شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ تاسيس خبرگزاري پارس در ايران
چهارشنبه، 19 مرداد 1401 - 10:17 کد خبر:24214
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پهلوي يكم (رضاشاه) كه از تركيه ديدار مي كرد يكم تيرماه 1313 پس از بازديد و مشاهده طرز كار خبرگزاري آناتولي در اين كشور، تصميم گرفت كه ايران داراي يك خبرگزاري مشابه آن شود و اين تصميم خودرا به دولت ابلاغ كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پهلوي يكم (رضاشاه) كه از تركيه ديدار مي كرد يكم تيرماه 1313 پس از بازديد و مشاهده طرز كار خبرگزاري آناتولي در اين كشور، تصميم گرفت كه ايران داراي يك خبرگزاري مشابه آن شود و اين تصميم خودرا به دولت ابلاغ كرد. در اجراي اين تصميم، خبر گزاري پارس 50 روز بعد (19 اَمُرداد 1313) آغاز بكار كرد و به پوشش خبرهاي داخلي (عمدتا موسسات دولتي) و گزارش هاي ساير كشورها (عمدتا به صورت ترجمه از خبرگزاري هاي خارجي و راديوهاي مربوط) پرداخت.


روزنامه هاي بزرگ تهران در دهه هاي بعد از نقل اخبار اين خبرگزاري اكراه داشتند زيراكه نمي خواستند كه كنترل خبري شوند و يا اينكه اخبارشان مشابه يكديگر و متحدالمآل (بخشنامه وار) باشد. اين واكنش سالها ادامه داشت. در دهه هاي 1330 و 1340 راديو دولتي، تلويزيون غير دولتي و روزنامه هاي كم تيراژ و كم درآمد كه عايدي آنها منحصر به اعلانات دولتي بود تنها مصرف كنندگان اخبار خبرگزاري ملي بودند.


پس از تاسيس سازمان راديو تلويزيون ملي (از ادغام راديوها و تلويزيون هاي كشور با هم در يك سازمان ـ مستقر در جام جم) در سال 1350، اين سازمان براي خود يك خبرگزاري مستقل به وجود آورد و از آن پس مشتريان خبرگزاري پارس عمدتا روزنامه هاي كم تيراژ بودند و نزديك بود كه تعطيل شود كه اميرعباس هويدا نخست وزير وقت يكي از دوستان خود (حسينقلي جوانشير) را به رياست آن منصوب كرد و به حمايت پرداخت و روزنامه ها هم تشويق به نقل اطلاعيه هاي رسمي (دولتي) از آن شدند. با وجود اين، سردبيران روزنامه هاي بزرگ (كيهان،اطلاعات و آيندگان) اجازه استفاده از خبرهاي خارجي و اخبار متفرق آن را نمي دادند.


در پي انقلاب سال 1357، اين آژانس دولتي به خبرگزاري جمهوري اسلامي تغيير نام داده است كه به «ايرنا» ـ حروف اول ترجمه انگليسي نام اين خبرگزاريIslamic Republic of Iran News Agency ـ معروف شده است. از زمان بكار برده شده عنوان اختصاري «ايرنا»، اين پرسش به ميان آمده است كه چرا با توجه به اين كه "i" در اول دو كلمه قرار دارد حرف " a" را از كلمه (ايران) نگرفتند تا «ايرانا» به مفهوم آژانس خبري ايران نوشته و خوانده شود. در زمان رسميت يافتن تغيير نام، كمال خرازي (بعدا وزير امور خارجه) مدير عامل اين خبرگزاري بود.


از دهه 1380 و عموميت يافتن اينترنت و آنلاين ها و آسان شدن كار، تاسيس خبرگزاري در ايران به صورت يك مسابقه (و قارچ وار) درآمده است و چون دولت به اين خبرگزاري هاي عمدتا كوچك كه شمارشان از رقم ده و بيست فراتر رفته است كمك مالي مي دهد افزايش آنها كه ظاهرا از مشتريان خود وجهي هم دريافت نمي كنند ادامه دارد. بيشتر اين خبرگزاري ها، هركدام با چند نفر اداره مي شوند و اينترنتي هستند (به صورت وبسايت ـ وبلاگ)، مطالب داخلي خودرا از دفاتر روابط عمومي موسسات و مقامات دريافت مي كنند، نوار مصاحبه ها را عينا پياده مي كنند و مطالب خارجي آنها ترجمه و يا نقل از منابع ديگر است (كه يك خبرگزاري داخلي نبايد مبلغ و مترجم خبرگزاري ها و راديو - تلويزيونهاي خارجي باشد. تنها مي تواند از آن منابع سرنخ به دست آورد و يا اين كه يكي دو پاراگراف از مطالب آنها را من باب سند نقل كند)، لذا دامنه فعاليت برخي از آنها محدود است. ديده شده است كه پاره اي از آنها نشاني محل و شماره تلفن هاي خودرا هم درج نمي كنند!.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com