شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مراسم خاكسپاري و ترحيم رئيس انجمن روابط عمومي ايران
شنبه، 13 مرداد 1397 - 14:09 کد خبر:34383
مراسم خاك سپاري استاد ميرزابابا مطهري نژاد رييس انجمن روابط عمومي ايران در چهاردهم مرداد ساعت نه صبح از سالن معراج بهشت زهراي تهران انجام خواهد شد. به گزارش شارا، مراسم ختم اين استاد عالي مقام در تاريخ پانزدهم مرداد ماه، ساعت چهارده تا پانزده و سي، مسجد جامع شهرك غرب واقع در ميدان صنعت (ميدان شهرك غرب) ابتداي بلوار فرحزادي برگزار مي شود.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مراسم خاك سپاري استاد ميرزابابا مطهري نژاد رييس انجمن روابط عمومي ايران در چهاردهم مرداد ساعت نه صبح از سالن معراج بهشت زهراي تهران انجام خواهد شد.


به گزارش شارا، مراسم ختم اين استاد عالي مقام در تاريخ پانزدهم مرداد ماه، ساعت چهارده تا پانزده و سي، مسجد جامع شهرك غرب واقع در ميدان صنعت (ميدان شهرك غرب) ابتداي بلوار فرحزادي برگزار مي شود.