شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : #بازخوردها/ نظر همكاران/ پيشنهاد من به آقاي رييس جمهور ...
جمعه، 8 تیر 1397 - 15:29 کد خبر:33993
كاش فرادستان باور كنند كه ايران اسلامي در روزگار غلبه عصر اطلاعات و فضاي ديجيتال و استيلاي شبكه‏ هاي مجازي، به سه عنصر صداقت و عشق و شادي نياز دارد. توجه به اين سه عنصر طلايي نيازمند توجه به روابط عمومي است. اميد ايران اسلامي مهد صداقت و عرصه بالندگي عشق و جايگاه ظهور شادي به لطف درخش روابط عمومي باشد.

فرهيخته دردآشنا جناب آقاي مهدي باقريان
عضو محترم هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي

با سلام و احترام.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يادداشت جنابعالي با عنوان؛ «پيشنهاد من به آقاي رييس جمهور ...» را خواندم. دو سه باري هم خواندم . همه يا بخشي از آن را براي دوستانم فرستادم، البته با نشاني محل نشرش. اشارات نابي داشتيد. هنر هشتم هنري مظلوم در ديار ماست. استادانم هميشه تاكيد داشتند روابط عمومي بايد به دنبال شفافيت باشد. براي اين مهم تاكيد داشتند كه روابط عمومي بايد مجموعه‏اش را بسان خانه شيشه‏اي طراحي كند تا از درون برون و از برون درون ديده شود. اين تاكيد در سپهر سياست كشورمان و ساير حوزه‏هاي وطنمان چندان مشهود نيست.

با روابط عمومي مي‏توان از بحران پيشگيري كرد. مي‏توان بحران را مديريت كرد. روابط عمومي در سرزمين ما يك مظلوم ناب است. اسير افراط و تفريط در ظواهر است. دقت كنيد در سطوح عالي چه عناوين پرطمطراقي براي دواير مربوط به روابط عمومي وضع شده است. دفتر و دستك‏هاي نابي در سطوح عالي براي روابط عمومي پيش بيني شده است. همه چيز روي كاغذ عالي است. هر چه به سطوح پايين‏تر مي‏رويم و از پايتخت به شهرستان‏ها مي‏رويم روابط عمومي را در حال ذوب شدن در ساير مشاغل و عناوين مي بينيم.

البته باز هم روي كاغذ همه چيز دلالت بر توجه و اهميت دادن به روابط عمومي دارد. ولي در عمل روابط عمومي مرغ بسمل است. بگذريم. آنچه نگاشتيد جانانه بود. حديث نفسي صادقانه براي هنري است كه خواسته يا ناخواسته به طاق نسيان سپرده شده است. قصد زياده نويسي ندارم چرا كه جان كلام را قلم زده‏ايد. كاش روابط عمومي عملگرا با پرهيز از شعار و مبتني بر شعور در فضاي كشورمان قد بكشد.

كاش فرادستان باور كنند كه ايران اسلامي در روزگار غلبه عصر اطلاعات و فضاي ديجيتال و استيلاي شبكه‏ هاي مجازي، به سه عنصر صداقت و عشق و شادي نياز دارد. توجه به اين سه عنصر طلايي نيازمند توجه به روابط عمومي است. اميد ايران اسلامي مهد صداقت و عرصه بالندگي عشق و جايگاه ظهور شادي به لطف درخش روابط عمومي باشد.