شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اخلاق كسب‌وكار
سه شنبه، 31 مرداد 1396 - 08:29 کد خبر:30859
اخلاق كسب‌وكار (اخلاق سازماني) شكلي از اخلاق كاربردي يا اخلاق حرفه‌اي است كه به بررسي اصول اخلاقي و مشكلات اخلاقي كه در يك محيط كسب‌وكار به وجود مي‌آيد مي‌پردازد. آن به تمام جنبه‌هاي جريان كار اعمال مي‌شود و مرتبط با رفتار افراد و كل سازمان است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اخلاق كسب‌وكار (اخلاق سازماني) شكلي از اخلاق كاربردي يا اخلاق حرفه‌اي است كه به بررسي اصول اخلاقي و مشكلات اخلاقي كه در يك محيط كسب‌وكار به وجود مي‌آيد مي‌پردازد. آن به تمام جنبه‌هاي جريان كار اعمال مي‌شود و مرتبط با رفتار افراد و كل سازمان است.

تعريفي كه معمولا از آن ارائه مي‌شود بدين صورت است كه اخلاق كسب‌وكار سيستمي از قوانين و دستورالعمل‌هاي حرفه‌اي يك كسب‌وكار و يا يك سازمان در يك مد عادلانه، قانوني و اخلاقي است. آن يك موضوع گسترده‌اي است كه همه‌ي مسئوليت‌هاي يك شركت در قبال عموم مردم (مسئوليت اجتماعي شركت‌ها) و هم‌چنين قوانين خاص منع كارهاي غيرقانوني در محل كار را شامل مي‌شود.


اخلاق كسب‌وكار داراي ابعاد توصيفي و هنجاري است. شركت‌ها و تخصص‌هاي حرفه‌اي آن را هنجاري مي‌دانند، اما دانشگاهيان در تلاش هستند تا رفتار كسب‌وكار را با روش‌هاي توصيفي درك كنند. براي اولين بار اين واژه در اوايل سال 1970 در ايالت متحده مطرح شد سپس علاقه به اخلاق كسب‌وكار در طول سال‌هاي 1980 تا 1990 به طور چشمگيري در شركت‌هاي بزرگ و دانشگاه‌ها شتاب گرفت.

به طور كلي مي‌توان گفت عمل به اصول اخلاقي به معني تمايز قرار دادن بين حق و اشتباه و سپس انجام دادن كارهاي درست است. شناسايي برخي شيوه‌ها‌ي غيراخلاقي نسبتا آسان است. به عنوان مثال شركت‌ها نبايد از كودكان كار بكشند، آن‌ها مجاز به استفاده از كپي رايت، گرفتن رشوه و ساير كارهاي غيرقانوني نيستند.

با اين حال تعاريف سخت و سريع اعمال اخلاقي هميشه هم آسان نيست، يك شركت بايد رفتار منصفانه با سهام‌داران و هم‌چنين كاركنانش داشته باشد. شركت‌ها هم‌چنين داراي مسئوليت‌هاي گسترده‌اي هستند، آن‌ها بايد هرگونه آسيب به محيط زيست و جوامع را به حداقل برسانند كه اين به عنوان مسئوليت اجتماعي شركت‌ها شناخته مي‌شود. اين قانون نقطه كليدي شروع هر كسب‌وكار است. برخي از كسب‌وكارها هم‌چنين مجموعه‌اي از اصول و استانداردهاي اخلاقي مختص خود را نيز دارند.

هنجارهاي اخلاقي هر كسب‌وكار بازتاب هنجارهاي هر دوره تاريخي است. با گذشت زمان هنجارها كامل‌تر شده و باعث شكل‌گيري رفتارهاي قابل قبولي مي‌شود و بنابراين اخلاق كسب‌وكار نيز تكامل يافته‌تر مي‌شود.آن رفتاري است كه يك كسب‌وكار در ارتباطات روزانه با جهان اطراف خود از آن تبعيت مي‌كند و شامل نحوه تعامل كسب‌وكار در يك به يك معاملات با مشتري مي‌شود.

اخلاق كسب‌‌وكاري خوب بايد بخشي از برنامه هر كسب‌وكار باشد و عوامل بسياري وجود دارد كه بايد آن‌ها را رعايت كرد.اخيرا براساس تحقيقات صورت گرفته از 2500 نفر، از 23 كشور دنيا حدود 50 درصد از افراد گفته‌اند كه به رفتار اجتماعي شركت‌ها بسيار توجه مي‌كنند و در صورت عملكرد ضعيف آن‌ها از خريد محصولات آن‌ها امتناع مي‌كنند.

