شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ۹ نكته براي پاياني انفجاري به سخنراني
شنبه، 13 شهریور 1395 - 09:01 کد خبر:25727
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يك صحبت يا سخنراني عمومي‌همچون يك نمايش، فيلم يا آواز است. در آغاز توجه شنونده را به خود جلب مي‌كند، نكته به نكته پيش مي‌رود و با قدرت به پايان مي‌رسد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يك صحبت يا سخنراني عمومي‌همچون يك نمايش، فيلم يا آواز است.

در آغاز توجه شنونده را به خود جلب مي‌كند، نكته به نكته پيش مي‌رود و با قدرت به پايان مي‌رسد.

حقيقت اين است، اگر نمي‌دانيد كه چگونه يك سخنراني را به پايان ببريد، اين امكان وجود دارد كه نكات كليدي صحبت‌تان از دست بروند.

كلماتي كه در آغاز مي‌گوييد و به خصوص در پايان صحبت‌تان، بيشتر از هر بخش ديگري از صحبت‌هاي‌تان، در خاطر خواهند ماند.

برخي از سخنراني‌هاي بزرگ در طول تاريخ با كلماتي قدرتمند و تكان‌دهنده به پايان رسيدند كه در يادها زنده ماندند.

چگونه سخنراني خود را به پايان ببريد و تحسيني را كه لايق آن هستيد دريافت كنيد؟

به خواندن ادامه دهيد تا دريابيد چگونه…
در اينجا ۹ نكته و مثال‌هايي براي اختتام يك سخنراني ارائه شده‌اند.

۱- براي كلمه به كلمه‌ي سخنان پاياني خود برنامه‌ريزي كنيد
براي اطمينان از اينكه سخنان پايان‌بخش سخنراني‌تان قدرت لازم را داشته باشند، بايد براي هر كلمه آن برنامه‌ريزي كنيد.

از خود بپرسيد: «هدف از اين صحبت چيست؟»
پاسخ‌تان بايد شامل رفتارهايي باشد كه مي‌خواهيد مخاطبان‌تان پس ازشنيدن موضوع مورد بحث در پيش بگيرند.
وقتي در مورد نتيجه نهايي، وضوح و شفافيت لازم را داشتيد، طراحي نتيجه‌اي كه از مخاطبان انتظار رفتار خاصي را دارد، بسيار آسان‌تر خواهد بود.
بهترين استراتژي براي پايان دادن انفجاري به سخنراني، برنامه‌ريزي سخنان پاياني پيش از باقي سخنراني‌ست.
سپس بازمي‌گرديد و آغاز را طراحي مي‌كنيد، به گونه‌اي كه موقعيت را براي نتيجه مهيا كند.
بدنه سخنراني‌تان همان جايي كه نظرات و ايده‌هاي‌تان را بيان مي‌كنيد و زمينه را براي آنچه مي‌خواهيد مخاطبان به آن فكر كنند، به ياد آورند و پس از شنيدن صحبت‌هاي‌تان انجام دهند، مهيا مي‌كنيد.

۲- هميشه سخنراني را با دعوت به انجام كاري به پايان ببريد
اينكه به مخاطبان بگوييد پس از شنيدن صحبت‌هاي‌تان از آنان انتظار انجام چه كاري را داريد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
دعوت به انجام كاري مي‌تواند بهترين روش براي جمع كردن موضوع بحث با قدرت و نيرو باشد.
هرچه را كه مي‌گوييد با يك علامت تعجب در انتها تصور كنيد. همچنان كه به نتيجه نزديك مي‌شويد، از انرژي و سرعت خود كم كنيد.
با قدرت و تاكيد صحبت كنيد.
نكته نهايي را به مقصد هدايت كنيد.
صرف نظر از اينكه مخاطبان با شما موافقت كنند يا تمايل به انجام آنچه از آنان مي‌خواهيد داشته باشند، درخواست‌تان از آنان بايد روشن و صريح باشد.

۳- سخنراني را با خلاصه‌اي از بحث به پايان ببريد
فرمول ساده‌اي براي هر صحبتي وجود دارد:
۱- به آنها بگوييد كه قصد داريد به آنها چه بگوييد.
۲- به آنها بگوييد.
۳- سپس، به آنها بگوييد كه چه گفتيد.
همچنان كه به پايان صحبت‌هاي خود نزديك مي‌شويد، چيزي شبيه اين جمله بگوييد،
«اجازه مي‌خواهم به طور خلاصه نكات اصلي را مرور كنم…»
سپس نكات كليدي را يكي‌يكي فهرست كنيد، و آنها را براي مخاطبان تكرار كنيد و نشان دهيد كه چگونه هريك از اين نكات به نكته ديگر ارتباط مي‌يابد.
مخاطبان از تكرار خطي آنچه شنيده‌اند قدرداني مي‌كنند.
اين نشان مي‌دهد كه شما به پايان صحبت‌هاي خود نزديك مي‌شويد.

