شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تصويري/ قديم ترهاي روابط عمومي وزارت نفت چه مي كردند
پنجشنبه، 14 بهمن 1395 - 00:20 کد خبر:27984
تصويري/ روابط عمومي وزارت نفت قديم ترها چه مي كردند. تصاوير مربوط به سال ۱۳۶۴ مي باشد

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

منبع: آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي