شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي در خيريه هاي خصوصي
یکشنبه، 23 آبان 1395 - 13:51 کد خبر:26816
مردم ايران مردمي گشاده دست و خير هستند اما به شدت از دروغ و فريب گريزانند. تبليغات اين حس را به آنها مي دهد و روابط عمومي اين حس را از آنها مي گيرد، بنابراين انتخاب عاقلانه انجام دهيم.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «ما داريم كار خير انجام مي دهيم و مردم خودشان ما را پيدا مي كنند.» اين يكي از جملات تكراري در ميان مديران خيريه هاي خصوصي است. خيريه هايي كه امروز در كشور عزيزمان ايران روز به روز در حال گسترش هستند و حتي در مواردي گفته مي شود كه دارند جاي خيريه هاي دولتي را مي گيرند.


اما حقيقت اين است كه مردم به راحتي به هر خيريه اي اعتماد نمي كنند. مخصوصا اينكه متاسفانه در تمام حوزه ها سوء استفاده ها و اختلاس ها وجود دارند. اين امر باعث مي شود كه مردم خود را نهاد خيريه دور ببينند.


در عين حال ممكن است به دليل آشنايي گروه هايي از مردم با مديران و كاركنان برخي از خيريه هاي خصوصي تمايلاتي به سمت آنها داشته باشند اما نتايج غالبا چشمگير نيست.


براي ماندگاري نهاد خيريه، نياز به اعتماد مردم است. چيزي كه نه در گروه تبليغات بلكه در گرو روابط عمومي است. اين نكته را از اين رو مي گويم كه بسياري از مديران مدرن علاقه زيادي به واژه تبليغات دارند و به خيريه نيز همچون يك بيزينس نگاه مي كنند كه بايد به قول بيل گيتس از هر ده دلار 9 دلار را براي تبليغات و 1 دلار را براي خود كار استفاده كرد. اين انديشه بسيار خطرناك است كه با تبليغات مي توانيم اعتماد مردم را كسب كنيم و آنها را به سمت كار خير مايل كنيم.


نكته اي كه بايد همواره در خاطر داشته باشيم اين است كه مردم همواره هوشيار هستند و چيزهاي خوب و بد را خيلي خوب تشخيص مي دهند بنابراين فكر نكنيم كه مي توانيم با هر بهايي آنها را به سمت خودمان متمايل كنيم. در واقع مردم ايران بسيار سخاوتمند هستند اما در عين حال نيازمند كسب اعتماد از اين هستند كه پولشان در جاي مناسب هزينه مي شود.


اين يعني اينكه در يك خيريه هيچ چيز بهتر از روابط عمومي نمي تواند به مدير كمك كند. مدير خيريه هاي خصوصي بايد بدانند كه وقتي پولي را براي تبليغ مي دهند اولين فكري كه به ذهن مردم مي آيد اين است كه «هزينه تبليغ بالاست و آيا اين هزينه دارد با پولي كه من مي دهم پرداخت مي شود؟» اگر به اين سوال به درستي پاسخ داده نشود و يا بخواهيم پاسخ هاي شبيه دروغ بگوييم (هرچند كه راست باشد) باز هم مردم باور نخواهند كرد.


بهترين راه اين است كه از تبليغات فقط در شرايط خاص استفاده كنيم. شرايطي كه مخاطبان ما مطمئن هستند كه هزينه هاي اين تبليغ توسط يك اسپانسر قوي پرداخت مي شود. در واقع در اين زمان بايد تبليغ ما توامان با تبليغ اسپانسر باشد. اما تبليغات بدون منبع مشخص يعني اينكه خود خيريه دارد هزينه تبليغ مي پردازد. در نتيجه مردم مي گويند اين ها از اين خيريه هايي هستند كه آمده اند بيزينس كنند!


به روابط عمومي فكر كنيد. روابط عمومي بهتر از تبليغ مي تواند در اختيار شما باشد. خبرنگاران زيادي هستند كه علاقه مند به نوشتن داستان هاي خوب براي شما هستند. فقط كافي است يك سري داستان داشته باشيد كه چطور خيريه شما دارد به مردم كمك مي كند و گرهي از كار مردم باز مي شود.


مردم نگاهشان به اطراف بسيار تيز است. به ويژه در شرايط فعلي كه رسانه هاي اجتماعي در كشور با اقبال خوبي از طرف مردم روبرو شده است از آن غافل نشويد. روابط عمومي يعني اينكه نمونه هاي كارهايتان را در غالب داستان هاي خواندني مطرح كنيد.


نكته اي كه در طرح اين مباحث بايد در نظر داشته باشيد اين است كه هيچ گاه عوام فريبي نكنيد. واقعيت را منعكس كنيد و سعي نكنيد حال مردم را بد كنيد. جامعه در حال گذار ايران شرايط مطلوبي را تجربه نمي كند و خراب كردن مردمي كه خود در طول زندگي روزمره با مشكلات زيادي روبرو هستند پاسخي به جز بسته شدن صفحه شما ندارد.


در عوض پرداختن به خلاقيت ها مي تواند پاسخ خوبي بگيرد. توجه به اقليت هاي قومي، ديني و سياسي جنبه ديگري از كار است كه مي تواند در زمره سياست هاي فرهنگي يك خيريه مطرح شود. به خاطر داشته باشيد كه اگر مخاطبان احساس كنند كه توجه ويژه اي به آنها شده است كمك هاي مضاعفي خواهند كرد.


در واقع بايد يك بازنمايي از واقعيتي كه در حال وقوع است انجام دهيد. بدين شكل كه گروه هاي مختلف اجتماعي را به عنوان بخش هاي مختلف مخاطبان خود در نظر گرفته و براي هر كدام نوعي از آبشخور فكري را طراحي و منتشر كنيد.


به عنوان نكته نهايي به ياد داشته باشيم كه مردم ايران مردمي گشاده دست و خير هستند اما به شدت از دروغ و فريب گريزانند. تبليغات اين حس را به آنها مي دهد و روابط عمومي اين حس را از آنها مي گيرد، بنابراين انتخاب عاقلانه انجام دهيم.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)