شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پربازديدترين مطالب شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران/ شارا در سال 1395
چهارشنبه، 25 اسفند 1395 - 10:10 کد خبر:28711
سال 1395 را در حالي به پايان مي بريم كه بالغ بر 7 هزار مطلب (اعم از يادداشت، مقاله، خبر و گزارش) در شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) طي اين سال منتشر شده است. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سال 1395 را در حالي به پايان مي بريم كه بالغ بر 7 هزار مطلب (اعم از يادداشت، مقاله، خبر و گزارش) در شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) طي اين سال منتشر شده است.

پوشش رويدادهاي روابط عمومي ايران و جهان محور اصلي فعاليت هاي شارا بوده است.

 

ده مطلب پربيننده