شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنج گام مهم پس از حضور در يك نمايشگاه يا رخداد شبكه اي
دوشنبه، 12 تیر 1396 - 15:54 کد خبر:30321
طبيعتا پيش از آن كه انسان در چنين نمايشگاه يا رخدادي حضور پيدا كند، برايش دو مورد شايان توجه وجود داشته اند. نخست اينكه با چند فرد گوناگون كار شبكه اي انجام داده است. دوم اينكه مزيت چنين حضوري ارائه موقعيت هاي مناسب جهت ارتباطات رو در رو با مسوولان جذب نيرو، تصميم سازان شركت هاي مربوطه، و همچنين افرادي هستند، كه مي توانند برايش مهم باشند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- معمولا انسان در هنگام حضور در يك نمايشگاه كاريابي يا رخداد شبكه اي افراد زيادي را مي بيند، نسخه اي از برگه سوابق كاري و تحصيلي/ resume خود را به كارفرمايان بالقوه مي دهد، و كارت ويزيت هاي زياد و متعلق به افراد و نهادهايي را برمي دارد و به خانه مي برد، كه احتمال مي دهد ممكن است براي يافتن شغلش مراجع مناسبي باشند.  


اما آيا پس از چنين حضوري ضرورت دارد، گام هاي ديگري برداشته شود؟ پاسخ اين است كه حتما، و اينكه برداشتن چنين گام هايي تقريبا از خود اين حضور مهم تر مي باشد. چراكه بدون برداشتن آنها، چنين حضوري بي نتيجه خواهد ماند.  


آنچه در پي مي آيد، پنج مهم ترين و مفيدترين گام ها پس از حضور در يك نمايشگاه كاريابي يا رخداد شبكه اي هستند.
سازمان داشتن
طبيعتا پيش از آن كه انسان در چنين نمايشگاه يا رخدادي حضور پيدا كند، برايش دو مورد شايان توجه وجود داشته اند. نخست اينكه با چند فرد گوناگون كار شبكه اي انجام داده است. دوم اينكه مزيت چنين حضوري ارائه موقعيت هاي مناسب جهت ارتباطات رو در رو با مسوولان جذب نيرو، تصميم سازان شركت هاي مربوطه، و همچنين افرادي هستند، كه مي توانند برايش مهم باشند. بنابراين اهميت دارد، كه همچنان حالت سازمان يافته خود را حفظ كند. چراكه به اين ترتيب مي تواند، تمامي فرصت هاي شغلي بالقوه را ردگيري نمايد.


توصيه هاي مهم براي اين بند
درست كردن پوشه اي كه تمامي منابع جذب نيرو و نمايندگان شركت هايي را كه با آنها سخن گفته، در آن ذكر شوند.


بايد احراز اطمينان گردد كه اين پوشه شامل كارت ويزيت اينگونه افراد و هر گونه يادداشتي باشد، كه انسان در مورد تصميمات خود برداشته است.

پيگيري
احتمالا انسان در طول حضور در نمايشگاه يا رخداد مورد اشاره تا جايي كه امكان داشته، كارت ويزيت جمع آوري كرده است. بنابراين در مرحله بعد زمان تماس با افرادي مي باشد كه با آنها ديدار داشته، و كارت ويزيت شان را گرفته است.


توصيه هاي مهم براي اين بند
ارسال اي- ميل تشكر يا تماس تلفني حرفه اي در خلال 24 ساعت پس از پايان نمايشگاه يا رخداد مربوطه! چراكه مي توان اميدوار بود، در چنين زماني آنها هنوز نام انسان را به خاطر داشته باشند.


احراز اطمينان از اينكه هر يادداشت پيگيري بدون غلط املايي، و با دستور زبان مناسب نوشته شده باشد.


در متن اي- ميل بايد از وقتي كه آنها براي گفت و گو براي انسان گذاشته بودند، تشكر شود. همچنين به يادشان آورد، كه ارسال كننده اي- ميل يا تماس گيرنده تلفني كيست.


احراز اطمينان از اينكه چيز خاصي از گفت و گو با آنها در اين اي- ميل گنجانده شود. با اين اميد كه ايشان انسان را به خاطر بياورند.


حفظ ارتباط
بسته به اينكه طرف مقابل در مورد گام پيشين چه واكنشي نشان بدهد، ممكن است ضرورت ايجاب كند كه انسان هر از گاهي برايش اي- ميل و يا يادداشتي بفرستد. اگر اين فرد در موقعيتي قرار دارد كه مي تواند انسان را استخدام كند، بايد او را در جريان بگذارد كه اگر در آينده جايي براي جذب نيرو داشته باشد، همچنان مايل است براي اين فرد كار كند.

توصيه هاي مهم براي اين بند
اگر انسان واقعا در پي استخدام شدن است، پيگيري نبايد به صورت الله بختكي انجام شود. بلكه بايد با مراجعه به تارنماي شركت مورد نظر آن دسته از فرصت هاي شغلي اين كارفرماي بالقوه را كه مي تواند برايشان تقاضاي استخدام كند، شناسايي نمايد. سپس در اي- ميل يا نامه مذكور به آنها اشاره كند.


انسان بايد همواره به مسوولان شركت مورد نظر نشان دهد، كه مايل است در شركت شان اشتغال پيدا كند.


اگر با مراجعه به تارنماي آنها مشاهده كرد كه هيچ گونه فرصت شغلي وجود ندارد، بايد ببيند آيا امكان كار داوطلبانه و يا كارآموزي موجود است؟ اگر باشد، اين اقدام امكان كسب آگاهي هاي بيشتر در مورد شركت مربوطه را فراهم مي كند.


در عين حال شمار دفعات تماس و پيگيري نبايد بيش از اندازه باشد.

در معرض ديد قرار دادن برگه سوابق كاري و تحصيلي
بهتر است انسان براي احراز اطمينان از اينكه برگه سوابق كاري و تحصيلي اش هر چه بيشتر در معرض ديد كارفرمايان قرار داشته باشد، نسخه اي از آن را هم در شبكه هاي اجتماعي حرفه اي مانند لينكدين بگذارد.


توصيه هاي مهم براي اين بند
به روز در آوردن برگه سوابق كاري و تحصيلي قرار داده شده در شبكه هاي اجتماعي مورد اشاره ضروري است. زيرا بايد احراز اطمينان شود، كه آخرين مهارت ها و تجربيات به آن افزوده شده باشند.


در ادامه انسان بايد از طريق شبكه هايي مانند لينكدين براي مسوولان جذب نيرو و ساير افرادي كه در نمايشگاه يا رخداد مورد اشاره با آنها ديدار كرده، دعوتنامه بفرستد.


ارزيابي خود
اين مساله اهميت دارد كه انسان هر از گاهي خويشتن را ارزيابي، و ببيند خودش را چگونه مديريت مي كند. به اين ترتيب مي تواند آماده باشد، و براي نمايشگاه يا رخداد بعدي تغييرات مثبتي در خود به وجود بياورد.


توصيه هاي مهم براي اين بند
در اين پيوند لازم است، انسان پرسش هاي زير را براي خود مطرح كند:
براي آن نمايشگاه يا رخداد چگونه آماده شوم؟
آيا در عملكرد كار شبكه اي درست رفتار مي كنم؟
آيا در مورد خودم چيزي ياد گرفته ام؟
كجاي كار خوب پيش رفت؟
بار بعدي كجاي رفتارم را بايد تغيير بدهم؟