شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نمايندگان تشكل‌هاي مطبوعاتي انتخاب شدند
دوشنبه، 17 آبان 1395 - 12:33 کد خبر:26692
نمايندگان تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري و تشكل‌هاي مديريتي مطبوعات در دو كميته صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و تعيين ضريب كيفي نشريات مشخص شدند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، در جلسه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري و مديريتي مطبوعات كه با حضور معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صبح يكشنبه 16 آبان‌ماه در محل نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، نمايندگان تشكل‌هاي مذكور به شرح زير براي كميته‌هاي صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و تعيين ضريب كيفي نشريات انتخاب شدند .

1-
محمدرضا محمديوسفي نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مديريتي مطبوعات در كميته تعيين ضريب كيفي نشريات

1- سعيد علاميان نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري در كميته تعيين ضريب كيفي نشريات

3- بابك كلاني نماينده شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مديريتي مطبوعات در كميته صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري

4- ژاله فرامرزيان و آقاي حسن كربلايي نمايندگان شوراي هماهنگي تشكل‌هاي روزنامه‌نگاري در كميته صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري

در پايان جلسه، معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني از دكتر محمدعلي وكيلي، دكتر علي اكبر بهبهاني و ميثم زمان‌آبادي كه در دوره قبل در كميته‌هاي تعيين ضريب كيفي نشريات و صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري حضور داشتند تشكر و قدرداني كرد .

 

منبع: روابط عمومي معاونت مطبوعاتي