شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : متخصصان روابط عمومي بايد به قوانين اخلاقي پايبند باشند
پنجشنبه، 8 تیر 1396 - 17:57 کد خبر:30241
بسياري از سازمان ها و شركت هاي روابط عمومي در اقصي نقاط دنيا از قوانين اخلاقي و استانداردهاي حرفه اي پيروي مي كنند اما با توجه به برخي ناراستي ها و خودخواهي ها به نظر مي رسد تعهد براي اجراي دقيق شيوه هاي اخلاقي بايد مجددا مورد تأييد قرار گيرد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  اين يك روز غم انگيز است كه متخصصان روابط عمومي شهرت و اعتبار صنعت روابط عمومي را خدشه دار كنند.

بسياري از سازمان ها و شركت هاي روابط عمومي در اقصي نقاط دنيا از قوانين اخلاقي و استانداردهاي حرفه اي پيروي مي كنند اما با توجه به برخي ناراستي ها و خودخواهي ها به نظر مي رسد تعهد براي اجراي دقيق شيوه هاي اخلاقي بايد مجددا مورد تأييد قرار گيرد.

به طور خاص، اين مقررات بايد در هر سازمان و شركت روابط عمومي و يا هر متخصص روابط عمومي بررسي و اجرا شوند:
1. ما متعهد به اقدامات اخلاقي و حفظ اعتماد عمومي با استفاده از استانداردهاي قدرتمند عملكرد، حرفه اي و رفتار اخلاقي هستيم.
2. ما زندگي حرفه اي را مطابق با منافع عمومي انجام خواهيم داد. ما قوانين اخلاقي و استانداردهاي حرفه اي را به هيچ وجه در معرض خطر قرار نمي دهيم.
3. ما در برابر حفظ يكپارچگي، صحت و دقت عمل تعهد داريم و همچنين به استانداردهاي پذيرفته شده متعهد هستيم.
4. ما نمي توانيم نسبت به ارايه اطلاعات نادرست يا گمراه كننده بي تفاوت باشيم.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)