شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تظاهرات سياسي در رسانه هاي اجتماعي
شنبه، 10 تیر 1396 - 19:19 کد خبر:30242
به طور فزاينده، ما شاهد تظاهرات سياسي در رسانه هاي اجتماعي هستيم. فوري بودن، شفافيت و انعطاف پذيري رسانه هاي اجتماعي به اين معني است كه نمايندگان كنگره بايد آمادگي خود را براي پاسخ دادن به شيوه اي فزاينده ديجيتالي آماده كنند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تقريبا 80 درصد از آمريكايي ها بر اين باورند كه رسانه هاي اجتماعي حداقل تا حدودي بر پيامدهاي سياست هاي عمومي تأثير مي گذارند. به طور خاص، آنها معتقدند رسانه هاي اجتماعي بر مسائلي مانند كنترل اسلحه، مهاجرت و تجارت تأثيرگذارند.

به طور فزاينده، ما شاهد تظاهرات سياسي در رسانه هاي اجتماعي هستيم. فوري بودن، شفافيت و انعطاف پذيري رسانه هاي اجتماعي به اين معني است كه نمايندگان كنگره بايد آمادگي خود را براي پاسخ دادن به شيوه اي فزاينده ديجيتالي آماده كنند.

اكثريت پاسخ دهندگان (52٪) گفتند كه رسانه هاي اجتماعي بر تصميم راي گيري آنها تاثير داشته اند، با اين حال، دموكرات ها (28٪) به احتمال زياد مي گويند كه رسانه هاي اجتماعي به طور قابل توجهي بر راي شان تاثير گذاشته اند (در مقايسه با 14٪ جمهوريخواهان).

بيش از نيمي از پاسخ دهندگان (57٪) حداقل گاهي اوقات افكار و احساسات سياسي خود را از طريق رسانه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشتند و نزديك به 30 درصد از پاسخ دهندگان در طول دوره انتخابات رياست جمهوري از رسانه هاي اجتماعي دور شدند. وقتي پرسيدند كه چرا برگشتند، بسياري از آنها گفتند كه "فضاي رسانه هاي اجتماعي بسيار سمي يا منفي است" (54٪).

 

 اين احساس منفي بودن اخبار در اطراف انتخابات حتي در احزاب سياسي (64٪ جمهوريخواهان و 54٪ دموكرات ها) درست بود. پاسخ دهندگان همچنين گفتند كه آنها از شنيدن انتخابات رياست جمهوري خسته شده اند (48٪).

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)