شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پذيرش ايده‌هاي خلاقانه در روابط عمومي ها به چه ميزان است؟/5
چهارشنبه، 20 دی 1396 - 07:44 کد خبر:32234
من بالا آوردن ايده‌هاي قديمي را به هيچ عنوان نمي‌پذيرم. اما از آنجا كه اين اتفاق گهگاه رخ مي‌دهد، بايد گفت كه گاه اجراي دوباره ايده‌هايي كه در گذشته كاركرد خوبي داشته‌اند، پاسخگو مي‌باشد. اما به هر حال، من فكر مي‌كنم آنچه مشتريان و كارگزاري‌ها را به هيجان مي‌آورد، فرصت پرورش ايده‌هاي تازه و جديد است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پيت مارينو، مدير ارشد ارتباطات و روابط‌عمومي، MillerCoors است. اين متن كامل گفتگويي است كه بخش هايي از آن در گزارش هولمز منتشر شد.

 

به هنگام تصميم‌گيري براي استخدام و بهره‌گيري از يك كارگزاري، خلاقيت تا چه ميزان در انتخاب شما تأثيرگذار است؟
مسلما فاكتور بسيار كليدي است. خلاقيت همان چيزي است كه كارگزاري‌ها را از يكديگر متمايز مي‌كند. من در جستجوي كارگزاري هستم كه تنها به ايده‌هاي كهنه‌اي كه پيش‌تر براي مشتري ديگري كاركرد داشته يا نداشته است نچسبيده باشد. ايده نمي‌تواند چيزي باشد كه در گذشته از آن استفاده كرده باشيد. ايده ايده نيست. مي‌توان گفت كه يك ايده بوده است، اما در لحظه‌اي كه به اجرا درمي‌آيد، ديگر يك ايده نيست. اين خلاقيت نيست. صرفا راحت‌طلبي است. به همين دليل است كه كارگزاري روابط‌عمومي در خلاقيت همواره پشت كارگزاري‌هاي تبليغات حركت مي‌كند. خلاقيت امري دشوار و نيازمند پرورش يافتن و ستايش شدن در يك كارگزاري و توسط مشتريان است.

سطح خلاقيت را در كارگزاري‌هاي خود چگونه توصيف مي‌كنيد؟
خوب، زيرا افرادي مانند جاش لوريوس، مدير اجرايي خلاقيت Olson Engage اين موضوع را به خوبي درك كرده است و تيم خود را تشويق مي‌كند تا ايده‌هاي تازه و پيشرفته ارائه دهند.

به طور كلي، پذيرش شما نسبت به ايده‌هاي خلاقانه كارگزاري خود چه ميزان است؟
بسيار بالا. من بالا آوردن ايده‌هاي قديمي را به هيچ عنوان نمي‌پذيرم. اما از آنجا كه اين اتفاق گهگاه رخ مي‌دهد، بايد گفت كه گاه اجراي دوباره ايده‌هايي كه در گذشته كاركرد خوبي داشته‌اند، پاسخگو مي‌باشد. اما به هر حال، من فكر مي‌كنم آنچه مشتريان و كارگزاري‌ها را به هيجان مي‌آورد، فرصت پرورش ايده‌هاي تازه و جديد است.

آيا كارگزاري روابط‌عمومي شما تا كنون به عنوان كارگزاري پيشتاز در خلاقيت معرفي شده است؟
بله، همچنان به كميابي بوفالوي آلبينو است اما رخ داده است.

موانع بر سر راه كارگزاري‌هاي روابط‌عمومي براي تبديل شدن به يك كارگزاري پيشتاز در خلاقيت كدام هستند؟
دو چيز. اول عمق و مقياس گروه‌هاي خلاقيت در كارگزاري‌هاي روابط‌عمومي. بسياري از مشتريان خواهان و نيازمند عمق و مقياس خلاقيت هستند. متأسفانه، چنين چيزي به ندرت امكان‌پذير است زيرا كارگزاري‌ها بودجه كافي به اين امر اختصاص نمي‌دهند. دوم، توانايي به سر ميز مذاكره، به يكي از اين دو دليل كه مشتري درون‌سازماني شما نفوذ كافي براي باز كردن پاي كارگزار روابط‌عمومي به آنجا را دارد، مشتري ترقي‌خواه و علاقمند به بهترين ايده صرف نظر از منشأ آن است، يا اين كه كارگزاري روابط‌عمومي از سابقه و وجهه خوبي برخوردار است كه به گروه بازاريابي به اندازه كافي انگيزه مي‌بخشد.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)