شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روزنامه‌نگار
یکشنبه، 19 شهریور 1396 - 16:25 کد خبر:31224
روزنامه‌نگار يا ژورناليست (فرانسوي: Journaliste) كسي است كه با اتكا به ذوق و استعداد شخصي، پس از گذرانيدن دورهٔ آموزش تخصصي و همچنين با توجه به مسئوليت اجتماعي كه اين پيشه بر گردن او مي‌گذارد، وظيفه بدست‌آوردن، آماده كردن، گردآوري و سامان دادن اخبار و انتقال آنها را با وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري) به مخاطبان بر گردن دارد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روزنامه‌نگار يا ژورناليست (فرانسوي: Journaliste) كسي است كه با اتكا به ذوق و استعداد شخصي، پس از گذرانيدن دورهٔ آموزش تخصصي و همچنين با توجه به مسئوليت اجتماعي كه اين پيشه بر گردن او مي‌گذارد، وظيفه بدست‌آوردن، آماده كردن، گردآوري و سامان دادن اخبار و انتقال آنها را با وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري) به مخاطبان بر گردن دارد.

برپايهٔ اعلاميه سازمان يونسكو، خبرنگاران بايد كوشش كنند تا اخباري كه در اختيار عموم مي‌گذارند درست، دقيق و معتبر باشد و در درستي اخباري كه به دست مي‌آورند، پژوهش و انديشه كنند. خبرنگاران نبايد حقيقتي را عمداً تحريف يا خراب كنند و نيز هيچ گونه مطلبي را نبايد از ديد مردم پنهان نگهدارند.


ويژگي‌هاي يك خبرنگار
خبرنگار بايد رسانه‌اي را كه در آن كار مي‌كند، بشناسد. از ظرفيت و كارايي آن آگاه باشد. ماهيت رسانه و توان خبررساني آن بايد براي او روشن باشد. اگر از خبرنگاري بپرسند خبري را كه تهيه كرده‌اي براي چه رسانه‌اي است؟ (راديو، تلويزيون، يا مطبوعات) بايد پاسخ دقيق او منطبق باشد با شناختي كه از هر كدام از رسانه‌ها دارد. هر چه شناخت خبرنگار از رسانه‌اي كه در آن كار مي‌كند بيشتر باشد، دقيق تر عمل خواهد كرد. نگاه بي اعتنا و بيان سرد و مصنوعي برخي از خبرنگاران و در نتيجه گزارش خنثي يا كم اثر آنها ناشي از ضعف شناخت از توان رسانه‌است. امروز خبرنگاران بزرگ «رسانه» را «قدرت» مي‌دانند و با اين ديدگاه وارد عرصه خبر و خبرنگاري مي‌شوند؛ بنابراين خبرنگار بايد رسانه را بشناسد، بعد براي آن كار كند.


خبرنگار بايد تفاوت «خبر» و «رويداد» را بداند و از سير تحول يك «رويداد» به «خبر» آگاه باشد. اگر از خبرنگاري بپرسند «خبر چيست؟» او بايد از جايگاه يك صاحب نظر و يك كارشناس خبر اظهار نظر كند؛ نه اينكه كلمات حفظ شده‌اي را بازگويد با اين گمان كه خبر را تعريف كرده‌است. خبرنگاري كه خبر را نمي‌شناسد، چگونه مي‌تواند به صحت و جامعيت آن پي ببرد؟ شناخت خبر مستلزم شناخت اوضاع سياسي جهان و جامعه‌است.

چهره و لحن گفتار برخي از خبرنگاران در جلوي دوربين نشان از بيگانه بودن آنها با عمق خبري است كه در صحنه آن قرار دارند. خبرنگار بايد بداند كه مخاطب و بيننده خبر تا چه اندازه براي شنيدن و ديدن گزارش خبري او حساس و هوشيار است. هر چه شناخت خبرنگار از خبر بيشتر و از نيازها و حساسيت‌هاي مخاطب آگاه باشد، در تهيه و توليد و نگارش و بيان خبر دقيق تر عمل مي‌كند.

