شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ بازداشت «جوديت ميلر» خبرنگار نيويورك تايمز و اظهار نظرهاي مختلف درباره تصميم هيات منصفه و قاضي
پنجشنبه، 19 تیر 1399 - 10:11 کد خبر:24609
بانو ميلر كه قبلا در روزنامه نگاري برنده جايزه پوليتزر شده بود حاضر نشده بود منابع خبر خود كه نام يك جاسوسه سيا (والري پليمValerie Plame متولد 19 اپريل 1963) را به او گفته بودند به هيات منصفه دادگاه فدرال (ژوري بزرگ) بگويد

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بانو جوديت ميلر Judith Miller (جودي متولد دوم ژانويه 1948) خبرنگار وقت نيويورك تايمز (كه پس از بازنشسته شدن از نيويورك تايمز در نوامبر 2005 همكار شبكه فاكس نيوز و مجله نيوزماكس و همكار انستيتوي مانهاتان ـ يك تينك تانك = انديشكده شده است) چون حاضر نشد منابع يك خبر خودرا به «گراند ژوري = هيات منصفه» دادگاه فدرال آمريكا بگويد هفتم جولاي 2005 بازداشت شد.


بانو ميلر كه قبلا در روزنامه نگاري برنده جايزه پوليتزر شده بود حاضر نشده بود منابع خبر خود كه نام يك جاسوسه سيا (والري پليمValerie Plame متولد 19 اپريل 1963) را به او گفته بودند به هيات منصفه دادگاه فدرال (ژوري بزرگ) بگويد و قاضي دادگاه مجبور شد كه براي مدتي كه از چهار ماه بيشتر نبايد باشد وي را به بازداشتگاه بفرستد و به او گفته شد كه در اين مدت هر لحظه كه نام منابع خود را بگويد آزاد خواهد شد.

جودي گفته بود كه به خاطر روزنامه گاري آزاد، حاضر است كه تا آخر عمر در بازداشت بسر برد و لذا منابع خبر خودرا فاش نخواهد ساخت. وي افزوده بود: اگر روزنامه نگار نتواند براي منبع خبر، مورد اعتماد باشد كار روزنامه نگاري مختل و روزنامه ها تبديل به بولتن و آگهي هاي چسانيده شده بر ديوار خواهند شد و مردم به وبلاگ ها روي خواهند آورد.


خبرنگار ديگر، «متيو كوپر» در آخرين لحظه مهلت قول داد كه منابع خبر را بگويد و با اين وعده، خودرا از بازداشت رهانيد. وي گفته بود كه به خاطر فرزندانش كه با به زندان افتادن او تنها مي ماندند مجبور به چنين كاري شده است.


در مورد بانو ميلر، اتحاديه هاي روزنامه نگاران و انجمن هاي دفاع از آزادي مطبوعات و مدافعان قانون اساسي آمريكا عمل هيات منصفه را مغاير اصول مربوط در اين قانون اساسي كه در آن آزادي مطبوعات تضمين شده است دانسته و تصميم به احاله قضيه به ديوان عالي آمريكا گرفته بودند. نام «Valerie Plame» جاسوسه «CIA» احتمالا از سوي نزديكان به كاخ سفيد به آن دو خبرنگار داده شده بود زيرا كه شوهر او سفير سابق آمريكا ادعاي جورج بوش داير بر اينكه صدام حسين از كشور آفريقايي «نيژر» اورانيوم خريداري كرده بود اغراق و نادرست خوانده بود و گفته بود كه افشاي نام زنش، به خاطر گرفتن انتقام از او بود. طبق قانون تاسيس «سيا»، افشاي نام و مشخصات ماموران عمليات محرمانه اين سازمان كه بيم خطر جاني برايشان مي رود غير قانوني و جرم است.


حقوقداناني كه در اين زمينه ابراز نظر كرده بودند گفته بودند كه قوانين موضوعه (مصوبه پارلمان) نمي تواند حقوق مندرج در قانون اساسي را نقض كند، حتي اگر در قانون موضوعه به آن اشاره نشده باشد. قانون اساسي يك كشور بالاتر از همه قوانين و آيين نامه هاي موضوعه و اختيارات مقامات است (كه در آمريكا لا آو دِ لند = ام القوانين خوانده مي شود). در قانون اساسي آمريكا، آزادي مطبوعات تضمين شده و اين يك حق سلب نشدني است. در قانون تاسيس سازمان اطلاعات مركزي (سيا)، افشاء نام ماموران عمليات مخفي جرم به حساب آمده است. واضعان هر قانون مي توانند هنگام انشاء قانون وارد جزئيات نشوند و در مورد اين قانون، اشاره به حق آزادي مطبوعات را لازم ندانسته اند زيرا كه هر قاضي دادگاه بايد قانون اساسي را بداند و خلاف آن حكم ندهد. هنگام صدور حكم و قرار، قاضي بايد نخست قانون اساسي و سپس قوانين و ضوابط ديگر و حتي فرهنگ ملي و ارزش هارا در نظر آورد. در مورد موضوع بازداشت بانو «جودي ميلر»، قاضي تسليم نظر هيات منصفه شده و حق آزادي مطبوعات مندرج در قانون اساسي را ناديده گرفته بود، و لذا بازداشت بانو ميلر، ناشي از اشتباه قاضي بود. در چارچوب كار روزنامه نگاري، قصور روزنامه نگاران بايد در اتحاديه مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم شود.


دكتر روزا بروكس استاد حقوق دانشگاه ويرجينيا در مقاله اي كه در چند روزنامه آمريكايي انتشار يافته در عين حال نوشته بود كه نبايد فراموش كرد كه جودي ميلر بيش از هر خبرنگار ديگر ادعاي كاخ سفيد در مورد صدام حسين بزرگ جلوه داد و افكار عمومي آمريكارا آماده حمايت از اشغال نظامي عراق كرد. جودي بيش از هر روزنامه نگار ديگر اظهارات احمد چلبي را كه بعدا معلوم شد نادرست است منتشر خواست و بر آنها مُهر تاييد گذارد.


در آن زمان (سال 2005) برخي ديگر هم بودند كه با اشاره و كنايه مي گويند يكي از انگيزه هاي امتناع «جودي» از افشاء منابع خبر خود اين بوده است كه نخواسته نزديكان كاخ سفيد را لو دهد.

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com