شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ روزي كه كيهان و اطلاعات مصادره شدند و سپس اخراج تدريجي نويسندگان
شنبه، 20 شهریور 1395 - 09:27 کد خبر:25788
احمد آذري قمي داستان وقت انقلاب دستور ضبط و مصادره اموال مصطفي مصباح زاده، عباس مسعودي (متوفّي در سال 1353) و نيز محمدعلي مسعودي [ناشر روزنامه پست تهران كه ربع قرن پيش از آن تعطيل شده بود] را صادر كرد و با اين دستور، دو روزنامه كيهان و اطلاعات با همه دارايي شان ـ از چاپخانه تا ساختمان ـ در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفتند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  11سپتامبر 1979 (20 شهريور 1358 و هفت ماه پس از پيروزي انقلاب و 16 روز پس از رويداد تيراندازي در سلطنت آباد ـ دشتستان چهارم به حاج حسين مهديان خريدار روزنامه كيهان ـ قبلا فروشنده آهن آلات و صاحب مغازه اي در اول خيابان خيام زير ساختمان روزنامه اطلاعات، مقابل قورخانه ـ حاج مهدي عراقي مدير مالي آن روزنامه و پسرش حسام عراقي)، احمد آذري قمي داستان وقت انقلاب دستور ضبط و مصادره اموال مصطفي مصباح زاده، عباس مسعودي (متوفي در سال 1353) و نيز محمدعلي مسعودي [ناشر روزنامه پست تهران كه ربع قرن پيش از آن تعطيل شده بود] را صادر كرد و با اين دستور، دو روزنامه كيهان و اطلاعات با همه دارايي شان ـ از چاپخانه تا ساختمان ـ در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفتند.


در اعلاميه دادستان انقلاب مربوط به اين مصادره، آن سه تن متهم به تحكيم پايه هاي رژيم پهلوي و تبليغ براي سياست بيگانگان و هموار ساختن زمينه جهت اجراي اين سياست ها در قبال گرفتن رشوه شده بودند. دادستان انقلاب اموال اين سه تن را نامشروع اعلام كرده بود كه بايد در اختيار بنياد مستضعفان قرار مي گرفتند. در اعلاميه آمده بود كه محمدعلي مسعودي ناشر روزنامه پست تهران با هدف تحكيم رژيم طاغوت و خدمت به بيگانه اين روزنامه را داير كرده بود.


در اعلاميه دادستان انقلاب تصريح شده بود كه اموال وارثان و بستگان نزديك عباس مسعودي و خانه او در قلهك نيز بايد مصادره مي شد (كه به رغم اعتراض آنان شده است). [عباس مسعودي در سال 1353 = 1974 ميلادي فوت شده بود و بهرام مسعودي پسر او و مدير وقت موسسه اطلاعات در جامعه به فردي مذهبي و نمازخوان شهرت داشت كه سالها پيش از انقلاب در ساختمان موسسه، نمازخانه ساخته بود. وي در تهران زندگي مي كند].


صدور اين اعلاميه، اعضاي تحريريه نشريات موسسه اطلاعات را نگران آينده خود كرد كه روز بعد (21 شهريور) نماينده دادستان انقلاب در تالار موسسه اطلاعات حضور يافت و به كاركنان موسسه و نويسندگان آن اطمينان داد كه حقوق آنان از هر جهت محفوظ خواهد بود و هيچكس بركنار نخواهد شد. كاركنان موسسه و بويژه نويسندگان آن به نماينده دادستان گفتند كه آن تاسيسات و ساختمانها در حقيقت نتيجه تلاش و دسترنج آنان است.


28 شهريور (هفت روز بعد) علينقي خاموشي رئيس وقت بنياد مستضعفان يك بازاري وابسته به مؤتلفه به نام حسين بنكدار را رئيس موسسه اطلاعات كرد! و بيشتر نويسندگان اين موسسه به تدريج ظرف هفت ماه (تا اواخر فروردين 1359 كه در نيمه اين ماه آمريكا روابط خود با ايران را قطع كرده بود) بركنار شدند و به بسياري از آنان كه ربع قرن و يا دوراني طولاني تر در تحريريه نشريات موسسه اطلاعات قلم زده بودند غرامت اخراج هم داده نشد [در كشوري كه اينك به عموم مردم و نيز نشريات يارانه نقدي داده مي شود و به خبرنگاران؛ هديه و پاداش.]. با وجود اين، بسياري از اين نويسندگان خانه نشين بعدا كمك كردند تا نشريات تازه بويژه همشهري، ايران، اعتماد و ... پا بگيرند.

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com