شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : در ارتباط با ديگران فعال تر عمل كنيم
سه شنبه، 30 آبان 1396 - 21:03 کد خبر:31892
چگونه؟ نخستين درسي كه آموختم اين بود، كه نبايد به سبب برخي تجربيات اميد خود را از دست بدهم. بلكه ضرورت دارد، در ارتباط با ديگران فعال تر عمل نمايم. به عبارت ديگر به جاي اينكه منتظر بمانم آنها به سراغم بيايند و به جايي دعوتم كنند، تصميم گرفتم گام نخست را خودم بردارم.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- چگونه؟ نخستين درسي كه آموختم اين بود، كه نبايد به سبب برخي تجربيات اميد خود را از دست بدهم. بلكه ضرورت دارد، در ارتباط با ديگران فعال تر عمل نمايم. به عبارت ديگر به جاي اينكه منتظر بمانم آنها به سراغم بيايند و به جايي دعوتم كنند، تصميم گرفتم گام نخست را خودم بردارم.

 

 البته من هرگز خويشتن را فردي برونگرا نمي دانستم. اما فهميدم كه وقتش رسيده خود را به چالش بكشم، و از كنج عزلت و گوشه راحت خويش خارج شوم. زيرا به خوبي متوجه شدم كه منفعل بودن و نااميدي اي كه اين انفعال در درونم ايجاد كرده بود، ديگر كارايي ندارد.

 

بنابراين چنين چالشي بايد به وجود بيايد. يعني به اين نتيجه رسيدم كه به جاي اينكه خشمگين شوم كه چرا ديگران به ارتباط با من علاقه اي نشان نمي دهند، روي خودم كار كنم. بنابراين تصميم گرفتم به سراغ فعاليت هايي بروم، كه سبب خرسندي ام مي شوند.

 

 اين كار سبب مي شود لذت فراواني ببرم، به هيجان بيايم، و ديدگاهي مثبت تر پيدا كنم. در نهايت نيز در اين محيط دلپذير پر از احساس لذت و سرخوشي بود، كه دريافتم ارتباط با ديگران بسيار ساده تر و آسان تر است. بقيه ماجرا بگونه اي طبيعي پيش رفت. يعني ارتباط و دوست يابي ام آغاز شد، و همزمان بيشتر احساس آرامش كردم.

 

پژوهش هاي اخير در حوزه دانش مغز و سلسله اعصاب نشان داده اند، كه نوع انسان از بدو تولد اجتماعي به دنيا مي آيد. در واقع اجتماعي بودن برايش نه يك گزينه، كه يك نياز است. زيرا ما موجوداتي اجتماعي هستيم.

 

همچنين وقتي گروهي باشيم، بهتر مي توانيم در كوران رخدادها و حوادث زنده بمانيم. فراتر اينكه پژوهش هاي ديگر نشانگر آنند كه ما نمي توانيم، بدون داشتن روابط سالم با ديگران به حداكثر توانايي بالقوه خود دست پيدا كنيم.


بنابراين از آنجاكه روابط اجتماعي كليد ادامه حيات و رضايت و خرسندي ماست، براي مهاجراني كه به كشوري نوين كوچ كرده اند، ارتباط برقرار نمودن با ديگران امري بسيار حياتي به شمار مي رود. بنابراين من هم همين كار را كردم.  


سرگرمي مورد علاقه شما چيست؟ شما مي توانيد به سراغ چه فعاليتي برويد، كه بتواند در ايجاد ارتباط هاي معني دار با ديگران كمك تان كند؟ / ايران جوان