شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شركت هاي قهرمان در زمينه مسئوليت اجتماعي
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 10:47 کد خبر:29018
در دنياي كسب و كار امروزي استراتژي مسئوليت اجتماعي يكي از عوامل تقويت رقابت پذيري شركت ها است، چرا كه شركت ها به غير از رسالت خود در بازاريابي و تجارت، مسئوليت هايي در قبال توسعه پايدار، محيط زيست و به طور كلي چالش هاي روز دنيا دارند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، در دنياي كسب و كار امروزي استراتژي مسئوليت اجتماعي يكي از عوامل تقويت رقابت پذيري شركت ها  است، چرا كه شركت ها به غير  از رسالت خود در بازاريابي و تجارت، مسئوليت هايي در قبال توسعه پايدار، محيط زيست و به  طور كلي چالش هاي روز دنيا دارند.

مسئوليت اجتماعي به مجموعه فعاليت هايي گفته مي شود كه صاحبان سرمايه به صورت داوطلبانه، به عنوان يك عضو مؤثر و مفيد در جامعه، انجام مي دهند. پايبندي به ارزش هاي اجتماعي مثل محيط زيست، شفافيت، تأثير مثبت در جوامع و . . . شركت ها را از ساير رقباي شان متمايز مي كند. در اين مطلب به چند شركت چند مليتي معتبر و فعاليت هاي شان در زمينه مسئوليت اجتماعي و اقدامات و تعهد آنها به جوامع مدني نگاهي خواهيم داشت.

حوزه فعاليت: ارتباطات راه دور و الكترونيك

Nokia

اين شركت با هدف پايبندي به مسئوليت هاي اجتماعي آموزش هاي خود را براساس موضوعاتي همچون بهداشت، بازار هاي محلي و كشاورزي گذاشته است. همچنين تضمين مي كند كه محصولاتش عاري از مواد سمي مانند برم و كلر است.

Panasonic

اين شركت كه بيشتر در ژاپن و كشور هاي ديگر آسيا فعاليت مي كند، محصولاتش مجهز به سنسورهاي هوشمند جمع آوري داده براي بهينه سازي انرژي و مصرف آب براساس الگوهاي مصرف و سبك زندگي مشتريان شده است.

حوزه فعاليت: نساجي، پوشاك و لباس

Adidas

اين شركت كه در زمينه توليد و عرضه محصولات ورزشي فعاليت مي كند، در المپيك 2012 لندن كاپشن هايي را رايگان در اختيار مشتريان قرار داد كه جنس آنها به طور كامل از مواد بازيافتي بود. همچنين كفش هاي ورزشي اين برند با حدود 50 درصد از مواد بازيافتي توليد مي شوند.

Gap

اين شركت حدود 57 هزار تن از زباله هاي خود را كاهش داده است. بسياري از متخصصان مسئوليت اجتماعي گفته اند كه اين ميزان بسيار بزرگي از كاهش زباله بين شركت ها است.

Nike

اين شركت يكي از معدود توليدكنندگان كفش و لباس است كه از نوآوري پايدار استفاده كرده است.

Zara

اين شركت خود را ملزم كرده است كه محصولاتش را با مواد شيميايي خطرناك توليد نكند و در تهيه محصولات خود از مواد طبيعي استفاده كند.

حوزه فعاليت: حمل و نقل

BMW

اين شركت محصولات خود را با بدنه كربني توليد مي كند كه باعث كاهش وزن خودرو و در نتيجه كاهش مصرف سوخت آن مي شود.

Ford

اين شركت هدفي را تا سال 2025 براي خود تنظيم كرده است كه انتشار گاز  CO2 را در محصولاتش كاهش مي دهد. همچنين نخستين شركتي است كه كمربند ايمني خود را براساس ساختار بدن توليد مي كند.

 Volkswagen

نخستين شركتي است كه خودروهاي بنزيني – الكتريكي را توليد كرده كه مصرف سوخت خودروهاي اين شركت يك ليتر در هر 100 كيلومتر است.

حوزه فعاليت: تكنولوژي

Accenture

اين شركت اهداف خود را با استاندارد هاي كار، مبارزه با فساد و حفاظت از محيط زيست تعيين كرده و همچنين ارزيابي هاي خود را براساس كاهش اثرات منفي تنظيم كرده است.

