شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رسانه
جمعه، 23 تیر 1396 - 12:33 کد خبر:30453
انسان و جانور توسط برخي از اندام‌هاي خود مي‌توانند تغييرات محيط اطراف خود را به مغز منتقل كنند و سپس تصميم لازم را بگيرند. اين اندام‌ها عبارتند از چشم، گوش، بيني، زبان و پوست. به هر يك از اين اندام‌ها رسانه (به انگليسي: Media) مي‌گويند و جمع اين كلمه Media است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اين مقاله درباره" رسانه در واژه‌شناسي است. براي رسانه در ارتباطات راديويي، رسانه (ارتباطات راديويي) را ببينيد.


انسان و جانور توسط برخي از اندام‌هاي خود مي‌توانند تغييرات محيط اطراف خود را به مغز منتقل كنند و سپس تصميم لازم را بگيرند. اين اندام‌ها عبارتند از چشم، گوش، بيني، زبان و پوست. به هر يك از اين اندام‌ها رسانه (به انگليسي: Media) مي‌گويند و جمع اين كلمه Media است.


انسان و جانور توسط برخي از اندام‌هاي خود مي‌توانند تغييرات محيط اطراف خود را به مغز منتقل كنند و سپس تصميم لازم را بگيرند. اين اندام‌ها عبارتند از چشم، گوش، بيني، زبان و پوست. به هر يك از اين اندام‌ها رسانه يا مديوم مي‌گويند و جمع اين كلمه مديا است.


ابزاري كه موجب تغيير در هر يك از اندام‌هاي چشم، گوش، بيني، زبان و پوست انسان يا جانور گردد ابزار رسانه شناخته مي‌شود كه بطور خلاصه و اشتباه رسانه ناميده مي‌شود. البته در عموم منظور از رسانه، وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه و خبرگزاري و سايت خبري است كه عموماً به عنوان رسانه از آنها ياد مي شود و به رسانه هاي اينترنتي و تعاملي و تحت موبايل مانند فيس بوك و تلگرام، شبكه هاي اجتماعي گفته مي شود.


برخي از ابزارهاي رسانه را مي‌توان بصورت زير نام برد:
منبر، تريبون
عكس، كتاب، روزنامه
راديو، تلويزيون، سينما
اينترنت
 

يادآوري مي‌شود طبق تحقيقات انجام گرفته انسان يا جانور ۹۰ درصد تغييرات محيط اطراف خود را توسط دو اندام 'چشم' و 'گوش' به مغز منتقل مي‌كنند.

چند رسانه‌اي
دريافت همزمان از چند اندام حسي را چند رسانه‌اي يا مولتي مديا مي‌گويند.
استفاده از ابزارهاي رسانه


انگيزه‌هاي مردم براي گذراندن وقت با ابزارهاي رسانه چيست؟
از بين نيازهاي متعددي كه پيشنهاد شده، بسياري از پژوهش‌ها بر چهار دسته" اساسي از كنش‌ها تاًكيد دارند كه مي‌توان از وظايف ابزارهاي رسانه باشد:
سرگرمي و تفريح
آگاهي و دانستن از جهان هستي
ارتباط اجتماعي
 

هويت شخصي و تعريف خود (مقايسه" تجربه و ديدگاه خود با تجربه‌ها و ديدگاه‌هاي كساني كه در ابزارهاي رسانه‌ها ظاهر مي‌شوند).


برخي پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه تلويزيون گسترده‌ترين و كم تخصصي‌ترين رسانه است، كه مي‌تواند اين نيازهاي چهارگانه را ارضا كند. راديو نيز داراي همين كار كرد است. در مقابل، كتاب به عنوان امري كه در اصل به نيازهاي هويت شخصي پاسخ مي‌دهد، روزنامه‌ها به عنوان وسيله" ارضاي نيازهاي اطلاعاتي، و سينما به عنوان وسيله‌اي براي ارضاي نياز سرگرمي عمل مي‌كنند. رسانه هميشه يك ابزار نيست، گاه رسانه به قول مارشال مك لوهان فوق ابزار و خود يك پيام است.

فرهنگ پذيري
فرهنگ پذيري عبارت است از فرايند القا و تقويت ارزش‌ها، باورها، سنت‌ها و معيارهاي رفتاري، و ديدن واقعيتي كه توسط اعضاي يك فرهنگ خاص پذيرفته شده‌است.

منبع: ويكي‌پديا، دانشنامه" آزاد