شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هفتمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي
یکشنبه، 20 فروردین 1391 - 15:06 کد خبر:256
به گزارش شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) به نقل از ستاد خبري جشنواره، اين جشنواره با هدف آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر در روابط عمومي و ارايه آثار و تجارب موفق ادارات روابط عمومي، توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها ومهارت هاي مورد نياز مديران و كارشناشان در حوزه انتشارات و انتخاب راهكارهاي مناسب براي حركت به سمت آموزش و نشر الكترونيك برگزار مي شود.نكاتي در مورد منبع خبر: ذكر منبع حتما بايد در بازانتشار مطالب و اخبار اختصاصي رسانه‌ها و پايگاه هاي اينترنتي رعايت شود؛ چون حاصل تلاش و كار افراد ديگري است. ذكر منبع يك امر معمول است و ايرادي ندارد كه رسانه‌ها با ذكر منبع، اخبار و مطالب همديگر را نقل كنند. اما متاسفانه تعداد زيادي از همكاران رسانه اي مطالب و خبرهاي ساير رسانه ها را كپي كرده و از ذكر منبع آن خودداري مي كنند. شارا در صورتي اجازه باز انتشار مطالب خود را مي دهد كه منبع آن به طور كامل ذكر شود.


اخبار -
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا):
هفتمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي به همت انجمن متخصصان روابط عمومي و با همكاري موسسه كارگزار روابط عمومي، 25 تيرماه سال جاري برگزار خواهد شد.
به گزارش شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) به نقل از ستاد خبري جشنواره، اين جشنواره با هدف آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر در روابط عمومي و ارايه آثار و تجارب موفق ادارات روابط عمومي، توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و
مهارت هاي مورد نياز مديران و كارشناشان در حوزه انتشارات و انتخاب راهكارهاي مناسب براي حركت به سمت آموزش و نشر الكترونيك برگزار مي شود.
ادارات روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي مي توانند در بخش هاي رقابتي و آموزشي در اين جشنواره شركت كنند.
علاقمندان تا پانزدهم ارديبهشت ماه 1391 فرصت دارند مستندات و كاربرگ شركت در جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي را به نشاني دبيرخانه اجرايي ارسال كنند و يا با شماره تلفن هاي 88617576 و 88617577 تماس بگيريد.