شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هنرِ گفتگو
پنجشنبه، 5 آبان 1401 - 07:48 کد خبر:31923
در اكثر گفت‌وگوهاي ثبت شده، افراد با وجود نيت خيري كه از خود بروز مي‌دهند بدون آ‌نكه متوجه باشند در حين بحث و تبادل نظر، دغدغه اصلي شان، اين است كه توجه ديگران را به خود جلب كنند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر «دربر» در تحقيقي برآمده از مشاهدات و نظرسنجي از ۱۵۰۰ نفر، نوشته است: «ما پي‌برديم كه در اكثر گفت‌وگوهاي ثبت شده، افراد با وجود نيت خيري كه از خود بروز مي‌دهند بدون آ‌نكه متوجه باشند در حين بحث و تبادل نظر، دغدغه اصلي شان، اين است كه توجه ديگران را به خود جلب كنند.»

جامعه‌شناس آمريكايي كه كتابش توسط انتشارات آكسفورد به چاپ رسيده و در بعضي از مراكز آموزش عالي نيز جزو كتاب‌هاي درسي قرار گرفته است مي‌افزايد: «همه ما اتهام گفت‌وگوهاي خودخواهانه را انكار كرده و وانمود مي‌كنيم كه با رعايت ادب مشغول گوش‌دادن به ديگران هستيم ولي در واقع، بي‌صبرانه مترصد فرصت هستيم تا خود را به ميان گفت‌وگو بياندازيم و نياز «مطرح شدن» خود را به كرسي بنشانيم.»

يكباره انبوهي از خاطرات بد، عصبانيت‌ها، سوء برداشت‌ها، پيشداوري‌ها و قضاوت‌هاي نسنجيده خودم و بسياري از افراد دور و نزديكي را به ياد آوردم. در واقع پرونده قطوري از دل شكستن‌هاي ناخواسته و حتي از دست دادن دوستان قديمي از بايگاني ذهنم بيرون افتاد.

پرورشِ سليقه‌هاي شخصي و بروز فرديت‌هاي متنوع و متفاوت باعث شده است كه آدم‌هاي خاص و حساس بيشتري در جامعه حضور داشته باشند. آدم‌هايي كه حوصله و تحمل سابق را ندارند و با كمترين گذشت و بهانه، به دوستي خويش با ديگران پايان مي‌دهند.

 

 در كنار آنها مي توان به اين حقيقت هم اشاره كرد كه، بالا رفتن سن و كم شدن انگيزه‌ها و كنجكاوي‌هاي ناشي از آن، پيدا كردن دوست خوب و حتي ورود به شبكه جديد دوستان را نيز سخت‌تر از پيش كرده است.

مواردي از اين دست، هشداري به همه ما مي‌دهد تا قدر دوستاني را بدانيم كه با صرف انرژي، دقت و گذشت به دست آورده‌ايم. بويژه آنكه اين روز‌ها، آدم‌ها حوصله و انرژي كمتري براي يافتن و حتي حفظ دوستان واقعي از خود نشان مي‌دهند.

دكتر «دربر» مي‌گويد آدم‌ها اگر به‌‌ همان اندازه كه از نياز پر كشش و جذاب «جلب توجه» نسبت به خود وافق هستند به‌‌ همان اندازه نيز بتوانند به نياز مشابه در دوستان خود بها دهند، به خودي خود، تعادل و گذشت در گفت‌وگو‌ها بيشتر خواهد شد»

 

منبع: مرد روز+www.artofmanliness.com