۴- با يك داستان صحبت را خاتمه دهيد
همچنان كه به پايان صحبت‌هاي‌تان نزديك مي‌شويد، مي‌توانيد بگوييد:
«بگذاريد داستاني بگويم كه نمايانگر آنچه در موردش صحبت كردم، باشد…»
سپس داستاني كوتاه با يك نكته بيان مي‌كنيد و سپس آن نكته را به مخاطبان مي‌گوييد.
تصور آن نكته را به خودشان واگذار نكنيد.
هميشه مي‌توانيد صحبت خود را با داستاني به پايان ببريد كه تصويرگر نكات كليدي مورد نظرتان باشد و سپس آن را به پيام كليدي كه مي‌خواهيد با سخنراني‌تان بيان كنيد مرتبط سازيد.

۵- آنها را بخندانيد
مي‌توانيد با شوخي سخنراني را به پايان برسانيد.
مي‌توانيد جوكي بگوييد كه به موضوع گره خورده است و همان درس يا نكته اصلي مورد نظرتان را با داستاني كه باعث خنده ديگران مي‌شود، تكرار مي‌كند.

۶- آن را قافيه‌دار كنيد
مي‌توانيد با يك شعر سخنراني را به پايان ببريد.
بسياري اشعار وجود دارند كه به زيبايي پيام مورد نظرتان را در خود دارند. مي‌توانيد شعري را انتخاب كنيد كه محرك، نمايشي و احساسي است.

۷- با سخني الهام‌بخش تمام كنيد
مي‌توانيد سخنراني خود را با سخني الهام‌بخش نيز به پايان ببريد.
اگر سخنراني تعالي‌بخشي داشتيد، به خاطر داشته باشيد كه اميد هميشه مطلوب اصلي انسان‌ها بوده و هست.
مردم دوست دارند به آنها انگيزه داده شود تا چيزي متفاوت يا بهتر در آينده باشند.
به خاطر داشته باشيد كه هريك از مخاطبان با مشكلات، مسائل، چالش‌ها، نااميدي‌ها، موانع و خطاهاي بزرگ و كوچك دست به گريبان هستند.
به همين دليل، همه از داستان و شعري تشويق‌كننده كه به آنها قدرت و شهامت مي‌دهد، استقبال مي‌كنند.
وقتي كه داستاني مي‌گوييد يا شعري را مي‌خوانيد، بايد به يك بازيگر تبديل شويد.
در اينجا هفت روش براي گفتن داستان يا شعري انگيزه‌بخش در پايان سخنراني ارائه شده است.
• بايد سرعت خود را كم كنيد و احساس و نمايش به كلمات خود اضافه كنيد.
• در ابيات كليدي شعر،صداي خود را بالا ببريد و سپس بقيه ابيات را كه كمي‌صميمي‌تر و احساسي‌تر است،با صداي پايين‌تر بخوانيد.
• هرازگاهي، در خلال داستان و شعر،ضرب و سرعت كلام را بالا ببريد، اما براي بخش‌هاي به‌ياد ماندني تر، سرعت را كاهش دهيد.
• به خصوص، تعداد مكث‌هايي را كه در صحبت عادي داريد در اين مورد دوبرابر كنيد.
• در پايان هر بيت، از مكث‌هاي نمايشي استفاده كنيد تا به مخاطب اجازه دهيد كلمات را هضم كند و همگام با شما پيش برود.
• اگر آن بيت كمي ‌طنز‌آميز است لبخند بزنيد و اگر بيتي احساسي يا تفكر‌برانگيز است، جدي باشيد.
• وقتي به پايان صحبت‌هاي‌تان مي‌رسيد، اطمينان كسب كنيد كه در بيت آخر و خط آخر صداي‌تان را بالا مي‌بريد. «بانگ ندا» را در پايان به خاطر داشته باشيد.

۸- به صراحت و روشني نشان دهيد كه كارتان را انجام داده‌ايد
همچنان كه سخنان پاياني خود را ادا مي‌كنيد، بايد براي همه روشن باشد كه كارتان را به اتمام رسانده‌ايد. نبايد هيچ ابهام ‌يا سردرگمي‌در اذهان مخاطبان‌تان وجود داشته باشد. مخاطبان بايد بدانند كه اين پايان است.
بسياري از سخنرانان تنها مي‌گذارند كه سخنان‌شان فروكش كند.
آنها مي‌گويند، «خب، تقريبا همه گفتني‌ها را گفتم. متشكرم.»