اما چه چيزي باعث به وجود آمدن اخلاق كسب‌وكاري خوب مي‌شود؟ در زير به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود تا رفتار اخلاقي به درون كسب‌وكار شما نفوذ پيدا كند.

رفتار خوب با كاركنان:
پرداخت حقوق عادلانه و به موقع، عمل كردن به وعده‌هاي خود و سطح احترام بالايي را به كاركنان قائل شدن. نتيجه‌اي نهايي: وفاداري كاركنان، انگيزه بالاي كاركنان، بهره‌وري و در نهايت رشد سريع شركت شما.

صادق بودن در تمام معاملات كسب‌وكاري:
صداقت سنگ‌بناي اعتماد است، مديران اخلاقي در تمام ارتباطات و معاملات سعي دارند تا همواره صادق باشند. پرداخت مقدار توافق شده و به موقع به عرضه‌كنندگان، منصفانه بودن با مشتريان و غيره كه در نهايت منجر به اعتبار استرلينگ مي‌شود كه شركت شما را حتي زماني كه در شرايط سختي قرار گرفته‌ايد كمك خواهد كرد.

مسئوليت‌پذيري اجتماعي:
آيا شما مسئوليت اجتماعي خود را رعايت مي‌كنيد؟ آيا باعث آلوده شدن محيط زيست نمي‌شويد؟ اقدامات مفيدي براي جامعه انجام دهيد، به عنوان مثال پولي را براي اقدامات خيريه جمع‌آوري كنيد و يا ديگر كارهاي شايسته كه جامعه به آن‌ها نيازمند است. نتيجه نهايي: حسن نيت و افزايش شهرت شما به عنوان يك نيروي مثبت در جامعه.

عمل كردن به همه‌ وعده‌هاي خود:
به آن‌چه كه در قراردادهاي خدماتي و تبليغات وعده مي‌دهيد عمل كنيد. زيرا اين باعث مي‌شود كه مشتريان بدانند كه مي‌توانند به شما اعتماد كنند و تقلب در كار شما وجود ندارد. مديران اخلاقي قابل اعتماد هستند زيرا تمام تلاش خود را انجام مي‌دهند تا به تعهدات و وعده‌هاي خود به صورت تمام و كمال عمل كنند.

انصاف و عدالت:
مديران اخلاقي سعي دارند تا عدالت و انصاف را در تمام جنبه‌هاي كسب‌وكار خود رعايت كنند. آن‌ها به صورت آشكار به عدالت تعهد دارند، رفتار برابري با افراد دارند، از اشتباهات و مشكلات ديگران سوءاستفاده نمي‌كنند، به هنگام انجام دادن اشتباه قادر به اعتراف به آن و در صورت لزوم مواضع و اعتقادات خود را تغيير مي‌دهند.

مراقبت:
مديران اخلاقي واقعا نگران رفاه ديگران هستند، آن‌ها اغلب دلسوز، مهربان و خيرخواه هستند. مفهوم سهام‌داري را درك كرده و همواره در كسب‌وكار عواقب مالي و عاطفي را براي همه‌ي ذينفعان در نظر مي‌گيرند. آن‌ها به دنبال دستيابي به اهداف كسب‌وكار خود به شيوه‌اي هستند كه باعث حداقل آسيب و بزرگ‌ترين منفعت‌ها شوند.

احترام به ديگران:
مديران اخلاقي با همه با رعايت احترام حرف مي‌زنند. آن‌ها به كرامت انسان، استقلال، حفظ حريم خصوصي و منافع همه كساني كه سهمي در كسب‌وكار دارند، احترام مي‌گذارند. آن‌ها باادب هستند و با همه مردم صرف‌نظر از جنس، نژاد يا مليت با احترام و منزلت برابر رفتار مي‌كنند.

اطاعت از قانون:
مديران اخلاقي از قوانين و مقررات مربوط به فعاليت‌هاي كسب‌وكار خود به ور كامل آگاه هستند و از تمام آن‌ها موبه مو پيروي مي‌كنند.

تعهد به تعالي:
مديران اخلاقي به دنبال تعالي در همه‌چيز، در همه زمان‌ها هستند. آن‌ها به دنبال انجام وظايف خود، آگاه و آماده، به طور مداوم در تلاش هستند تا مهارت‌هاي خود را در تمام زمينه‌ها افزايش دهند.


منبع: www.ibazaryabi.com