شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : توليد محتواي ديجيتالي نياز امروز روابط عمومي ها
جمعه، 4 خرداد 1397 - 09:58 کد خبر:30638
روابط عموميها بايد كم كم فضاي انتشارات غير ديجيتالي را به فضاي ديجيتالي تبديل كرده و از طريق شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي درون وبيرون امكان دسترسي بخش بزرگي از مخاطبان را فراهم آورند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروزه بهترين عنصر در شبكه اطلاع رساني و فرهنگ سازي جامعه، محتواي ديجيتالي است كه اين روزها به سرعت درحال گسترش است. شايد تصور شود كه حجم اطلاعات ديجيتالي درهر جا و هر مكان از طريق ابزارهاي الكترونيكي در دسترسي مي‌باشد، لذا فرصت‌هاي بي شماري را براي كاربران به وجود آورده تا آن را اولويت بر انتشارات چاپي قرار دهند.


اگر چه انتشارات چاپي نيز در برخي از موارد مي‌تواند، بسيار موثر باشد اما در مجموع متوجه مي‌شويم، با وجود اينكه تعداد زيادي كتابخانه در سراسر كشور هنوز وجود دارد اما مراجعه به آنها كمتر شده است. لذا پيش بيني مي‌شود كتابخانه‌هاي چاپي كم كم مخاطبان خود را از دست بدهند وكتابخانه هاي ديجيتالي جاي آن را بگيرد.
در آينده شكل محتوا نيز از حالت صرفاً نوشتاري و سنتي خارج شده وبه حالت ديجيتالي و انتشارات چند رسانه اي تغيير خواهدكرد. يعني در يك زمان كوتاه يك فرد كه در جستجوي اطلاعاتي مي باشد مي تواند در كمتر از ثانيه در يكي از شبكه ‌هاي جستجوگر مانند گوگل به اطلاعات بسيار زيادي دسترسي پيدا نمايد. در حالي كه در روش‌هاي سنتي هرگز قابليت جستجوي سريع را ندارند وصرف وقت وزمان زيادي را طلب مي كند به همين دليل نيز در آينده يه صورت قطع و يقين جستجوي تصاوير و فيلم جايگاه خود را بيشتر باز كرده به گونه‌اي كه مردم ديگر به جاي خواندن به مشاهده و ديدن محتوا توجه خواهد داشت.


بنابراين انتشارات ويدئويي نشري است كه تصاوير و صدا در آن بيشتر وجود داشته باشد و انتشارات ديجيتالي جايگزين متن و روش‌هاي سنتي خواهد شد. بنابراين بهترين راهكار براي روابط عمومي‌ها آن است كه بتوانند در آينده جايگاه مناسبي را در نشر اطلاعات داشته باشند اين است كه به نشر مقالات كوتاه حداكثر يك صفحه و به كليپ‌هاي كوچك 5تا 10 ثانيه و صداهاي جاذب با متون كوتاه اما موثر بپردازند و از نوشتن مطالب طويل و كتاب هاي بلند خوداري كنند.


اگر كتابي به صورت نشر چاپي انتشار مي‌يابد، بايد به صورت رايگان نسخه‌ ديجيتالي آن در دسترسي عموم قرار گيرد، امروزه ديگر نمي‌توان ازكتاب چاپي سودي عايد كرد، كم كم چاپخانه‌ها از صحنه خارج شده و در مقابل انتشارات ديجيتالي فرصت‌هاي بي‌شماري را براي اشتغال و افزايش دانايي فراهم كرده اند.


به همين دليل اقبال به سمت اين نوع انتشارات (ديجيتالي) بيشتر خواهد شد. امروزه اگر به يك دبستان يا دبيرستان مراجعه كنيم علي رغم مخالفت‌هايي كه طي سالهاي گذشته نسبت به ورود دانش آموزان به اين حوزه شده به شدت رشد كرده و به شكلي كه حتي دانش آموزان ابتدايي خيلي آسان و راحت از مكتوبات فضاهاي اجتماعي و ديجيتالي استفاده مي‌كنند و متون آن را مطالعه مي‌نمايند.


در شرايط فعلي نسبت استفاده روابط‌عمومي‌ها به استفاده از ابزارهاي ديجيتالي در مقايسه با ابزارهاي سنتي هنوز خيلي پايين است و تصور مي‌شود كه بايد به صورت چاپي مطالب‌شان در اختيار مخاطبان قرار گيرد كه متاسفانه اغلب اين انتشارات يا اصلاً استفاده نمي‌شود يا به صورت كامل مورد بهر ه برداري قرار نمي گيرد.


بنابراين روابط عموميها بايد كم كم فضاي انتشارات غير ديجيتالي را به فضاي ديجيتالي تبديل كرده و از طريق شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي درون وبيرون امكان دسترسي بخش بزرگي از مخاطبان را فراهم آورند.
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)