شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پرداخت غرامت به پزشكي كه از هواپيماي يونايتد بيرون كشيده شد
جمعه، 8 اردیبهشت 1396 - 14:42 کد خبر:29200
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يك پزشك اهل كنتاكي كه پيشتر در ماه جاري به زور از هواپيماي شركت "يونايتد ايرلاينز" بيرون كشيده شده بود از اين شركت غرامت دريافت كرده است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  يك پزشك اهل كنتاكي كه پيشتر در ماه جاري به زور از هواپيماي شركت "يونايتد ايرلاينز" بيرون كشيده شده بود از اين شركت غرامت دريافت كرده است.

وكلاي دكتر ديويد دائو، ۶۹ ساله، مي گويند كه يكي شروط پرداخت اين غرامت اين است كه "مبلغ آن محرمانه بماند."

وكلاي آقاي دائو گفتند كه اسكار مونوز رئيس اين شركت "گفته بود كه مي خواهد كار درست را انجام دهد و چنين كرده."

دكتر دائو پس از آنكه حاضر نشد به طور داوطلبانه براي خالي كردن جا براي كارمندان يونايتد هواپيما را ترك كند به زور و به صورتي خشن توسط ماموران فرودگاه بيرون كشيده شد.

او كه اصلا ويتنامي است لحظاتي بعد با صورت خون آلود به هواپيما بازگشت. ويدئوي بيرون كشيدن او از هواپيما انعكاس گسترده اي در فضاي مجازي داشت و باعث خشم عمومي شد.

در اين حادثه بيني او شكست و دو دندان جلويش افتاد، تجربه اي كه وكلاي آقاي دائو گفتند از سختي هاي دوره جنگ ويتنام "براي او وحشتناك تر بود."

وكلا پرداخت اين غرامت را "حل و فصلي دوستانه" توصيف كرده اند.

پيشتر شركت يونايتد ايرلاينز اعلام كرد كه سياست رزرو صندلي را اصلاح مي كند.

به گفته اين شركت يكي از تغييرات اين است كه اگر از مسافري خواسته شود هواپيما را ترك كند ۱۰ هزار دلار به او ارائه خواهد شد.

آقاي مونوز رئيس اين شركت با اعلام اين تغييرات گفت: "همه مسافران مستحق دريافت بهترين سرويس و برخورد كاملا محترمانه و آبرومندانه هستند."

"ما دو هفته پيش اين استاندارد را رعايت نكرديم و عميقا بابت آن عذر مي خواهيم."

اين شركت روز چهارشنبه بار ديگر خبرساز شد زماني كه يك خرگوش بزرگ كه با هواپيماي يونايتد منتقل مي شد مرد.

اين شركت تحقيقاتي را درباره مرگ اين خرگوش ۹۰ سانتي متري به نام سايمون شروع كرده.