Cisco Systems

اين شركت فعال در حوزه فناوري، از همان آغاز كار خود 96 درصد از تمام محصولات خود را براساس اصول زيست محيطي طراحي كرده است.

Dell

اين شركت بسته بندي محصولات خود را با محتواي بازيافتي و مواد تجديد پذير انجام مي دهد. تلاش هاي اين شركت توانسته است كه حدود 9 ميليون كيلوگرم از مواد بسته بندي را صرفه جويي كند. همچنين از بين بردن جيوه در صفحه نمايش ال اي دي جديد در محصولاتش يكي ديگر از اقدامات مؤثر شركت دل است.
Intel

اين شركت در بين سال هاي 2007 تا 2012 به ميزان 60 درصد گازهاي گلخانه اي خود را كاهش داده است. همچنين ارائه آموزش به يك ميليون كارگر سلامت در كشورهاي در حال توسعه تا پايان سال 2015 با هدف تأمين سلامت كارگران يكي ديگر از برنامه هاي اينتل است.  

حوزه فعاليت: خدمات بانكي و مالي

بانك مونترال

سياست تنوع در هيأت مديره اين بانك بر اين اساس است كه بايد حداقل يك  سوم از مديران هيأت مديره زن باشند. اين بانك در بخش انرژي هاي تجديد پذير تا سال 2012 حدودا 3.6 ميليارد دلار و با هدف محافظت از محيط زيست تأمين مالي و سرمايه گذاري كرده است. حمايت از برنامه هاي ملي با تمركز بر آموزش دانش آموزان در امور مالي شخصي طي يك دوره سه ساله نيز از اقدامات ديگر اين بانك در زمينه تعهد اين بانك به مسئوليت اجتماعي است.

بانك رويال كانادا

اين بانك با دادن اوراق قرضه سرمايه گذاري، توانسته است حمايت گسترده اي از صنعت برق كانادا بكند. اين بانك از دو نيروگاه برق در آنتاريو با ظرفيت توليد برق 40 مگاواتي حمايت كرده است.

گروه بانك هاي تي دي

اين بانك از فعاليت هايي كه عمدتا در بخش هاي حقوق بشر، محصولات اخلاقي و ترويج، تنوع، يكپارچه سازي و حفاظت از محيط زيست فعاليت مي كنند، حمايت كرده است. اين بانك در بخش حفاظت از جنگل ها هم فعاليت داشته و توانسته 487 هكتار از زيستگاه هاي جنگلي كانادا را محافظت كند.

گروه بانكي

Co-operators

اين بانك در توسعه طرح سازمان ملل در محيط زيست حضور داشته است. اين بانك با هدف حمايت از محيط زيست، خدمات بيمه اي به آن دسته از محصولاتي ارائه مي دهد كه در همين زمينه فعاليت مي كنند.  

Mouvement Desjardins

اين بانك براي بيمه اتومـبيل هاي الكـــتريكي 20 درصد تخفيف قائل شده است. در هشت سال گذشته توانسته از 19.600 كارآفرين تازه كار پشتيباني كند و براي آموزش مهاجران براي ورود به بازار كار كبك وام مي دهد.

حوزه فعاليت: انرژي

Suncor

اين شركت كانادايي فعال در بخش انرژي در زمينه هاي آب، زمين و گاز هاي گلخانه اي تمركز دارد و راه حل هايي را براي كاهش اثرات مخرب گاز هاي گلخانه اي ارائه داده است. اين شركت در زمينه توليد انرژي در سطح محلي، ملي و بين المللي نيز كار مي كند.

Talisman

اين شركت در جهت پيشرفت شرايط زيست محيطي تلاش هاي فراواني كرده است و همچنين در توسعه گاز هايي كه سازگار با محيط زيست هستند فعاليت مي كند.

TransAlta

اين شركت كه در صنايع معدني فعاليت دارد حدود 1.5 ميليون درخت را در كانادا براي جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي معدني خود كاشته است. اين شركت به عنوان بزرگ ترين شركت در منابع تجديد پذير فعاليت مي كند و 25 درصد از ظرفيت توليد خود را از همين منابع تأمين مي كند.

