شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اشارتي به تلاش زحمتكشان عرصه هنر هشتم در دانشگاه آزاد اسلامي
دوشنبه، 1 خرداد 1396 - 08:46 کد خبر:29638
اميد امپراطوري رسانه ‏اي دانشگاه آزاد اسلامي انسجامي موثر به خود ببيند. يقين روابط عمومي نقشي بي‏بديل در ارتقاي كمي و كيفي اين امپراطوري متشكل از يك روزنامه و دو خبرگزاري و تعداد زيادي نشريه علمي و سامانه اينترنتي خواهد داشت.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بيست و هفت ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي نامگذاري شده است و اين بهانه ‏اي است براي برگزاري مراسم گوناگون4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199 پاسداشت زحمتكشان عرصه هنر هشتم در بعضي نقاط كشور است. آري در بعضي نقاط اين روز پاس داشته خواهد شد و به طور طبيعي در بسياري از نقاط نيز اين تلاش‏گران گمنام سازمان‏ ها و ادارات فراموش مي‏ شوند. لابد در دانشگاه آزاد اسلامي هيچ مديري اين روز را فراموش نخواهد كرد. لابد مسئولان اين دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي سطح كشور اهتمام ويژه ‏اي براي بزرگداشت اين روز خواهند داشت. البته واضح و مبرهن است كه امسال به علت تقارن اين روز با ايام تبليغات دو انتخابات روز بيست و نهم ارديبهشت نبايد چندان آن طور كه بايد و شايد، توقع بزرگداشت اين روز را داشت.


در طول سال مناسبت‏ هاي بسياري توسط روابط عمومي ‏ها پاس داشته مي‏شود ولي در روزي كه به نام فعالان و كارگزاران روابط عمومي ناميده شده و بهانه‏ اي براي نشان دادن اهميت روابط عمومي در دنياي امروز مي ‏باشد، متاسفانه شاهد كمتر مراسم و بزرگداشتي هستيم. مديران و مسئولان خواسته يا ناخواسته اين روز را به طاق نسيان مي‏ سپارند. فرض بر آن است؛ روابط عمومي فعال و پويا عاشق كار و حرفه خود هست و نيازي به تشويق ندارد، هر چند تشويق باعث بالا رفتن انگيزه و تلاش افزون‏تر مي‏ شود. روابط عمومي‏ ها به خاطر عشق خود از انجام هيچ كوششي براي نشان دادن عملكرد دانشگاه خود و ارتباط با ارباب رجوع و همچنين ارتباطات درون سازماني دريغ نمي‏ كنند و به وظيفه خود آگاه هستند.


روابط عمومي جايگاهي است كه مدير و كارگزاران به مثابه متخصصان و مشاوران ارتباطي عمل مي ‏كنند. متاسفانه ديدگاه غلط برخي منجر به نگرش ‏هاي غلط در خصوص عملكرد روابط عمومي ‏ها شده است. اين برخي طاقت شنيدن نقد خودي و غير خودي را ندارند. اينان بي ‏توجه به افكار عمومي و در تبعيت از مشاوران مرئي و نامرئي‏ شان خواهان يك روابط عمومي رئيس محور و مديحه‏ سرا هستند. از ديد اينان روابط عمومي‏ ها علي رغم جايگاه تشكيلاتي و علمي تعريف شده، بايد بسان مجموعه ‏اي توجيه‏ گر عمل كنند؛ به طوري كه بايد بدي‏هاي سازماني را پوشانده و خوبي ‏ها را بزرگ نمايي كنند.


روابط عمومي در برخي از واحدهاي دانشگاهي، نه يك حرفه مديريتي و فكري، كه يك كارِ سختِ خدماتي و تداركاتي و حتي تشريفاتي است. اين خدمات و تداركات و تشريفات، گاهي در حد نصب بَنرها و پرچم‏ ها و بستن چراغ و آويز و نگارش تقديرنامه و تهيه اطلاعيه تسليت و تبريك تنزل پيدا كرده است. بسياري از مسئولان روابط عمومي در محل كارشان آچار فرانسه هستند، در رشته ‏اي غير از حرفه خود تحصيل كرد‏ه ‏اند و بعضاً متاسفانه با الفباي حرفه ‏اي روابط عمومي آشنايي ندارند، در اين ميان هستند افراد تحصيلكرده‏اي كه به علت نوع نگاه مسئولان تمام فكر و ايده ‏هاي شان در گذر زمان فرسوده شده و مجال اجرا در مختصات واقعي نمي ‏يابند. روابط عمومي عرصه تلاقي علم، فن و هنر است. هنري كه بي تعارف، با كوتاهي ‏ها و ناآگاهي ‏هاي برخي، محل ظهور نمي‏ يابد. به زعم نگارنده هنوز در دانشگاه آزاد اسلامي شاهد ارائه تعريف مناسبي از روابط عمومي و موقعيت آن نيستيم.


متاسفانه، به خاطر تشريفاتي بودن حرفه روابط عمومي در باور برخي مديران، مقوله تخصص و كارآمدي در اين حوزه رها شده است. برخي از روسا و مسئولان با نگاهي كاملاً غيرمسئولانه، از آدم ‏هاي دور و بر خود، يك سوگلي را گلچين كرده و روابط عمومي را به وي مي ‏سپارند تا نگاهي رئيس محور داشته باشد، اين فرد، بايد به سان بلندگو و بالابر مدير عمل كند و تمام اتفاقات و رويدادهاي ريز و درشت را از قول و زبان و فعل و عمل رئيس بيان نمايد. كوچكترين خبر ارسالي اينان به رسانه‏ ها بايد داراي چندين نقل قول مستقيم و غير مستقيم از جناب رئيس باشد. اين قبيل مسؤلان، اطلاع رساني و دانستن را حق مردم نمي ‏دانند و آن چه براي آنان مهم است، درج اخبار و عكس خودشان در اخبار، بروشورها، بولتن‏ ها و هزاران جاي ديگر است.


