شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بيانيه انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد در باره بازگشت جايگاه اداره كلي روابط عمومي استانداري يزد
سه شنبه، 29 خرداد 1397 - 00:30 کد خبر:33902
به دنبال بازگشت جايگاه اداره كلي روابط عمومي استانداري يزد، انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد كه در هنگام تنزل جايگاه اين روابط عمومي اعتراض كرده بود، با صدور بيانيه اي از اين اقدام استقبال كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  به دنبال بازگشت جايگاه اداره كلي روابط عمومي استانداري يزد، انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد كه در هنگام تنزل جايگاه اين روابط عمومي اعتراض كرده بود، با صدور بيانيه اي از اين اقدام استقبال كرد.

 متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:

به نام خدا
انتشار خبر بازگشت جايگاه روابط عمومي استانداري يزد به سطح اداره كل موجب خوشنودي و اميدواري مديران و كارگزاران ارتباطات و روابط عمومي در استان گرديد.

 انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد ، بازگشت جايگاه اداره كل روابط عمومي را گام نخست براي توجه مسئولان به اهميت آرمان ها و رسالت هاي خطير نهاد روابط عمومي مي داند و ضمن تقدير از عوامل موثر در اين رخداد ؛ توجه استاندار محترم و مديران ارشد استانداري و استان را به ضرورت تعامل و ارتباط مستقيم و مستمر و موثر بالاترين مقام در هر دستگاه اجرايي با مدير روابط عمومي آن دستگاه و برخورداري از مشاوره هاي كارشناسي آنان جلب مي نمايد.

اين انجمن به دنبال تنزل جايگاه روابط عمومي در استانداري يزد، اهتمام خود را براي نقادي و آگاهي بخشي در اين خصوص به كار بسته و به روش هاي مختلف اعم از صدور بيانيه و طرح موضوع در ملاقات ها و نشست ها و در قالب بيان نظرهاي علمي و كارشناسي؛ مراتب اعتراض خود را اعلام نموده است.

اينك انجمن درخواست دارد تا وضعيت نهايي چارت تشكيلاتي روابط عمومي استانداري يزد با توجه به نامه نگاري هاي سازمان اداري و استخدامي كشور، براي داوري صحيح به طور شفاف اطلاع رساني شود .

انجمن معتقد است تنزل جايگاه روابط عمومي مي تواند نمادي از بي توجهي به پاسخگويي و مسئوليت پذيري باشد و بازگشتِ اين جايگاه را نشانه اي از اهتمام مسئولان و مديران به پاسخگويي تلقي مي نمايد كه اينك جامعه ايران بيش از پيش تشنه آن است .

در اين ميان ارتباط صحيح و مسئولانه رسانه و كارگزاران دولتي حائز اهميت است كه به نظر مي رسد در حال حاضر به يك ارتباط يكسويه مبدل شده است ، فروكاسته شدن جايگاه روابط عمومي ها به عنوان واحد توليد خبر و يكسويه شدن تصوير و صداي مسئولان از آسيب هاي جدي است كه انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد خواستار توجه جدي به آن و اصلاح نگرش هاست .

ما ضمن تاكيد بر حفظ جايگاه راهبردي روابط عمومي در سازمان، به عنوان بستر مناسب فعاليت جدي روابط عمومي؛ ارتقاي سطح تعامل استاندار محترم و مديران ارشد استان با مديران روابط عمومي و همچنين ارتقاي دانش، بينش و مهارت هاي ارتباطي مديران دستگاه هاي اجرايي و نيز مديران روابط عمومي ها را ضرورتي مهم مي دانيم.

بايد تاكيد كنيم «روابط عمومي» و «رسانه» در پرتوِ شناخت جايگاهشان توسط خود و مديران دستگاه هاي اجرايي و در صورت عمل عالمانه و ماهرانه به وظايف تخصصي خود به عنوان دو بال مي تواند جامعه مدني را در كاستن و رفع شكاف ارتباطي ميان دولت و ملت ياري رسانده و موتور محركه توسعه و پيشرفت ميهن اسلامي مان ايران عزيز باشد.

انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد - خرداد 1397