شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ ورود نخستين چاپخانه مدل گوتنبرگ به ايران
جمعه، 2 خرداد 1399 - 15:26 کد خبر:23484
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تاريخ ورود نخستين چاپخانه به ايران را 22 مي سال 1640 ميلادي (370 سال پيش، يكم خرداد) نوشته اند. اين ماشين چاپ (مدل گوتنبرگ) توسط يك ايرانيِ ارمني به منظور نصب در جلفاي اصفهان وارد ايران شده بود. در آن زمان شهر اصفهان پايتخت ايران و شاه صفي رئيس كشور بود.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تاريخ ورود نخستين چاپخانه به ايران را 22 مي سال 1640 ميلادي (370 سال پيش، يكم خرداد) نوشته اند. اين ماشين چاپ (مدل گوتنبرگ) توسط يك ايرانيِ ارمني به منظور نصب در جلفاي اصفهان وارد ايران شده بود. در آن زمان شهر اصفهان پايتخت ايران و شاه صفي رئيس كشور بود.


يوهانس گوتنبرگ آلماني كه يك زرگر بود دستگاه چاپ خودرا در دهه 1440 تكميل كرده بود. قرنها پيش از او، در خاور دور چاپ بلوكي (بلاك پرينتينگ) رايج بود (تكثير نوشته ها به صورت مُهرزني).