شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : موفقيت يك فعال روابط عمومي در عرصه هاي بين المللي
دوشنبه، 21 فروردین 1391 - 13:56 کد خبر:265
حسن خسروي عضو هيات مديره انجمن روابط عمومي ايران، نويسنده مقاله: حسابرس و مهارت برقراري ارتباطات موثر، به زبان انگليسي است كه اولين ايراني مي باشد كه مقاله اش در فصلنامه بين المللي حسابرسي دولتي اينتوساي ( سازمان ديوان محاسبات كشورهاي جهان )چاپ شده است. وي در حال حاضر علاوه بر انجام وظايف سازماني به تدريس دروس دانشگاهي در حوزه زبان تخصصي حسابداري، بودجه بندي و هم چنين برگزاري دوره هاي آموزشي روابط عمومي و ارتباطات انساني و مشاوره براي سازمان ها اشتغال دارد.


حسن خسروي عضو هيات مديره انجمن روابط عمومي ايران، نويسنده مقاله: حسابرس و مهارت برقراري ارتباطات موثر ، به زبان انگليسي است كه اولين ايراني مي باشد كه مقاله اش در فصلنامه بين المللي حسابرسي دولتي اينتوساي ( سازمان ديوان محاسبات كشورهاي جهان )چاپ شده است.
 مجله international journal of government auditing در شماره اخير خود ويژه آوريل سال 2012 مقاله حسن خسروي از ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران را درج نموده كه خود موفقيت بسيار بزرگي براي ديوان محاسبات كشورمان مي باشد.
 حسن خسروي در خصوص هدف از نگارش اين مقاله گفت: بنده معتقد هستم كه تمام رشته هاي دانشگاهي و محيط هاي كاري و حرفه اي هر كدام به نحوي مي بايست مهارت برقراري ارتباطات موثر يا روابط عمومي را براي موفقيت بيشتر در كار و زندگي خود آموزش ببينند.
 وي گفت: كساني كه در حرفه حسابداري و حسابرسي مشغول هستند چنانچه فاقد اين مهارت باشند قطعا نخواهند توانست در كار خود كاملا موفق و اثر بخشي داشته باشند، چرا كه سازمان حسابرسي شونده مي تواند حسابرس فاقد مهارت برقراري ارتباطات موثر را با ارائه مدارك، شواهد و مستندات نامربوط بعضا گمراه كرده و به روند صحيح انجام امور حسابرسي آسيب برسانند.
 از اين رو بخاطر اينكه اساسا حسابدار و حسابرس با اعداد و ارقام و جداول خشك و مقادير كمي سر وكار دارند لازم است تا به جهت تلطيف فضاي كاري و پذيرش و همراهي بيشتر سازمان حسابرسي شونده، كليه حسابداران و حسابرسان، دوره هاي مربوط به روابط عمومي و ارتباطات انساني را بگذرانند.
 حسن خسروي در حال حاضر علاوه بر انجام وظايف سازماني به تدريس دروس دانشگاهي در حوزه زبان تخصصي حسابداري، بودجه بندي و هم چنين برگزاري دوره هاي آموزشي روابط عمومي و ارتباطات انساني و مشاوره براي سازمان ها اشتغال دارد.
 لازم به ذكر است كه مجله بين المللي اينتوساي اخبار و رويدادهاي سازمان هاي حسابرسي دولتي و ديوان محاسبات كشورهاي جهان را بطور فصلي چاپ و منتشر نموده و مقر آن در كشور آمريكا مي باشد كه تاكنون 39 سال از عمر حرفه اي خود را اين مجله پشت سر گذاشته و اين براي اولين بار است كه پس از ارزيابي و تاييد هيات تحريريه و كش و قوس هاي فراوان، مقاله يك ايراني در آن چاپ و منتشر مي شود.
 علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات و آشنايي بيشتر با سازمان اينتوساي و محتواي مقاله به آدرس اينترنتي: intosaijournal@gao.gov مراجعه نمايند.