شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آداب تبليغات انتخابات در فضاي مجازي
جمعه، 25 فروردین 1396 - 11:08 کد خبر:28986
استفاده از فضاي مجازي آدابي دارد و اين آداب شامل تبليغات انتخابات نيز مي‌شود. جداي از قانون و مقررات تبليغات، آداب برخورد انساني و اجتماعي حكم مي‌كند كه:

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- استفاده از فضاي مجازي آدابي دارد و اين آداب شامل تبليغات انتخابات نيز مي‌شود. جداي از قانون و مقررات تبليغات، آداب برخورد انساني و اجتماعي حكم مي‌كند كه:


اسرار محرمانه و شخصي افراد را منتشر نكنيم


با ارسال پيام‌هاي متعدد ايجاد مزاحمت نكنيم


از تخريب شخصيت ديگران و تهمت زدن پرهيز كنيم


به كانديداي رقيب و هواداران‌اش توهين نكنيم


از اسامي و عكس‌هاي شخصيت‌ها و شهدا سوء استفاده نكنيم


هر مطلبي درباره افراد را به سرعت منتشر نكنيم و پيش از انتشار اندكي تامل كنيم


تنها به نشر اهداف و برنامه‌هاي كانديداي مورد علاقه خود بپردازيم


به پيام‌هاي ديگران واكنش سريع نشان ندهيم


هوشيارانه عمل كنيم و هر حرفي نزنيم، چون شايد در آينده تاثير منفي داشته باشد


آبروي ديگران را بازيچه تبليغات انتخاباتي نكنيم


اگر در گروهي عضو شديم كه افراد آن را نمي‌شناسيم و از اهداف گروه مطلع نيستيم به سرعت از آن خارج شويم


در انتقاد از كانديداي رقيب انصاف را رعايت كنيم


موجب ترويج خرافه‌پرستي و شايعه نشويم


به قوميت‌ها توهين نكنيم


و در مجموع فراموش نكنيم كه اين انتخابات نيز مي‌گذرد؛ پس همه چيز را فداي انتخابات نكنيم.


 

محمدامين صالحي نژاد

 مدير روابط عمومي جهاد دانشگاهي خوزستان