شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : درباره Now Go Create
یکشنبه، 17 دی 1396 - 10:29 کد خبر:32228
كلر بريجز جرقه اوليه و پايه‌گذار شركت مشاوره آموزش خلاقيت Now Go Create است، و فلسفه او اين است كه همه مي‌توانند خلاق باشند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كلر بريجز جرقه اوليه و پايه‌گذار شركت مشاوره آموزش خلاقيت Now Go Create است، و فلسفه او اين است كه همه مي‌توانند خلاق باشند.

 

كلر مدير اسبق خلاقيت و بازاريابي مصرف‌كننده در شركت WPP بوده است كه در طول 20 سال گذشته با بزرگ‌ترين نام‌هاي تجاري كار كرده است و در حال حاضر مديريت Now Go Create را بر عهده د ارد كه كارگاه‌هاي خلاقيت در سراسر جهان برگزار مي‌كند.

 

مدت زمان اين كارگاه‌ها از سه ساعت تا يك هفته متغير است. او بر روي صدها پروژه خلاقيت كار كرده است و هزاران نفر را در سراسر جهان آموزش داده است.


كتاب جديد كلر با عنوان فرمول موفقيت خلاقانه در كسب و كار به اين پرسش كه لازمه خلاق بودن در كسب و كار چيست، پاسخ مي‌دهد و كار اختصاصي كه نويسنده به عنوان پروژه كارشناسي ارشد در مدرسه بازرگاني دانشگاه شهر لندن انجام داده است را به تفصيل شرح مي‌دهد.

 

در اين كتاب، چندين مطالعات موردي و توصيه‌هاي متخصصان خلاقيت و سازمان‌هايي از جمله خدمات بهداشت و درمان ملي انگلستان، سازمان ملل، توئيتر، پانچ‌درانك، اسكاي مديا و پدي پاور و همچنين تعدادي از موفق‌ترين كارگزاري‌هاي روابط عمومي و تبليغات شرح داده شده است.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)