شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دكتر حسينعلي افخمي: فضاي انتخاباتي تاثير زيادي بر رسانه ها دارد
جمعه، 8 اردیبهشت 1396 - 20:37 کد خبر:29203
دكتر حسينعلي افخمي در رابطه با رسالت رسانه ها و مطبوعات در زمان انتخابات گفت: در انتخابات فضايي در كشور به وجود مي آيد تحت عنوان فضاي انتخاباتي كه در اين زمان مطبوعات از حالت اطلاع رساني خارج شده و به سمت تبليغات مي روند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر حسينعلي افخمي در رابطه با رسالت رسانه ها و مطبوعات در زمان انتخابات گفت: در انتخابات فضايي در كشور به وجود مي آيد تحت عنوان فضاي انتخاباتي كه در اين زمان مطبوعات از حالت اطلاع رساني خارج شده و به سمت تبليغات مي روند.

دكتر حسينعلي افخمي استاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره) در گفتگو با خبرنگار سيناپرس گفت:به طور كلي دو نوع تبليغات عمده در رسانه ها وجود دارد، يكي تبليغات تجاري و ديگري تبليغات سياسي، در زمان انتخابات علاوه بر افزايش تبليغات سياسي كه يك امر طبيعي است ما به طور چشمگيري شاهد افزايش تبليغات تجاري هم هستيم و دليل اين امر، افزايش سه برابري توجه مخاطب نسبت به مطبوعات است.

وي در ادامه به ديگر تاثيرات فضاي انتخاباتي اشاره كرده و ادامه داد: از ديگر تاثيرات انتخابات بر روي مطبوعات مي توان به افزايش فروش مطبوعات، راه يافتن برخي از مطبوعات شهرستان ها به تهران و برعكس اشاره كرد و دليل عمده اين تغييرات تمايلي است كه افراد براي تاثير گذاشتن در سرنوشت مملكت خود دارند، بنابراين رقابت كل دنياي رسانه افزايش پيدا مي كند.

اين كارشناس رسانه در رابطه با تاثيرات منفي انتخابات بر روي مطبوعات نيز گفت: از جمله مهم ترين آن ها مي توان به جدي تر شدن كنترل بر مطبوعات اشاره كرد، كه يك امر كاملا قانوني است، مانند قانون منع تبليغات كانديداي رياست جمهوري از 48 ساعت قبل از شروع راي گيري و برخورد با افرادي كه اين قانون را نقض مي كنند.

وي در رابطه با فايده اي كه فضاي انتخاباتي براي مخاطبان دارد عنوان كرد: در چنين فضايي خواننده مي تواند متوجه شود آن روزنامه اي كه هميشه مطالعه مي كرد چه طرز فكري دارد و خط مشي آن چيست؟ به همين دليل در زمان انتخابات برخي روزنامه ها مخاطبان خود را از دست مي دهند و برخي ديگر مخاطباني جديد به دست مي آورند.

وي در رابطه با خط قرمز مطبوعات و اينكه مطبوعات تا چه و در چه زمينه هايي اجازه انتقاد دارند گفـت: انتقاد در مطبوعات با قدرت ارتباط زيادي دارد، به اين صورت كه روزنامه اي كه مي خواهد انتقاد كند بايد توجه كند تا چه ميزاني در قدرت سهم دارد، متاسفانه در ايران، ما تعريف دقيقي از قدرت و زمينه ها و دامنه هاي آن نداريم، نظام كشور ما يك مقدار پيچيدگي دارد و به همين دليل مطبوعات ما گاهي دچار مشكل مي شوند.

دكتر افخمي ادامه داد: بسياري از معيارها در روزنامه نگاري ما شفاف و دقيق نيست وبه همين دليل است كه در مواقعي در كشور روزنامه ها دچار مشكل مي شوند، به عنوان مثال دولتي روي كار مي آيد كه به هيچ عنوان شعار آزادي مطبوعات ندارد و وعده اي در اين خصوص نداده است، اما يك روزنامه اي از آزادي بيان صحبت مي كند، در حالي كه دولت اين امر را قبول ندارد در اين طور مواقع است كه روزنامه ها با دولت ها تعارض پيدا مي كنند. به طور كل مي توان گفت كه مطبوعات براي بقاي خود بايد يك حامي قدرتمند داشته باشند.گفتگو: هانيه حقيقي

 

منبع: http://sinapress.ir