شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : درگذشت امپراتور رسانه اي آلمان
جمعه، 31 شهریور 1396 - 16:17 کد خبر:31329
اكزل سپرينگر Axel Springer امپراتور رسانه اي آلمان 22 سپتامبر 1985 در 73 سالگي درگذشت. در دهه 1960 چهل در صد روزنامه هاي آلمان متعلق به سپرينگر بود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اكزل سپرينگر Axel Springer امپراتور رسانه اي آلمان 22 سپتامبر 1985 در 73 سالگي درگذشت. در دهه 1960 چهل در صد روزنامه هاي آلمان متعلق به سپرينگر بود.

 

كمپاني او كه پس از درگذشتش بكار ادامه مي دهد در سال 1999 مالك 180 روزنامه و مجله، هفت فرستنده راديويي ، سهامدار عمده يك شبكه تلويزيوني، تلويزيون كابلي، سيستمهاي اينترنتي و چندين مركز نشر كتاب و تهيه برنامه تلويزيوني و فيلم بود، 14 هزار كارمند و پنج ميليارد مارك درآمد داشت.


روزنامه نگاري در خانواده سپرينگر موروثي بوده است و پدر و پدر بزرگ او هم روزنامه نگار بودند. وي پس از جنگ جهاني دوم ، در سال 1946 با كسب اجازه از دولت انگلستان - يكي از فاتحان آلمان - در منطقه اشغالي آن دولت (بندر هامبورگ ) يك روزنامه ورشكست و به حالت تعطيل درآمده را خريداري و با آن پايه امپراتوري رسانه اي خود را گذارد.

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com