خبرنگار بايد خبرگزاريهاي مختلف جهان بويژه غول‌هاي خبري جهان را بشناسد. اين شناخت به نگاه و فكر او وسعت مي‌بخشد. وقتي به راز موفقيت خبرگزاريهاي جهان پي برد و دانست كه همه چيز در گرو عملكرد درست خبرنگاران آنها بوده‌است، به جايگاه و حساسيت كار خود بيشتر پي مي‌برد.


مهارت ارتباطي از ديگر ويژگيهاي خبرنگار است. ارتباط با همه چيز و همه كس، تقريباً بدون محدوديت. خبرنگار بايد بتواند خود را با صحنه تصادف، زلزله، سيل، آتش‌سوزي، جنگ، جشن‌هاي ملي و مذهبي، مراسم ويژه، راهپيمايي‌ها و نمونه‌هاي مرتبط وفق دهد و مرتبط سازد. همچنين بتواند با كودك خردسال، نوجوان، جوان، پير، كارگر و كارمند، هنرمند، قهرمان، دانشمند، افراد مثبت و منفي ارتباط برقرار كند. او بايد بتواند هم با دختر خردسالي كه تازه به مدرسه وارد شده گفتگو كند و هم با پيرزن ۹۰ ساله‌اي كه در خانه سالمندان دوران سخت زندگي خود را سپري مي‌كند، هم كلام شود. خبرنگار اين مهارت ارتباط كلامي و غير كلامي را بايد بياموزد در غير اينصورت مصاحبه‌هاي مضحكي به دست خواهد داد.


آشنايي با نگارش و تنظيم خبر، خبرنگار را در نوشتن متن خبر يا مخابره آن موفق مي‌كند. امروزه خبرگزاريها و رسانه‌ها و بخش‌هاي ممتاز خبري به كلمات و واژه‌ها و عبارت‌هاي خبري بسيار توجه دارند. بار رواني برخي از كلمات تأثير ويژه دارند. نگارش درست و بدون غلط و رعايت زبان معيار و ايجاز در جمله‌بندي مهارتي است كه خبرنگار بايد با آن آشنا باشد. همراهي و هماهنگي كلمات و تصاوير، نگارش خبر را دقيق تر مي‌كند. رعايت سه كلمه براي هر ثانيه تصوير و انتخاب بهترين و مؤثرترين كلمه به تصاوير خبري جذابيت مي‌بخشد. تنظيم خبر نيز اولويت بندي مفاهيم خبري براساس اهميت هر مفهوم است كه خبرنگار در اين زمينه بخشي از كار را برعهده دارد.


بيان مناسب، داشتن سلامت اندام گفتاري و صداي مناسب و لحن خبري و غير مصنوعي از ديگر ويژگيهاي خبرنگار است. تنفس درست، جنس صدا و استفاده درست از صدا و انتخاب لحن مناسب براي بيان، از مهارت‌هاي خبرنگاران آموزش ديده‌است. برخي از خبرنگاران صداي خبري مستقلي دارند كه مخاطبان به آن صدا و شيوه بيان علاقه‌مند هستند. خبرنگار براي دستيابي به بيان نافذ خبري بايد جدي باشد و تلاش كند.


چيرگي بر احساسات: خبرنگاران موفق رسانه‌هاي بزرگ در گزارش‌هاي خبري تسليم احساسات خود نمي‌شوند. همدردي و همدلي با مخاطب با احساساتي شدن متفاوت است. فراموش نشود كه حضور خبرنگار در صحنه خبر براي عينيت بخشيدن به خبر است؛ نه تحريك احساسات. مردم نيازي به ديدن صحنه‌هاي احساس خبرنگار ندارند؛ آنچه آنها مي‌خواهند دقت، صحت و جامعيت خبر در اسرع وقت است.


بداهه گويي، مهارت ممتاز گفتاري است كه خبرنگار بر اثر مطالعات و تمرين‌هاي بياني به آن مي‌رسد. گاهي لازم است خبرنگار از متن آماده‌اي كه تهيه كرده‌است جدا شود و از خود چيزي بگويد. اين لحظات غافلگير كننده كه كم نيستند، مهارت زباني خبرنگار يا عجز او را آشكار مي‌كنند. خبرنگار بايد براي اينگونه صحنه‌ها آماده باشد.
 

منبع: ويكيپديا