شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ يك روزنامه نگار اينوستيگيتيو ديگر
جمعه، 17 مرداد 1399 - 12:15 کد خبر:25110
از آغاز جنگ سرد قرن بيستم و نزديك به هفتاد سال است كه انديشمدان از نبود تاريخ نگار به مفهوم واقعي كلمه و روزنامه نگار اينوستيگيتيو ناله مي كنند

 

از آغاز جنگ سرد قرن بيستم و نزديك به هفتاد سال است كه انديشمدان از نبود تاريخ نگار به مفهوم واقعي كلمه و روزنامه نگار اينوستيگيتيو ناله مي كنند و بسياري از مسائل را به اين حساب مي گذارند بويژه مسائلي همچون تبه كاري ها، اعتيادات زيان آور، مشكلات اجتماعي، فساد دولتي و ضعف ها. ولي، گزارش ها نشان مي دهد كه در جوامع مسئله دار همينكه يك روزنامه نگار موضوعي را دنبال و ريشه يابي كرد نابود شد.

 

 پس از فروپاشي شوروي از درون و پيدايش پولدارهاي يكشبه در روسيه، خصوصي سازي بنگاههاي ملي (متعلق به همه مردم) و بسط فساد در اين كشور كه غرب از پيش با فرستادن مشاور و راهنماي اقتصادي برنامه آن را طرح كرده بود، شماري روزنامه نگار ميهندوست روس دست بكار اينوستيگيتيو و افشاگري زدند كه يكي پس از ديگري به دست مافيا و عوامل غارت آن كشور از ميان برداشته شدند.
    

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199 

در اين مورد، روسيهِ پس از فروپاشي تنها نبود، مكزيك و چند كشور توليد كننده و يا انتقال دهنده مواد مخدر و ... هم قتلگاه روزنامه نگاران اينوستيگيتيو بوده اند. آخرين قرباني اين وضعيت، روبن اسپينوزا Ruben Espinoza فتوژورناليست 31 ساله مكزيكي است كه جمعه 31 جولاي 2015 كشته شد.

 

او در آپارتمان بانو «ناديا ورا Nadia Vera» فعال معروف در مبارزه با فساد بود. «ناديا» سال ها بود كه به روبن سوژه مي داد و راهنمايي مي كرد تا از صحنه هاي فساد عكس ژورناليستي (تصاويري كه بدون نوشته و بيان، واقعيت ها را منعكس كنند و سند تاريخ شوند) تهيه كند. روبن در چند مجله ازجمله مجله Proseso و يك آژانس تهيه خبر و فيچر (خبرگزاري) اشتغال بكار داشت.

 

وي همچنين براي نشريات ديگر به صورت فري لَنس گزارش مصور تهيه مي كرد ـ اصطلاحا گزارش نويسي به جاي قلم، با دوربين. وي سال ها ماموريت پوشش تصاوير خبري ايالت ساحلي «وراكروز» را داشت كه از مراكز فعاليت كارتِل هاي مواد مُخدر و غرق در فساد اداري است. عكس هاي خبري روبن، فرماندار ايالت را كه هاوير دووارته Javier Duarte نام دارد خشمگين كرده و پيام تهديدآميز فرستاده بود، اما روبن بكار خود ادامه مي داد.

 

 روبن عكس خبري جالبي از تظاهرات مردم اين ايالت تهيه كرده بود كه سال گذشته در آنجا شماري معلم و دانشجوي معترض ناپديد شده و سپس اجسادشان در رودخانه به دست آمده بود. او گزارش كرده بود كه به نظر مي رسد كه عوامل قاچاق با چراغ سبز فرماندار و با كمك پليس محلي ربوده شده بودند.


    روبن كه بالاخره تهديدها و پيغام هاي پي در پي فرماندار او را نگران كرده بود و مي دانست كه در آن ايالت در 5 سال گذشته (از سال 2010) 11 روزنامه نگار كشته و يا ناپديد شده اند، دو ماه پيش آنجا را تَرك و به پايتخت (مكزيكو سيتي) نقل مكان كرد.


    گروه «آرتيكل ـ 19» كه يك جمعيت مدافع روزنامه نگاران است و نيز «كميته محافظت از روزنامه نگاران» چندي پيش و پس از انتشار آمار قتل 27 روزنامه نگار در كشور مكزيك در 15 سال، به روزنامه نگاران توصيه كرده بود كه براي خود (امور روزانه) ژورنال و يادداشت تهيه كنند و هر روز و شب آنچه را كه مي بينند و احساس مي كنند بنويسند تا اگر روزي ناپديد و گرفتار شوند با بررسي آن ژورنال ها، كار تحقيق آسان و قضيه روشن شود. پس از عموميت يافتن تكست مسيج، آن دو جمعيت از روزنامه نگاران خواسته اند كه با ارسال تكست به يك دوست و يا بستگان خود، ديگران را در جريان رفت و آمدهايشان قرار دهند. تنها در سال جاري (سال2015) در مكزيك 7 روزنامه نگار كشته شده اند.


    با انتشار گزارش هاي مربوط به قتل روبن اسپينوزا، در چند نقطه در مكزيك تظاهرات ضد دولتي و اعتراض آميز صورت گرفت و در كشورهاي متعدد، اتحاديه ها و سنديكاهاي روزنامه نگاران اعلاميه دادند. در كشورهاي آمريكاي لاتين نيز تظاهرات و راهپيمايي هاي اعتراض آميز مشاهده شد. قتل روبن و قضيه فرار Elchapo رئيس يك گروه بزرگ قاچاق مواد مخدر از زندان، با حفر يك تونل زيرزميني 1600 متري! چهره جهاني مكزيك 2 ميليون كيلومتريِ 122 ميليوني را كدر كرده است.


    پليس مكزيك گفته است كه طبق شواهد، سه نفر وارد آپارتمان بانو «ناديا» شده و او، روبن، دو بانوي ديگر از مراجعين بانو ناديا و كُلفت اورا كشته اند. در جسد روبن آثار شكنجه هم ديده شده است.
    روزنامه نگار حرفه اي فردي است عاشق خدمت به انسان ها و نبايد با او چنين شود.
    
    نوشيروان كيهاني زاده
    
    تصوير زير يك صحنه از دهها تظاهرات اعتراضي روزنامه نگاران و روشنفكران مكزيك را نشان مي دهد كه معترضين، عكس هاي روبن اسپينوزا را به دست دارند:
    

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199