اين ايده خوبي نيست….
قدرتمند نيست…
اين پاياني توانمند نيست، بنابراين از اعتبار و تاثيرتان مي‌كاهد.
وقتي به نتيجه‌گيري رسيديد، خود را واداريد تا كاملا آرام بايستيد. يك چهره دوستانه را از ميان مخاطبان انتخاب كنيد و مستقيم به آن شخص نگاه كنيد.
اگر مناسب باشد، لبخندي دوستانه و گرم به آن شخص بزنيد كه علامت اين باشد كه سخنراني‌تان به پايان رسيده است.
در مقابل تمايل به انجام اين كارها مقاومت كنيد:
• برهم ريختن كاغذها
• بي‌قراري و ناآرامي‌نسبت به لباس‌ها و ميكروفن
• حركت به جلو و عقب و كنار
• انجام هر كاري به جز صاف ايستادن، همچون يك درخت.

۹- بگذاريد شما را تشويق كنند
وقتي كه صحبت‌هاي‌تان را تمام كرديد، حضار مي‌خواهند شما را تشويق كنند…
آنچه آنها نياز دارند علامت مشخصي‌ست مبني بر اينكه اكنون زمان كف زدن است.
چگونه اين علامت را بدهيد؟

برخي افراد زودتر از ديگران مي‌دانند كه شما به پايان صحبت‌هاي‌تان رسيده‌ايد.
در بسياري از موارد، وقتي كه نتيجه‌گيري خود را تكميل مي‌كنيد و از سخن گفتن باز مي‌ايستيد، حضار هم سكوت مي‌كنند.
ممكن است مطمئن نباشند كه شما به پايان سخن خود رسيده‌‌ايد.

شايد در حال پردازش آخرين بيانات‌تان باشند و به آنها فكر كنند. آنها نمي‌دانند چه كنند تا كس ديگري كاري انجام دهد.
در عرض چند ثانيه، كه اغلب همچون چند دقيقه به نظر مي‌رسد، مردم تشويق مي‌كنند.

اولين نفر…
سپس بعدي…
سپس همه حضار شروع به كف زدن مي‌كنند.
وقتي كسي كف زدن را آغاز مي‌كند، مستقيم به آن شخص نگاه مي‌كند، لبخند مي‌زند و كلمات «متشكرم» را ادا مي‌كند.
همچنان كه افراد بيشتري كف مي‌زنند، تكان دادن سر، لبخند و گفتن «متشكرم» از هر شخص به شخص ديگر منتقل مي‌شود.
ناگهان همه سالن كف مي‌زنند.

نكته امتيازي: چگونه در تشويق و استقبال ايستاده رفتار كنيد
اگر سخنراني تاثير‌گذاري داشتيد و با مخاطبان خود ارتباط برقرار كرديد، شخصي برخواهد خاست و كف خواهد زد. وقتي اين اتفاق مي‌افتد، با نگاه به شخصي كه در حال كف زدن است و گفتن «متشكرم»، ديگران را تشويق به كف زدن كنيد
.
اين كار اغلب باعث مي‌شود كه ديگر حضار هم بايستند و كف بزنند.
وقتي افراد مي‌بينند ديگران ايستاده‌اند، آنها هم مي‌ايستند و تمام مدت كف مي‌زنند.
براي يك سخنران غير‌طبيعي نيست كه سخنانش را به پايان ببرد، در سكوت بايستد و ديگر حضار هم در سكوت بنشينند.
در كمال آسودگي بايستيد و دست بدهيد

اما وقتي كه سخنران در كمال آسودگي مي‌ايستد و منتظر مي‌ماند تا حضار دريابند كه صحبت‌ها به پايان رسيده، يكي پس از ديگري كف مي‌زنند و اغلب مي‌ايستند.
اگر اولين رديف مخاطبان به شما نزديك است، وقتي كه يكي از حضار برمي‌خيزد و كف مي‌زند، قدمي‌به جلو برداريد و با شخص نزديك به خود دست بدهيد.
وقتي كه با شخصي از حضار دست مي‌دهيد، بسياري از حضار احساس مي‌كنند شما دست آنان را مي‌فشاريد و به آنها تبريك مي‌گوييد.
سپس آنها هم مي‌ايستند و كف مي‌زنند.

به زودي همه افراد در سالن برمي‌خيزند و كف مي‌زنند.
چه مورد استقبال ايستاده قرار بگيريد يا نه، اگر معرفي‌كننده‌تان بازگردد و از طرف حضار از شما تشكركند، لبخند بزنيد و دست‌شان را به گرمي‌بفشاريد.
از اين نكات پيروي كنيد تا مورد اقبال ايستاده قرار بگيريد.

منبع: خلاقيت
مترجم: افسانه محمودي‌يزداني