شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شركت بين‌المللي برسنون مارستلر
جمعه، 6 مهر 1397 - 17:22 کد خبر:35025

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رابرت اس ليف، رئيس شركت بين‌المللي برسنون مارستلر است. او در سال 1957 به عنوان اولين كارآموز به مارستلر پيوست. در سال 1961 به معاونت مدير، در سال 1965 همزمان با انتقال به اروپا به سمت معاون عمليات بين‌المللي، در سال 1968 به سمت مدير، و در سال 1985 به مقام رياست رسيد.

 

او مسئول تأسيس دفترهايي در امريكاي لاتين، اروپا، استراليا، خاورميانه و آسيا (شامل چين) بوده است. در حال حاضر قرارگاه وي در لندن است. او از دانشگاه مسيوري فارغ‌التحصيل شد و در مورد موضوعات روابط عمومي و بازاريابي مقالات و سخنراني‌هاي بسياري داشته است و براي گروههاي مديريت و بازاريابي در سراسر ايالات متحده، اروپاي غربي و شرقي (از جمله روسيه)، امريكاي شمالي، آسيا و استراليا سخنراني كرده است.


 او در ليست فهرست رجال آمريكا، فهرست رجال جهان، فهرست رجال تجارت بين‌المللي، و فهرست روابط عمومي قرار دارد.