شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه راه براي تقويت تفكر خلاقانه و پيشبرد موفقيت سازماني
سه شنبه، 9 آبان 1396 - 12:35 کد خبر:31693
انتظار مي رفت كه بجاي ايده هاي اوليه، از اجراي كار پشتيباني شود. اين دوره در محل كار، درست قبل از بازاريابي كسب و كار در هاروارد بود كه زنجيره سود خدماتي را تبليغ مي كرد، مفهومي كه روابط علي بين رضايت كاركنان، وفاداري مشتري و سودآوري و رشد كسب و كار را به رسميت مي شناسد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سال 1992 بود. من تازه اولين كار وكالت را در حوزه انتخابي ارتباطات شروع كرده بودم و نمي توانستم منتظر بمانم تا شروع به مشاوره همكاران و مشتريان براي اثبات واقعي خود كنم. اما همانطور كه مي توان حدس زد، با وجود شور و شوق زياد و انديشه هاي بي شمار، افكار من به طريقي كه انتظارش را داشتم، بطور كامل پيش نمي رفت.


چالشهايي در اين راه وجود داشت: ديد محدود مشتري و دسترسي حداقل به رهبري كار. به عنوان يك كارمند تازه در كالج، بزودي متوجه شدم كه تعهد به كار بيش از تفكر غلط ارزش دارد. قبل از اينكه بتوانم نظرات خود را بيان كنم مجبور به پرداخت هزينه هاي خود بودم. انتظار مي رفت كه بجاي ايده هاي اوليه، از اجراي كار پشتيباني شود. اين دوره در محل كار، درست قبل از بازاريابي كسب و كار در هاروارد بود كه زنجيره سود خدماتي را تبليغ مي كرد، مفهومي كه روابط علي بين رضايت كاركنان، وفاداري مشتري و سودآوري و رشد كسب و كار را به رسميت مي شناسد.


مدل زنجيره سود خدماتي براي اطلاع رساني در مورد هدف من از اينكه چگونه سازمانها بايد براي دستيابي به موفقيت در هر سطح كار كنند، ادامه مي يابد. در حال حاضر، به عنوان مديرعامل شركت پورتر نوولي، روزهاي اوليه در شركت ارتباطات همچنان به من اطلاع رساني مي شوند. اين روزها من بر يك شبكه جهاني كارشناسان ارتباطات نظارت دارم. افتخار بزرگ همكاري نزديك با رهبران عالي كسب و كار را دارم و آنچه من متوجه شدم اين است كه كار من، كنار آمدن با همه ايده هاي بزرگ نيست.


در عوض، يكي از بهترين راههايي كه مي توانم به آن دست پيدا كنم، ايجاد محيطي است كه ايده هاي بزرگ در هر كجا ممكن است اتفاق بيفتد و از طرف هر كسي بيان شود. در اينجا شش اصل را مطرح مي كنم تا تفكر خلاقانه را تقويت كرده و موفقيت سازماني را به پيش ببريم:


1) تعهد به رشد مردم خود
همانطور كه شركتهاي بيشتري بدنبال يك محيط فرهنگي و يادگيري هستند كه الهام بخش رشد شخصي و حرفه اي باشد، مزاياي آموزشي و پرورشي و تأكيد بر پيگيري اهداف شخصي افزايش يافته است. رهبران خلاق بجاي دلسرد شدن از پروژه هاي پر شوق روزانه، كاركنان خود را تشويق مي كنند تا تلاشهاي خلاقانه اي را بوجود آورند كه اهميت و ثروت را در زندگي آنها به همراه داشته باشد. اين كه آيا اين كار مانند سازماندهي يك تظاهرات، كمك به تلاش در جبران بلاياي طبيعي، آموزش ماراتن يا شركت در كارهاي هنري باشد، زماني كه منافع گسترده تر افراد به رسميت شناخته شوند، متوجه مي شويم كه كارمندان با رضايت بيشتر و مشاركت كامل برخورد مي كنند.


2) در سراسر سازمان تنوع ايجاد كنيد
در شركت پورتر نوولي، تنوع را هم به عنوان يك ضرورت اخلاقي و هم يك ضرورت اقتصادي در نظر مي گيريم. با دانستن اين كه سازمانها، زماني كه تنوع را در پيش بگيرند تقريبا در هر اقدامي بهتر عمل مي كنند، در پي آن هستيم كه تنوع و انعطاف پذيري را در همه مواردي كه انجام مي دهيم اعم از استخدام و ابقاء كاركنان، فرهنگ، توسعه، خدمات و موارد ديگر ادغام كنيم. من رهبران را به تفكر در مورد تنوع و انعطاف پذيري بيشتر از برنامه هاي منابع انساني تشويق مي كنم تا شروع به ادغام گروههاي متنوع و تفكر متنوع به هر سطح و جنبه اي از سازمان براي پيشبرد نوآوري و ايجاد بهترين كمپين ها و برنامه ها براي مشتريان كنند.


3) با انجام كارهاي خوب موفق شويد
در نهايت، ميراث فرهنگي شركت پورتر نوولي، هدف اصلي جك پورتر و بيل نوولي را براي ايجاد يك آژانس با اين مفهوم كه ما مي توانيم با انجام كارهاي خوب موفق شويم را در بر مي گيرد. عقيده دارم كه تمركز ما بر پيشبرد فعاليتهاي هدفمندانه از طريق تعامل و نفوذ، به سازمانها كمك مي كند كه تأثير كار خود را ببينند. كاري كه ما از طريق كمپين هاي متمركز بر پيشرفت زياد، حقوق بشر، حقوق مصرف كننده، بيماريهاي مزمن، گرسنگي، تنوع و حقوق مدني انجام مي دهيم بر جامعه تأثير مي گذارد. ما به سازمانها در ارائه نوآوريها به بازار كمك مي كنيم كه اين كار به ايجاد يك دنياي جديد و بهتر كمك مي كند. ما اساسا معتقديم كه اين كار، تجربه كاري براي اعضاي گروه ما را پر بار مي كند. پيشبرد نوآوري و ايجاد انگيزه در گروهها براي تأثير گذاشتن، اولين گام براي پرورش سفيران افتخاري شركتها مي باشد.


با گوش دادن، راهنمايي و تعامل با افرادي كه تجارب برند ما را ارائه مي كنند، ما آنها را آموزش مي دهيم كه با مشتريان همين كار را انجام دهند همانطور كه ما با آنها مي كنيم. من رهبران را در همه سطوح تشويق مي كنم تا چيزي كه قرار است از ايده ها ايجاد شود و اشتياق آنها براي ايجاد تأثير را بخاطر بسپارند. هنگامي كه محيط هايي ايجاد مي كنيم كه متفكران نوآور را قادر مي سازد تا مشاركت و پيشرفت داشته باشند، در اين صورت به سازمانهاي خود خدمت مي كنيم.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)