شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ تبعيض ميان روزنامه نگاران! ـ كمك ارزي رئيس جمهور اصلاح طلب به اعضاي يك انجمن!
دوشنبه، 28 تیر 1395 - 09:14 کد خبر:24796
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- گزارش زير در روزنامه همشهري مورخ 28 تيرماه 1383 منتشر شده بود:

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  گزارش زير در روزنامه همشهري مورخ 28 تيرماه 1383 منتشر شده بود:

"دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از خريد دو هزار دستگاه لپ تاپ ( كامپيوتر كيفي) از محل كمك يك ميليون دلاري رئيس جمهور [محمد خاتمي]، براي اعضاي اين انجمن خبر داد. اين كمك يك ميليون دلاري! كه در اختيار معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد قرار گرفت، براي خريد تجهيزات مورد نياز اين قشر اختصاص يافته است. مسعود هوشمند رضوي به ايرنا (خبرگزاري رسمي دولت) گفته است كه اين كمك رئيس جمهور كه به صورت ارزي (!) در اختيار انجمن صنفي روزنامه نگاران قرار گرفته است، به اعضاي دايمي اين انجمن تعلق مي گيرد [نه همه روزنامه نگاران، هرچند كه حرفه اي، با تجربه اي بيشتر و معروف باشند]. وي سابقه عضويت در انجمن صنفي روزنامه نگاران و نداشتن بدهي حق عضويت به اين انجمن (!) را از ديگر شرايط دريافت «لپ تاپ» ذكر كرد. اعضاي وابسته انجمن صنفي نيز با توجه به سابقه عضويت در انجمن (!)، مي توانند از اين تجهيزات استفاده كنند.".

***

همين يك عمل يك ضعف دولت وقت [اصطلاحا؛ اصلاح طلبان] را نشان مي دهد. از ميان اين همه صنف در ايران، فلسفه دادن كمك ارزي به اعضاي يك انجمن كه اين اعضاء شهرت كار كردن در
روزنامه هاي جناح خاصي را دارند چيست؟. ايران داراي انجمن هاي متعدد روزنامه نگاران است. چه كسي بايد رسيدگي و باز خواست كند؟. آيا همه روزنامه نگاران ايران اعضاي همين انجمن بودند كه شهرت به سياسي بودن بيش از صنفي بودن داشت؟. در حالي اين انجمن «نورچشمي» دولت وقت شده بود كه سنديكاي قديمي روزنامه نگاران مجاز به باز كردن درهاي خود هم نبود.
سئوال ديگر اين است كه چرا اين يك ميليون دلار را در كشوري كه تا پول نشان ندهند بيمارستان دولتي مريض را راه نمي دهد، صرف خريد لپ تاپ كرده اند؟.
چرا قوه قضايي و مجلس در قبال چنين بذل و بخشش هايي ساكت بودند؟. آيا رفته بودند مروري بر محاكمات دو سال اول دادگاههاي انقلاب كنند كه افراد را با ارتكاب يكصدم چنين بذل و بخشش هايي و چنين تبعيضاتي اعدام كرده بودند. بسياري هستند كه نوار آن محاكمات را در اختيار دارند. به همين زودي همه چيز فراموش شد؟!.