شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راز ارائه يك سخنراني عالي در تد
چهارشنبه، 9 اسفند 1396 - 09:34 کد خبر:32498
فرمول خاصي براي يك سخنراني عالي وجود ندارد٬ اما همه بهترين‌ها در يك نكته پنهان مشترك هستند. متصدي تد "كريس اندرسون" اين راز را بر ملا مي‌كند به همراه چهار روش كه بتوانيد از آن استفاده كنيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  بعضي از افراد فكر مي كنند كه يك فرمول براي سخنراني عالي تد هست:
• روي قاليچه قرمز گرد صحبت كن.
• يك خاطره از دوران بچگي تعريف كن.
• يك راز شخصي را فاش كن.
• براي اثرگذاري با جمله اي الهام بخش تمام كن.

جواب اين است نه! اين راه درستي براي يك سخنراني درست تد نيست. در واقع اگر از آن ابزارها بيش از حد استفاده كنيد، در راههاي كليشه اي يا داراي احساسات ساختگي قرار خواهيد گرفت. اما يك چيز هست كه در تمام سخنراني هاي عالي تد مشترك است و مي خواهيم آن را در اين فيلم با شما شريك شويم.


اولين وظيفه شما براي يك سخنران خوب اين است كه به ذهن شنوندگان يك هديه بسيار عجيب را انتقال بدهيد. يك چيز عجيب و زيبا به نام «ايده»؛ اما به هرحال يك ايده چيست؟


خب مي دانيد از آن به عنوان الگويي از اطلاعات نگاه كنيد كه به شما كمك مي كند دنيا را درك و هدايت كنيد. ايده ها در همه شكل و اندازه اي وجود دارند. از تحليلي و پيچيده گرفته تا ساده و ظريف.


ذهن شما آبستن ايده هاست و نه فقط به شكل تصادفي، آنها با دقت به هم مرتبط شده اند، آنها با يكديگر يك ساختار پيچيده و جذاب را مي سازند كه جهان بيني شخصي شما را شكل مي دهد. اين سيستم عامل مغز شماست. شما اينطوري دنيا را هدايت مي كنيد و اين از ميليون ها ايده مجزا تشكيل شده است.


براي مثال اگر يك جزء كوچك از جهان بيني شما اين ايده باشد كه گربه ها ملوس هستند با ديدن گربه آن را نوازش مي كنيد. اما اگر جهان بيني شما اين باشد كه پلنگ ها خطرناك هستند با ديدن پلنگ ها كمي متفاوت تر واكنش نشان خواهيد داد.


پس كاملا واضح است چرا ايده هايي كه جهان بيني شما را مي سازند بسيار مهم هستند. شما به آنها احتياج داريد تا بتوانيد تا جاي ممكن قابل اتكا باشيد به عنوان يك راهنما براي جهان ترسناك اما شگفت انگيز اطراف شما.


جهان بيني افراد مختلف مي تواند به شكلي چشمگير تفاوت داشته باشد.


فرمول خاصي براي يك سخنراني عالي وجود ندارد٬ اما همه بهترين‌ها در يك نكته پنهان مشترك هستند. متصدي تد "كريس اندرسون" اين راز را بر ملا مي‌كند به همراه چهار روش كه بتوانيد از آن استفاده كنيد.

منبع: http://modiriran.ir