شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بانوان و كار در روابط عمومي فن آوري
سه شنبه، 21 دی 1395 - 16:23 کد خبر:27605
بسياري از تحقيقات نشان مي دهد كه حدود 65 درصد از كل متخصصين روابط عمومي را بانوان تشكيل مي دهند، و به نظر مي رسد اين تعداد حتي زماني كه شما به طور خاص به تفكيك روابط عمومي در فن آوري مي پردازيد نيز بالا باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ما اغلب در مورد شكاف جنسيتي در Silicon Valley – جايي كه تعداد كمي مهندس كامپيوتر و بنيانگذار زن در آن وجود دارد - صحبت مي كنيم، اما حوزه اي در اين منطقه وجود دارد كه زنان بر آن سلطه دارند: روابط عمومي.


بسياري از تحقيقات نشان مي دهد كه حدود 65 درصد از كل متخصصين روابط عمومي را بانوان تشكيل مي دهند، و به نظر مي رسد اين تعداد حتي زماني كه شما به طور خاص به تفكيك روابط عمومي در فن آوري مي پردازيد نيز بالا باشد. طبق گفته برخي، زماني كه با افراد مطبوعاتي در شركت هاي فن آوري برخورد مي كنم، آن ها اكثرا زن هستند. در اكثريت قريب به اتفاق موارد، اين زنان مبلغين فروش استارت‌آپ هايي هستند كه توسط مردان تاسيس شده و تحت سلطه آن ها قرار دارد.


پس از يك بحث فعال با كاركنان Motherboard، مشخص شد كه من تنها كسي نبودم كه متوجه اين مسئله شده ام. تصميم گرفتم يك آزمايش كوچك انجام دهم. من به فستيوال SXSW Interactive در اوايل ماه مارس (يك Super Bowl براي استارت‌آپ هاي فن آوري و براي مسئولين روابط عمومي كه نماينده آن ها بودند) رفتم. من تمام ايميل هايي كه از مسئولين روابط عمومي در مدت 10 روز اول ماه مارس، از چند روز قبل از ورودم به فستيوال تا چند روز پس از ترك آن، دريافت كرده بودم را بررسي كردم. 127 ايميل از مسئولين روابط عمومي خانم، و تنها 48 ايميل از مسئولين روابط عمومي مرد دريافت نموده بودم.


من به صورت روزانه با متخصصان روابط عمومي برخورد دارم، اما به ندرت در مورد اين مسئله فكر كردم كه شغل آن ها در پشت صحنه واقعا مستلزم چه چيزي است. پس از آن كه شروع به فكر كردن در مورد آن نمودم، از برخي مسائل شگفت زده شدم، از جمله در مورد متخصصين روابط عمومي به اصطلاح "يقه صورتي". و بنابراين، من با برخي از بانوان متخصص در اين زمينه تماس گرفتم و با آن ها در مورد شغلشان صحبت كردم.


تعميم اين تجربه به كل متخصصين غير ممكن است، اما من به سرعت متوجه شدم كه، براي بسياري از بانوان، كار در روابط عمومي فن آوري، راهي براي ورود به فن آوري مي باشد- اگر شما در استارت‌آپ كوچك كار مي كنيد، مطمئنا وظايف مختلفي در آن جا داريد، و در شركت هايي با بنيانگذاران هوشمند، آن ها در تصميمات مهم شركت درگير بوده و فرصت بالا رفتن از نردبان را خواهند داشت.


البته، چالش هاي بسياري نيز در اين راه وجود دارد، كه بانواني كه با من صحبت كردند خيلي بهتر از من مي توانند اين چالش ها را بيان نمايند. مثل هميشه، براي گوش دادن به Radio Motherboard از همگي شما تشكر مي كنم.
 

منبع: سايت همايش زن و روابط عمومي