شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهم فعاليت هاي روابط عمومي سازمان نظام مهندسي معدن
سه شنبه، 1 خرداد 1397 - 08:31 کد خبر:33651
امور روابط عمومي و بين الملل سازمان نظام مهندسي معدن ضمن انجام امور جاري خود با گسترده شدن فعاليت هاي ‌سازمان ، ‌از سال 1390 فعاليت خود را در قالب ساختار سازماني مصوب انجام مي دهد. اين امور در سازمان مركزي و 31 مركز استاني مستقيما زير نظر رئيس سازمان فعاليت مي كند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امور روابط عمومي و بين الملل سازمان نظام مهندسي معدن ضمن انجام امور جاري خود با گسترده شدن فعاليت هاي ‌سازمان، ‌از سال 1390 فعاليت خود را در قالب ساختار سازماني مصوب انجام مي دهد. اين امور در سازمان مركزي و 31 مركز استاني مستقيما زير نظر رئيس سازمان فعاليت مي كند.

اهم اقدامات صورت گرفته در اين بخش عبارتند از:
- ارتباط مداوم با رسانه ها و خبر گزاري هاي داخلي

- اطلاع رساني مهمترين اخبارهاي سازمان در رسانه هاي اقتصادي

- حضور رئيس سازمان در برنامه هاي رسانه‌اي راديويي و مصاحبه ها و...

- هماهنگي با سازمان استانها در خصوص انجام سفرهاي استاني رئيس سازمان و تنظيم برنامه ها و پوشش رسانه اي در سطح رسانه هاي مكتوب و صدا و سيماي استان

- مستندسازي فعاليتهاي سازمان در قالب كليپ ها،‌ ،‌لوح هاي فشرده و.... جهت ارائه در همايش ها و مراسم هاي مختلف

- جمع آوري و پايش اخبار منتخب معدني به صورت روزانه و درج آن در سايت سازمان

- تهيه و انتشار اخبار سازمان در سايت سازمان و رسانه هاي معتبر

- فعال نمودن بخش روابط عمومي و بين الملل در سازمان استانها با ارائه آموزش هاي مختلف و برگزاري دوره هاي آموزشي و ارسال كتب مرتبط و... .

- تصويربرداري و آرشيوبندي آثار صوتي و تصويري سازمان

- حضور مسئولان و مديران بخش روابط عمومي سازمان هاي استاني در همايش ها و نشست هاي حوزه روابط عمومي و ارائه گواهينامه معتبر

- مشاركت و حضور و حمايت از همايش ها و نمايشگاه‌هاي مرتبط در سراسركشور.

- معرفي متخصصان معدني جهت شركت در برنامه هاي صداو سيما

- برگزاري گردهمايي هاي سالانه مسئولان روابط عمومي و بين الملل سازمان استانها با رويكرد آموزشي

- بازديد مسئولان روابط عمومي استانها از خبرگزاري ها و رسانه هاي سراسري

- انتشار وتوزيع كتابچه هاي قانون معادن، راهنماي سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي معدني و آشنايي با پتانسيل هاي سرمايه گذاري در بخش معدن به فارسي و انگليسي و كتاب قانون نظام مهندسي معدن

- انتشار نزديك به 100عنوان نشريات ضوابط و معيارهاي فني معدن و توزيع آنها در سراسركشور

-تهيه و انتشار مجله نظام مهندسي معدن به عنوان نشريه رسمي سازمان؛ اين نشريه با شمارگاني نزديك به 25000 نسخه به عنوان پرتيراژترين مجله معدني كشور و در قالب فصلنامه به طور مرتب منتشر و در سراسر كشور توزيع مي شود. محتواي اين مجله حرفه اي علاوه بر اطلاع رساني فعاليت هاي سازمان،‌حاوي گزارش هاي فني و مقالات مطالب علمي- كاربردي معتبر است و توسط هيئت تحريريه اي متشكل از اساتيد و صاحبنظران مطرح در بخش معدن تهيه مي شود.