شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب «20سخنراني برگزيده عصر ما» منتشر شد
چهارشنبه، 20 اردیبهشت 1396 - 16:39 کد خبر:29430
كتاب «20سخنراني برگزيده عصر ما» نوشته هاي ول ويليامز توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي در دو رنگ منتشر شد. به گزارش روابط عمومي انتشارات كارگزار روابط عمومي، سخنراني‌هايي كه در اين كتاب آمده و محلّ بحث واقع شده جريان انديشه‌ها و هماهنگي قدرت‌هايي را منعكس مي‌سازد كه جهان امروز ما را پديد آورده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب «20سخنراني برگزيده عصر ما» نوشته هاي ول ويليامز توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي در دو رنگ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي انتشارات كارگزار روابط عمومي، سخنراني‌هايي كه در اين كتاب آمده و محلّ بحث واقع شده جريان انديشه‌ها و هماهنگي قدرت‌هايي را منعكس مي‌سازد كه جهان امروز ما را پديد آورده است.

بيشتر اين سخنران‌ها توسّط سياست‌مداران و رهبران ملّي ايراد شده كه مقصود آنها بيان فوريت پيام شان و صحّت حقيقت آنها بوده است. بسياري از آنها به نحوي مردم‌سالارانه و با كلام خود بر مسند قدرت تكّيه زدند، و اساساً در اوج قدرت و نفوذ خويش سخن گفتند، انعكاسي از فصاحت و شيوايي در ترغيب ديگران است كه در طول دوران شغلي تعليم ديده‌اند.

 

علاقمندان جهت تهيه اين كتاب مي توانند با تلفن هاي 88617576 و 88617577 تماس حاصل نمايند.