسب ارزيابي و تصريح كرد كه كه اطلاع رساني سفرهاي نوروزي ١٣٩٧ در حوزه دريايي خاطره اي ماندگار در اذهان ملت ايران حك كرد و اميدوارم با توسعه امكانات، زير ساخت ها و ايمني سفرهاي دريايي بتوانيم ملت هاي حوزه تمدني ايران شهري را به يكديگر وصل كنيم و رمز و نشانه اي از صلح و صفا و صميميت و دوستي در اين منطقه باشيم.


علاوه بر اين طبق اطلاعات و آمار استخراج شده و پايش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي از فعاليت روابط عمومي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت راه، اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي با اختلاف چشمگيري، حائز رتبه اول در ميان تمامي زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه شد.


اما بايد بدانيم كه توسعه فرهنگ دريا محور، مباحث اجتماعي گسترده اي دارد كه كمتر به آن ها توجه شده و با اين رويكرد مي توانيم طيف مخاطبان عمومي گسترده اي را در كنار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهيم كه البته كار دشوار و حرفه اي است و اميدواريم تصميم تاريخي ارتقا روابط عمومي با تحقق اين اهداف به نتيجه برسد. گفتني است در راستاي گسترش گردشگري دريايي و فرهنگ دريا محور و براي رسيدن به اهداف توسعه اي در بنادر و پسكرانه آن با رسانه ملي و ساير رسانه هاي كشور ارتباط بسيار خوبي پيدا كرديم و خوشبختانه ايده ساخت برنامه "فانوس دريايي" به درستي و دقيق پياده سازي شد و امروز شاهد آن هستيم كه اين برنامه به عنوان برند سازمان بنادر و دريانوردي، شناخته شده است.


در كنار برنامه ها و مراسم مختلفي كه طي مدت اخير توسط روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي برگزار شده است بايد به برگزاري مراسم مهم روز جهاني دريانوردي كه با هفتادمين سالگرد تاًسيس سازمان بين المللي دريانوردي مصادف شده بود اشاره كرد. اين مراسم با حضور دبيركل آيمو به نحوي مطلوب و شايسته برگزار و در نهايت نيز موجب شد تا كي تاك ليم پس از حضور در كشورمان و آشنايي با پتانسيل هاي مختلف بندري و دريايي كشور و ملاقات با مسوولان ارشد كشور و حضور در سازمان بنادر و دريانوردي به صراحت اعلام كند كه سفر بسيار خوبي به ايران داشته است و اين سفر موجب شده تا نگاه وي به كشورمان تغيير كند و از ظرفيت هاي بندري و دريايي ايران مطلع شود.

هرچند اقدامات مختلفي را انجام داده ايد اما همچنان در ابتداي راه هستيد. به نظر شما در ادامه مسير با چه مشكلات و كاستي هايي همراهيد؟
اهداف سازماني در كليه سازمان محقق نخواهد شد مگر با اعتماد و حمايت از مجموعه روابط عمومي دستگاه ها و تاكنون اين حمايت از اداره كل روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي صورت گرفته است و انتظار داريم كه در بخش هاي مختلف پايين دست اعم از مديريت هاي ستادي و استاني اين حمايت بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد تا بتوانيم در راستاي تحقق سياست هاي اطلاع رساني سازمان بهتر از گذشته عمل كنيم و از فعاليت هاي كليشه اي فاصله بگيريم و با ابتكار و خلاقيت فعاليت كنيم.