شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دولت دوازدهم و راهبري افكار عمومي ‏
دوشنبه، 19 تیر 1396 - 22:35 کد خبر:30433
دولت آينده براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي توسعه ناگزير از تعامل و همراهي با رسانه‌هاي گروهي بوده و اين تعامل نيازمند بهره‌گيري از مديران لايق در روابط عمومي‌هاي مجموعه و دولت به‌ويژه مراكز فرهنگي و اقتصادي هست.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دولت يازدهم كه با عنوان دولت تدبير و اميد فعاليت خود را آغاز كرد علي‌رغم همه تلاش‌ها و زحمات در بخش مربوط به اطلاع‌رساني دست‌آوردهاي خويش موفق عمل نكرده است و دولت يازدهم راهبري اطلاع‌رساني را به كساني واگذار كرد كه نه تنها در عرصه نوآوري و خلاقيت ناكارآمد بودند بلكه برخي از آن‌ها بدون داشتن دانش و معلومات كافي در حرفه روابط عمومي و اطلاع‌رساني جذب وزارتخانه و سازمان‌هاي دولتي و بانك‌ها و مراكز مهم اقتصادي و صنعتي شده‌اند و اين ام باعث شد تا در بسياري از موارد عدم دقت در اطلاع‌رساني بحران‌هايي نيز متوجه دولت شود.‏


يكي از وظايف مديران روابط عمومي و دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني در دولت دوازدهم بايد اين باشد كه قواعد بازي رسانه‌اي را از منافع جناحي و گروهي به بازي براي پيشبرد اهداف منافع ملي و نفوذ در افكار ملي و جهاني توسعه دهند و اين نوآوري و تحول زماني ايجاد مي‌شود كه دولت دوازدهم مديران روابط عمومي و مراكز اطلاع‌رساني را از ميان افرادي انتخاب كند كه توانايي ايجاد نفوذ و تأثيرگذاري در جامعه را به نحوي داشته باشند كه افكار عمومي را به سمت متفاوت ديدن و متفاوت فكر كردن سوق دهند يكي از وظايف روابط عمومي‌ها جلوگيري از ايجاد بحران هست و روابط عمومي كارآمد قبل از شروع بحران با مديريت و افكار سنجي مي‌تواند مديريت ارشد را از وقوع بحران آگاه سازد به عنوان نمونه روابط عمومي بانك مركزي در اطلاع‌رساني دستاوردهاي پولي و بانكي برجام موفق عمل نكرد و همين امر در بحران‌هاي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي بدون مجوز تكرار شد به صرف راه‌اندازي يك سايت در بانك مركزي عموم مردم جامعه از مؤسسات غيرمجاز آگاه نمي‌شوند.

 

 روابط عمومي در دولت دوازدهم بايد علاوه بر شكستن مرزهاي اعضاي اطلاع‌رساني به بهره‌گيري از مجموعه رسانه‌هاي كشور محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني را با برنامه‌ريزي و استراتژي مشخص از بين برده و جسارت براي راهبري افكار عمومي را به مجموعه مديران منتقل نمايد.

 

دولت دوازدهم در شرايطي شروع به كار مي‌كند كه هنوز گرايش‌هاي دولت‌هاي پيشين در اذهان عمومي پاك نشده است بنابراين تهيه محتوا و ابزارهاي اطلاع‌رساني در اين دولت نيازمند يك كار حرفه‌اي و رويكرد استراتژيك فرهنگ‌سازي توأم با اطلاع‌رساني هست و زدودن آثار پوپوليستي تبليغاتي دولت‌هاي پيشين و تغيير نگرش و همراهي آحاد جامعه با دستاوردهاي نوين كشور قبل از اينكه به رسانه نياز داشته باشد نيازمند نوآوري و مهارت مديران اطلاع‌رساني در بهره‌گيري از رسانه‌ها داخلي و بين‌المللي هست.

 

دولت آينده براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي توسعه ناگزير از تعامل و همراهي با رسانه‌هاي گروهي بوده و اين تعامل نيازمند بهره‌گيري از مديران لايق در روابط عمومي‌هاي مجموعه و دولت به‌ويژه مراكز فرهنگي و اقتصادي هست و بايد گفت بسترسازي براي تقويت حوزه‌هاي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در دولت دوازدهم لازم است از خود نهاد رياست جمهوري آغاز شود و روابط عمومي رياست جمهوري به عنوان الگوي براي ساير دستگاه‌ها عمل نمايد. باشد كه چنين باشد.‏
 

منبع: جهان اقتصاد