اين رئيسان در كنار خود يك روابط عمومي مجيزگو و بي‏ثمر و مُرده مي‏ خواهند تا با دادن نقشي تشريفاتي به روابط عمومي، به آني كه خودشان مي ‏خواهند برسند و اين در حالي است كه؛ مدير روابط عمومي بايد حق راي و اظهار نظر داشته باشد، بايد بتواند بدون ترس از جابجا شدنِ ناخواسته و ناشي از نقدِ عملكردِ سازمان، حرف بزند و ضعف هاي اجرايي و مديريتي را بازگو نمايد. يك مدير روابط عموميِ خوب و با وجدان، بايد فعال و خلاق باشد. بايد فكرش آزاد باشد. بايد از پشت ميز نشينيِ كارمند‏گونه بيزار باشد و بايد آزادي عمل، فكر و بيان داشته باشد و بايد بتواند آزادانه، عملكرد سازمانش را نقد نمايد. نقاط ضعف و قوت سازمان را بشناسد و براي از بين بردن نقاط ضعف و تقويت نقاط مثبت، انديشه كند و طرح ‏هاي اجرايي ارائه دهد.


بايد بتواند روي تمام بخش ‏هاي دانشگاه شناخت داشته باشد و نه اينكه به دستور رئيسان، به عنوان عكاس و خبرنويس در جلسات، حضوري صوري و بي‏تاثير داشته باشد. روابط عمومي، چشم و گوش و زبان سازمان است. او بدون اينكه دست خودش باشد، از ضعف‏ ها و كمبودها و نارضايتي ‏هايي مطلع مي‏ شود. اطلاعات وي در اين حوزه از شخص رئيس و يارانش به طور قطع بيشتر است. يك روابط عموميِ مسئول، با اطلاع همه خطرات شغلي، احساس وظيفه نموده و اطلاع رساني صحيح مي ‏كند. البته يك مدير روابط عمومي غير مسئول و خوش تيپ و خوش زبان، اصلاً فكرش را به زعم خود درگير اين مقولات پيش پا افتاده نمي‏ كند. مدير روابط عمومي پزشك دلسوز سازمان است. حيطه كار روابط عمومي چيزي فراتر از اطلاع رساني است.


امروز روابط عمومي ‏ها بايد با در نظر داشتن الگوي دوسويه همسنگ، به دنبال اجراي برنامه ‏هاي مخاطب محورانه باشند. بايد اميدوار بود با تغييرات اخير در سطوح عالي دانشگاه آزاد اسلامي و به تبع آن در تشكيلات روابط عمومي دانشگاه شاهد كاري كارستان براي ارتقاي وضعيت كمي و كيفي روابط عمومي‏ هاي واحدها باشيم. اميد شاهد اعتلاي دانشگاه در حوزه روابط عمومي الكترونيك باشيم. امروزه اگر سازماني در فضاي مجازي حضوري فعالانه و آگاهانه نداشته باشد، آن سازمان يك سازمان مُرده است و در اين بين روابط عمومي اصلي ‏ترين وظيفه را براي ايفاي اين نقش بر عهده دارد. روابط عمومي ‏ها بايد اصحاب رسانه را همكار خود دانسته و با آنان در مسير اجراي برنامه ‏هاي شان همراه و همصدا باشند و در مجموع از پتانسيل آنها براي بالا بردن نتايج كار خود استفاده كنند.


اميد امپراطوري رسانه ‏اي دانشگاه آزاد اسلامي انسجامي موثر به خود ببيند. يقين روابط عمومي نقشي بي‏بديل در ارتقاي كمي و كيفي اين امپراطوري متشكل از يك روزنامه و دو خبرگزاري و تعداد زيادي نشريه علمي و سامانه اينترنتي خواهد داشت. بايد مخاطب‏ شناسي را در عرصه روابط عمومي مورد توجه قرار دهيم. گرفتن بازخورد از مخاطب ضروري است. بايد باور كنيم كه؛ روابط عمومي وكيل مدافع دانشگاه و مدعي العموم مردم يا مخاطبين است. مدير روابط عمومي مشاور مديريت است. بايد رئيس هر واحد دانشگاهي به اين باور برسد كه؛ روابط عموي قلب و مغز دانشگاه مي‏باشد. مهمترين رسالت يك روابط عمومي‏، آگاه كردن مردم از تلاش‏ ها و مشكلات دانشگاه و جويا شدن نظر مردم و جمع كردن و انتقال آن به مسئولان و پيگيري جهت ترتيب اثر دادن به آنها دربرنامه ‏ريزي‏ هاي آتي به منظور رسيدن به رشد و توسعه بيشتر دانشگاه آزاد اسلامي است.


دانشگاهي كه روابط عمومي كارآمد دارد، خاري در پاي كارگزارانش فرو نخواهد رفت. پايبندي به اصول روابط عمومي، رمز موفقيت مديريت است. روابط عمومي فعاليت يك بار مصرف نيست. اميد شاهد تكريم و احترام بيش از پيش به روابط عمومي ‏ها در سطح واحدها باشيم. سال گذشته در خرداد ماه شاهد برگزاري يك نشست كشوري براي روابط عمومي‏ هاي واحدها در سالن شهيد مطهري سازمان مركزي بوديم. اميد امسال هم اين مهم با حضور دكتر نوريان و به همت آقاي جولائي محقق شود.