شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استاد علوم ارتباطات: ايران داراي سه نسل شبكه اجتماعي است
دوشنبه، 7 اسفند 1391 - 18:21 کد خبر:2628
استاد دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ايران داراي سه نسل شبكه هاي اجتماعي در كنار يكديگر است كه اين امر غيرعادي است. مهدي محسنيان راد روز دوشنبه در همايش ملي رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران در اصفهان افزود: وجود سه نسل اول، دوم و سوم شبكه هاي اجتماعي باعث عدم اتصال و تفاهم آنها شده است كه اين امر مشكلاتي را ايجاد مي كند.

شارا- استاد دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ايران داراي سه نسل شبكه هاي اجتماعي در كنار يكديگر است كه اين امر غيرعادي است.به گزارش شارا به نقل از ايرنا،مهدي محسنيان راد روز دوشنبه در همايش ملي رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران در اصفهان افزود: وجود سه نسل اول، دوم و سوم شبكه هاي اجتماعي باعث عدم اتصال و تفاهم آنها شده است كه اين امر مشكلاتي را ايجاد مي كند.

اين استاد دانشگاه در سخنراني خود باعنوانˈسه نسل شبكه اجتماعي در كشورهاي غيرپيشرفتهˈ اظهار كرد: نسل اول شبكه هاي اجتماعي مربوط به قبل از پيدايش تمبر پستي، تلگراف و تلفن است.

وي با اشاره به اينكه در نسل اول شبكه اجتماعي،تماس ها مستقيم و سرعت انتقال اخبار بسيار پايين است، تصريح كرد: ما هنوز در برخي از نواحي كشورمان بويژه در مناطق محروم و روستاها داراي اين نوع شبكه هستيم.

اين كارشناس علوم ارتباطات، نسل دوم شبكه هاي اجتماعي را مربوط به زمان اختراع ابزارهاي ارتباطي ميان فردي دانست و افزود: تمبر پستي، تلگراف و تلفن در طول40 سال اختراع شد.

وي با بيان اينكه اين نسل دير به ايران رسيد، بيان كرد: سهم جمعيت ايران از امكانات اين نسل در سال هاي قبل از انقلاب ناچيز و توزيع آن نامتوازن بود به گونه اي كه به زيان روستاها و شهرهاي كوچك وبه نفع اقليت باسواد و شهرنشين تمام شد.

محسنيان راد، نسل سوم شبكه هاي اجتماعي را تلفن همراه، اينترنت و ماهواره معرفي كرد و گفت: شتاب حركت خبر در اين نسل، فراتر از زمان و اطلاعات ريزش شده قابل بازيافت است.

وي با تاكيد براينكه نسل سوم شبكه هاي اجتماعي در حال قدرتمندتر شدن است، اظهار كرد: اكنون ارتباطات اجتماعي پرشمار و وسيعي شكل گرفته است.

وي با بيان اينكه نسل سوم شبكه هاي اجتماعي نيز در ايران نامتوازن است، تصريح كرد: تا سال 2005 هيچيك از روستاهاي ايران اينترنت نداشت و امروز نيز بيشتر آنها هنوز از اين شبكه برخوردار نيستند.

اين استاد دانشگاه گفت: نسل اول در بي خبري مزمن، نسل دوم در پر خبري و تحليل هاي سطحي و نسل سوم در پرخبري عميق قرار دارد.

وي اين سه نسل را از هم منفصل و بدون ارتباط دانست و افزود:نسل اول منفعل، نسل دوم نيمه منفعل و قرباني تبليغات رسانه هاي بيگانه و نسل دوم عمقي نگر و منتقد تبليغات است.

وي با اشاره به اينكه عصر حاضر، عصر بازار پيام و انبوه تبليغات رسانه هاي بيگانه است، تصريح كرد: اگر اين سه نسل منفصل را در اين بازار قرار دهيم قرباني بيگانگان مي شويم.

همايش رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران روز دوشنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شد.