شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ تصويب اعطاي نشان دولتي درجه يكم دانش به دكتر كاظم معتمدنژاد در هيات وزيران
شنبه، 8 خرداد 1395 - 14:32 کد خبر:23706
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هشتم خردادماه 1384 اعطاي نشان دولتي درجه يكم دانش به دكتر كاظم معتمدنژاد در هيات وزيران به تصويب رسيد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- هشتم خردادماه 1384 اعطاي نشان دولتي درجه يكم دانش به دكتر كاظم معتمدنژاد در هيات وزيران به تصويب رسيد.

 

 "عالي ترين نشان جمهوري اسلامي، نشان انقلاب اسلامي است كه تنها به رؤساي جمهور اعطا مي شود. ساير نشان ها را رييس جمهور به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي كند. نشان هاي "استقلال"، "آزادي" و "جمهوري اسلامي" نيز همچون نشان انقلاب اسلامي، در سطح نشان هاي عالي به شمار مي روند. اما بعد از اين نشان، نشان هاي تخصصي و عمومي قرار دارند كه عبارتند از: نشان هاي تخصصي دانش، پژوهش، لياقت و مديريت، عدالت و نشان هاي عمومي سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت، ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي.

در طول تاريخ انقلاب ميزان جوايز نقدي نشان ها در حال تغيير بوده است و سعي بر اين بوده كه در كارگروه هاي مختلف ميزان اين جوايز كاهش يابد. در سال 1373 قانون براي نشان هاي تخصصي و عمومي درجه يك، يك صد سكه بهار آزادي، نشان هاي تخصصي و عمومي درجه دو، پنجاه سكه بهار آزادي و نشان هاي تخصصي و عمومي درجه سه سي سكه بهار آزادي در نظر گرفت. 7 سال بعد براي دومين بار اين آئين نامه دستخوش تغييرات شد و براي اين نشان ها به ترتيب 50 سكه بهار آزادي، 30 سكه و 20 سكه در نظر گرفتند. در آخرين تجديد نظر، ميزان جوايز رشد صعوي به خود گرفت و براي نشان عالي «استقلال» و «آزادي» 200 سكه بهار آزادي، نشان هاي تخصصي و عمومي درجه يك 100 سكه بهار آزادي، نشان هاي تخصصي و عمومي درجه دو 75 سكه بهار آزادي و براي نشان هاي تخصصي و عمومي درجه سه 50 سكه بهار آزادي در نظر گرفته شد.

 

 بر اساس آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي، اعضاي كميسيون بررسي اعطاي نشان هاي دولتي شامل وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير دادگستري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس دفتر رئيس جمهور است. همچنين دفتر اعطاي نشان هاي دولتي مستقر در دفتر رييس جمهور مسئول هماهنگي امور مربوط به اعطاي نشان ها و اجراي اين آيين نامه در بخش مربوط به وظايف دفتر است.

عمده ترين وظايف دفتر اعطاي نشان هاي دولتي شامل انجام همهٔ امور مربوط به طراحي، جنس ساخت و نگهداري نشان، دريافت پيشنهاد اعطاي نشان از وزارتخانه هاي ذي ربط، تنظيم و تكميل پرونده هاي مربوط، انجام مقدمات صدور حكم نشان، برگزاري مراسم رسمي، پيگيري دعاوي مربوط به استفاده غيرمجاز از نشان و هرنوع جعل در آن و پرداخت مزاياي نشان به دارندگان آن، طبق اين آيين نامه است.