حوزه فعاليت:مواد غذايي و نوشيدني

Danone

اين شركت جايزه سال تلاش براي كاهش كربن را دريافت كرده است. از اقدامات ديگر اين شركت در راستاي پايبندي به مسئوليت هاي اجتماعي مي توان به ايجاد صندوق سرمايه گذاري براي تأمين مالي شركت هاي كوچك در زمينه مسئوليت اجتماعي در كشور هاي در حال توسعه اشاره كرد.

Kellogg

اين شركت به عنوان بخشي از برنامه مبارزه عليه برنامه گرسنگي سازمان ملل معرفي شده و متعهد به تأمين صبحانه بيش از 500 ميليون نفر در جهان تا پايان سال 2016 شده است.

Molson Coors

اين شركت كه توليد كننده نوشيدني در كانادا است، جنس قوطي هاي خود را از مواد بازيافتي توليد مي كند كه نشانه احترام به محيط زيست است.

PepsiCo

اين شركت براي حمل محصولات خود از كاميون هاي برقي استفاده كرده است و توانسته 750 هزار ليتر گازوييل در يك سال صرفه جويي كند. همچنين اين شركت به كاركنانش اجازه مرخصي ساعتي براي ارزيابي عملكرد خود مي دهد.

Starbucks

اين برند معتبر كافي شاپ با بيش از 24 هزار شعبه در سراسر دنيا، برنامه ارزيابي بيش از 500 كارخانه براي بهبود استاندارد هاي اجتماعي و زيست محيطي را در فعاليت هاي خود داشته است.

حوزه فعاليت: صنعت

M3

اين شركت كه در زمينه بيو شيمي و داروسازي فعال است، تلاش كرده از انتشار تركيبات آلي فرار تا 95 درصد جلوگيري كند، اين برنامه كمك فراواني به جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي مي كند.

Bombardier

شركت فعال در زمينه هوافضا، طراحي و ساخت تجهيزات دفاعي و ترابري ريلي بمبارديه، برنده جايزه نوآوري بين المللي تكنولوژي به خاطر فعاليت هايش كه باعث بهبود ايمني و بهره وري كارگران راه آهن شده است. همچنين تشويق كارگران به ارائه ايده هايي براي استفاده بيشتر از انرژي هاي سبز يكي ديگر از اقدامات اين شركت در قبال مسئوليت هاي اجتماعي است. در بخش حمل و نقل نيز شركت بمبارديه در نظر دارد تا سال 2020 استفاده از كربن را به حداقل برساند.

جنرال الكتريك

اين شركت پس از وقوع توفان شن و خسارات مالي و جاني كه بر جاي گذاشت، مبلغ 4 ميليون دلار را به بنياد رابين هود پرداخت كرد. همچنين 1.1 ميليون دلار به صليب سرخ براي كمك به قربانيان در آمريكا كمك كرده است.

فيليپس

اين شركت يكي از چند شركتي است كه هر ساله در كنار گزارش هاي مالي به انتشار گزارش هايي در زمينه عملكرد خود در زمينه محيط زيست مي پردازد. همچنين در سال 2012، اين شركت فروش محصولات سازگار با محيط زيست خود را آغاز كرده است. چشم انداز فيليپس رساندن محصولات سازگار با محيط زيست به 50 درصد تا سال 2015 بود.

حوزه فعاليت: مواد

 Cascades

اين شركت توليد كننده محصولات يكبار مصرف است و تلاش كرده محصولات خود را مانند حوله كاغذي و كاغذ توالت به طور كامل از مواد بازيافت شده توليد كند. همچنين اين شركت ظروف غذاي زيست تخريب پذيري را نيز توليد مي كند كه باعث حفظ محيط زيست مي شود.

IAMGOLD

اين شركت براي مديريت زباله هاي توليد شده در فرآيند معدن، برنامه هاي زيست محيطي مطابق با انجمن معدن كانادا دارد كه باعث كاهش اثرات زباله هاي معدني مي شود.

حوزه فعاليت: كسب و كار خرده فروشي

Canadian Tire

اين شركت با جايگزيني كاميون هاي كارآمد تر در چرخه حمل و نقل خود توانسته است انتشار گازهاي گلخانه اي را كاهش دهد و همچنين با به كارگيري قطار ها در سيستم توزيع خود توانسته مواد آلي را كاهش دهد.

Loblaws

اين شركت در سال 2013، حدود 200 كمك هزينه تحصيلي به كاركنان و اعضاي خانواده آنها اعطا كرده است.

 

منبع: فرصت امروز