شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راهنمايي هاي ضروري براي رسانه هاي جمعي
شنبه، 6 آذر 1400 - 08:19 کد خبر:34805
به خاطر داشته باشيد كه مشاركت در رسانه هاي جمعي زماني معني پيدا مي كند كه درك عميق تري نسبت به انسانشناسي و جامعه شناسي داشته باشيد و بدانيد كه صرف شناختن ابزارهاي اجتماعي كه روابط را تسهيل مي كند كافي نيست. اين به معني ايجاد و پرورش ارتباط با افراد است، اينترنتي يا در دنياي واقعي و اين روابط توسط ارزش ها و منافع متقابل تعريف مي شود.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ابزار و منابع طرح اجرايي رسانه هاي جمعي بايد شنيدن، مشاركت، متخصصان روابط عمومي، خدمات مشتري، توليد و توسعه، و بازاريابي را در بر داشته باشد.
 

ما در عصر جالبي زندگي مي كنيم. ما هنوز مبهوت تغييرات گيج كننده اي هستيم كه در شغلمان رخ داده است. اگر خود را درگير نكنيد در هر صورت رقابت پيش مي رود.


پرسش: اگر در هنگام يك گفتگوي اينترنتي شما در آنجا حضور نداشته باشيد، آيا اين گفتگو واقعاً وجود داشته است؟


حتماً. گفتگو و مكالمه وجود دارد، چه شما باشيد چه نباشيد. اگر مشاركت نكنيد به ديگران اجازه داده ايد كه سوالات را پاسخ دهند و اطلاعات را چه درست و چه نادرست در اختيار بگذارند. بدترش هم اتفاق مي افتد: اگر مشاركت نكنيد رقبا به ميان مي آيند و تبديل به منابع مركزي مي شوند. بله، نظرات منفي داده مي شود.

 

بله، شما بازخوردهاي ناخواسته خواهيد داشت. بله، مردم از اهداف شما مي پرسند. فقط به خاطر اينكه شما تصميم گرفته ايد مشاركت نكنيد منفي بافي خنثي نمي شود. نظرات منفي، حداقل فرصتي است براي تغيير برداشت هايي كه چه با اطلاع شما چه بدون اطلاع شما وجود داشته است. بسياري شركت ها به عنوان خدمات مشتري و در واقع براي نوعي بازاريابي در شبكه هاي اجتماعي شركت مي كنند.


آنها در قلمرو خود مشتريان را درگير مي كنند تا براي حل مشكلات، يافتن اطلاعات يا برگزاري گفتگوهاي ساده از آنها كمك بگيرند. در عوض، ارتباط با مشتري تبديل به مزيتي در عرصه رقابت مي شود. زمينه هاي جديد و استانداردهاي جديدي بدين طريق پيش مي آيد.


سروكار داشتن با مشتري و تقويت او در راستاي توسعه بازاريابي كار جديدي نيست. اما در عرصه رسانه هاي جمعي، ابزارها و فلسفه هاي جديدي براي بهتر گوش دادن و جلب مشتري وجود دارد كه در عوض باعث ...
تقويت جامعه
تقويت نشان تجاري
ايجاد ارتباط
و تبليغات در طي راه مي شود.
مشاركت يعني بازاريابي.
هدف همه چيز است.
و عمل بهتر از حرف نتيجه مي دهد.


اما بازاريابي بايد به طور شفاف تعريف شود و من منظورم از بازاريابي، نوع سنتي آن كه به معني صحبت با يك مخاطب خاص از طريق پيام است نمي باشد.


در رسانه جمعي بازاريابي يعني مكالمه، بحث دوطرفه اي كه منجر به گردهمايي افراد براي كشف و تبادل اطلاعات مي شود. البته پيوستن به يك گفتگو به اين راحتي هم نيست.

 

تفاوت هاي ميان گوش دادن و تحقيق
از طريق گوش دادن، خواندن، و مشاركت بازاريابان فرصت دارند نشان تجاري خود را بهتر و بيشتر از پيش عرضه كنند.


- نشان هاي تجاري كه قصد ورود به عرصه بازار را دارند به جاي گشتن به دنبال مشتري، از پرطرفدارترين ابزارها و شبكه ها براي جلب دوستي و ارتباط استفاده مي كنند.


خيلي ها به اشتباه تصور مي كنند كه بايد رسانه جمعي را بسازند و منتظر بنشينند تا مشتري ها از راه برسند.


برخي شركت ها هم فقط به ساختن پروفايل در فيس بوك Facebook و ماي اسپيس Myspace بسنده مي كنند، روي توييتر Twitter و تصاوير ويديويي يوتيوب YouTube و فليكر flick حساب مي كنند و خوشبينانه منتظرند كه موجي از دوستان و روابط به سوي شان سرازير شود.


- نمي شود كه فقط وارد ميدان عمومي يا پارك شده يك علامت نصب كنيم و رويش اسم و موارد مربوط به خود را بنويسيم و منتظر بمانيم كه مردم براي گفتگوهاي طولاني و هدفمند به سراغ مان بيايند.


- دقيقاً مثل اين است كه نزديك يك دهكده چادر بزنيم و انتظار مردم ده را بكشيم كه بيايند و ما را به ده دعوت كنند.


بازاريابي از طريق گفتگو نياز به مطالعه دارد تا شيوه كارتان مشخص شود. كار با تركيبي از ابزارهاي سنتي و اجتماعي براي كشف، يادگيري، و سر و كار داشتن با مشتري آغاز مي شود.


- به ما كمك مي كند بفهميم كجا مكالمه اي در حال انجام است.


- هدف كمك به مشتري است در تصميم گيري و انجام كارهايي كه يا از پسش بر نمي آيد يا در انجامش مشكل دارد.


- در طول مكالمه روابط تازه و بي منظوري ايجاد مي شود.


اين يعني گرد هم آوردن مغزهاي متفكر. يعني از بين بردن گرايش تحميل بازار به مردم و در عوض بكار بردن روشي هدفمند تر، شفاف تر و صادقانه تر.

 

شايد مهم ترين بخش داستان اين باشد كه جريان گوش دادن و بررسي كردن فرهنگ هاي همان جوامعي را كه مي خواهيد با آنها كار كنيد آشكار مي كند.


به خاطر داشته باشيد كه مشاركت در رسانه هاي جمعي زماني معني پيدا مي كند كه درك عميق تري نسبت به انسانشناسي و جامعه شناسي داشته باشيد و بدانيد كه صرف شناختن ابزارهاي اجتماعي كه روابط را تسهيل مي كند كافي نيست. اين به معني ايجاد و پرورش ارتباط با افراد است، اينترنتي يا در دنياي واقعي و اين روابط توسط ارزش ها و منافع متقابل تعريف مي شود.


در اقتصاد گروهي، ارتباطات جرياني جديد است.

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)