شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است
شنبه، 15 مهر 1396 - 00:04 کد خبر:31438
خبر جانسوز هجرت دانشمند بي ادعا و همراه ۳۰ ساله ام، سعيد عزيز، دلم را سخت به درد آورد، به ياد، سعيد جان: تو نيستي كه ببيني، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاري است - چگونه عكس تو در برق شيشه ها، پيداست. چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خبر جانسوز هجرت دانشمند بي ادعا و همراه ۳۰ ساله ام، سعيد عزيز، دلم را سخت به درد آورد، به ياد، سعيد جان: تو نيستي كه ببيني، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاري است - چگونه عكس تو در برق شيشه ها، پيداست. چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است.


از خاطر دلها نرود ياد تو هرگز
اي آنكه به نيكي همه جا ورد زباني


از بستر بيماري، با دلي اندوهگين اين ضايعه دردناك را به خانواده محترم ايشان، بويژه همسر و فرزندانش صميمانه عرض تسليت دارم، در مراسم او به همراه جمعي از اعضاي انجمن براي عرض تسليت حضور خواهم داشت.

 

زنده ياد سعيد محمد جعفري مهربان بود و دلسوز، فداكار بود و صبور، بي پيرايه بود و وارسته، روحي به پاكي آسمان داشت و دلي به بزرگي دريا. خدايش بيامرزد كه:


افسانه هستيش اگر پايان يافت
خوش نامي و عزتش به پايان نرسيد.

 

موسسه كارگزار روابط عمومي درگذشت اين همكار ارجمند را به فعالان روابط عمومي تسليت مي گويد.

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199