شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هفت نكته براي براي تهيه و انتشار يك مطلب تاثيرگذار / فراخواني براي عمل
شنبه، 20 آبان 1396 - 08:00 کد خبر:31787
كسب و كار شما بستگي به توانايي شما براي نوشتن و توليد محتواي خوب دارد. نوشتن به معرفي ديدگاه سازمان و شركت شما كمك مي كند. از وب سايت و خبرنامه الكترونيكي گرفته تا پست هاي وبلاگ و بروز رساني هاي رسانه هاي اجتماعي.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كسب و كار شما بستگي به توانايي شما براي نوشتن و توليد محتواي خوب دارد. نوشتن به معرفي ديدگاه سازمان و شركت شما كمك مي كند. از وب سايت و خبرنامه الكترونيكي گرفته تا پست هاي وبلاگ و بروز رساني هاي رسانه هاي اجتماعي.
 
 براي تهيه و انتشار يك مطلب تاثيرگذار نكاتي وجود دارد كه توجه به آن خالي از لطف نيست:
 
 1. هر سازماني صدايي دارد شما بايد بازتاب طبيعي شهرت و اعتبار سازمان خود باشيد.
 2. استفاده از كلمات كوتاه، جملات كوتاه و پاراگرافهاي كوتاه.
 3. هرگز از واژه هاي تخصصي و فني استفاده نكنيد.
 4. هرگز بيش از دو صفحه در هر موضوعي ننويسيد.
 5. نقل قول هاي خود را بررسي كنيد.
 6. هر يادداشتي را در روزي كه آن را نوشتيد پست نكنيد. صبح روز بعد آن را بخوانيد و سپس آنرا ويرايش كنيد.
 7. اگر چيزي مهم است، كسي را پيدا كنيد تا به شما كمك كند تا نقطه نظرتان را روشن كنيد.
 
 
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)