شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گزارش تصويري سيزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي/1
پنجشنبه، 28 تیر 1397 - 11:58 کد خبر:34208
سيزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي در آييني كه توام با نكوداشت مرحوم پروفسور حميد نطقي، بنيانگذار روابط‌عمومي نوين ايران بود سه شنبه 26 تيرماه 1397 در تالار نگين هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سيزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي در آييني كه توام با نكوداشت مرحوم پروفسور حميد نطقي، بنيانگذار روابط‌عمومي نوين ايران بود، با حضور محمد سلطاني فر معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، علي دارابي معاون امور استان هاي صداوسيما، زهرا سعيدي نماينده مجلس، هادي كمرئي رئيس انجمن متخصصان روابط عمومي، مهدي باقريان دبير كل جشنواره، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از پيشكسوتان عرصه روابط عمومي، سه شنبه 26 تيرماه 1397 در تالار نگين هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.

 

مراسمي كه در آن علاوه بر معرفي روابط عمومي هاي برتر در بخشهاي مختلف حوزه نشر و سخنراني اساتيد و شخصيتهاي علمي، سياسي و كشوري، شاهد برگزاري همايشي نيز با عنوان توليد محتوا با ارايه مقالات متنوع توسط اساتيد حاضر بوديم.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199