شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دانلود تقويم 1396 با تمام مناسبت ها (تقويم رسمي)
شنبه، 15 آبان 1395 - 17:16 کد خبر:26652
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تقويم رسمي سال 1396، با استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و مناسبت هاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي تهيه شده است.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تقويم رسمي سال 1396، با استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و مناسبت هاي مصوب شوراي فرهنگ عمومي تهيه شده است.
 
 تقويم رسمي سال 1396 را مي توانيد از اينجا دانلود كنيد.